Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home DRUMUL EVANGHELIEI (II)

DRUMUL EVANGHELIEI (II)

DRUMUL EVANGHELIEI (II)

11. Vrăjmaşul diavol Îl urăşte cu toată puterea sa pe Dumnezeu şi tot ce este al lui Hristos. În dezlănţuirea acestei uri, el nu cruţă nici un mijloc blestemat.
Când nu poate fi crud şi dur, el se preface blând, se linguşeşte prietenos, se milogeşte slugarnic, zâmbeşte, lăcrimează şi chiar este în stare să sărute, numai ca să ajungă în final să ucidă.

12. Satana nu vrea să ne ştie decât ori robi ai săi, ori morţi. Şi el face totul ca, dacă nu ne poate duce mai grabnic direct la moarte, să ne ducă măcar întâi la robie, apoi la nimicire. Întâi să ne zdrobească sufletul, – apoi şi trupul.

13. În acest drum de lupte şi prăbuşiri – sunt totuşi şi momente mari şi decisive, fie prin jertfele lor, fie prin dezmeticirile pe care le produc.
Strămoşii noştri după orice înfrângeri trăgeau învăţământ şi luau hotărâri.

14. Învăţămintele şi hotărârile îi înţelepţeau – şi, rândul viitor, în loc de înfrângere, aveau biruinţă.
Cine are o înfrângere, dar nu trage o învăţătură şi o hotărâre, acela este pierdut. Vrăjmaşul cu care luptăm noi nu vrea să ştim nici de milă, nici de îndurare, nici de dreptate – ci numai de călcâiul lui zdrobitor.

15. Ori de câte ori te vei lăsa amăgit că potrivnicul lui Dumnezeu s-a lăsat convins de argumentele tale împăciuitoare şi cinstite, te vei pomeni înşelat, pentru că el este un mincinos.
Minciuna este o armă a lui, un mijloc prin care te adoarme, apoi te dezarmează, apoi te robeşte şi te ucide.

16. S-a mai spus adevărul acesta: Când cineva te înşală o dată este vinovat el. Când te înşală a doua oară, sunteţi vinovaţi amândoi. Când te înşală a treia oară, eşti vinovat numai tu, fiindcă aveai două experienţe, dar n-ai tras nici o învăţătură – şi n-ai luat nici o hotărâre.
Dar când te înşală a zecea şi a suta oară? Ce meriţi atunci?
17. Totdeauna sunt trei ispitiri, adică ispititorul lu-crează cu aceste trei feluri: ispitele trupeşti, ispitele sufleteşti şi ispitele duhovniceşti, după cele trei părţi ale fiinţei noastre: trupul, sufletul şi duhul (I Tes 5, 23).
Cu poftele lumeşti, cu întâietăţile mândriei, cu alunecările din credinţă.
Hristos le-a biruit pe toate trei (Lc 4, 3-13).
Dar noi nu tragem învăţăminte… – şi suntem mereu biruiţi!

18. Vine totuşi şi în viaţa noastră odată marele moment al trezirii, al revelaţiei, al învăţământului.
Dacă vine la timp şi dacă luăm hotărârea bună, mai putem salva ceva.
Dacă vine numai prea târziu, atunci nu mai putem salva nimic, nici pe noi înşine.

19. Până omul este nu frunte, ci coadă, atunci are şi răspunderi mai puţine. Şi dezvinovăţiri mai multe. Dar când este frunte, nu coadă, atunci are răspunderile cele mai multe şi dezvinovăţirile cele mai puţine.

20. Când lemnul cel subţire arde,
mai se-ncălzeşte şi cel gros;
când cel curat e plin de râvnă,
mai mişcă şi cel păcătos…

Traian Dorz, din volumul „Şi acum să facem!”

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *