Oastea Domnului

Domnul Se roagă să nu ni se piardă credinţa în încercări

„Mulţumim lui Dumnezeu că am putut ajunge şi în acest an lângă fericiţii noştri înaintaşi (…) şi să ne aducem aminte de ei, aşa cum spune Cuvântul, de purtarea lor şi de sfârşitul lor de vieţuire. 

Spune Sf. Ap. Pavel către Romani că cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, moartea? Toate acestea, spune Domnul, nu ne vor despărţi de dragostea Lui. Privim la vremea pe care o trăim astăzi. Venind pe drum, aşa multă secetă am văzut în Moldova noastră… Şi ceasul încercării trebuie să vină, iar unii spun că Biserica va fi scutită de ceasul încercării. Dar Domnul a spus: Simone, satana a cerut ca să vă cearnă, şi Eu M-am rugat să nu se piară credinţa ta…

Da, Domnul Se roagă să nu ni se piardă credinţa în încercări. Şi spune El că suntem în lume şi că suntem ispitiţi de lume; nu Se roagă să ne ia din lume, ci să ne păzească de cel rău în lume. Deci, iată, Cuvântul lui Dumnezeu, care dorim să ne însoţească – chiar dacă vin încercările care se vede că vor veni –, să ne dea credinţa şi încredinţarea că, de pildă, chiar dacă va fi foame, ne va trece foamea sau nu ne va fi foame, pentru că avem credinţă în Dumnezeu. (…)

Domnul să ne dea putere, preaiubiţii noştri, să putem urma aceşti fericiţi înaintaşi ai Oastei Domnului, pe care i-am văzut la Săucani, aici, la Beiuş, pe părintele Heredea, sau la Mizieş pe părintele nostru sufletesc – fratele Traian Dorz –, care, cu preţul vieţii, spune el într-o cântare: Nici munţi n-au fost, nici teamă, nici lei să-i bag în seamă, atunci când m-aţi chemat… Deci, iată, preaiubiţii noştri, ce jertfă au pus aceşti înaintaşi ai Lucrării Oastei, părinţii noştri, care ne-au adus cuvântul lui Dumnezeu”.

Fratele Toader Neagu (Pechea, Galaţi)

din cuvântul rostit în  25 iunie 2022 la Comemorarea părintelui Teodor Heredea (Gavriş),la Beiuş