Meditaţii

„Duceţi-vă… şi propovăduiţi Evanghelia“

Nevoia de mântuire e grabnică. Cel ce a spus: „Astăzi!“ doreşte să îmbie mântuirea oricui aude vestea Evangheliei din gura unui ucenic al Lui.

„Duceţi-vă!“, asta înseamnă: nu aşteptaţi să vină oamenii la voi, ci mergeţi voi la ei. Mergi tu însuţi şi caută-i! Aşa a făcut şi Domnul când umbla din sat în sat şi din oraş în oraş, propovăduind Evanghelia Împărăţiei pe tot locul.

Un ucenic al Domnului nu poate fi un om liniştit, nepăsător şi iubitor de tihnă, atâta vreme cât un miliard de păgâni nu-l cunosc pe Hristos, iar, pe de altă parte, milioane de creştini au o viaţă nu tocmai depărtată de a acelora, din pricina neştiinţei şi a păcatului în care se găsesc.

Porunca pe care ucenicii Domnului Hristos au primit-o este: „Mergeţi!“ „Lucraţi!“ Vorbiţi!… Nu tăceţi!…

Ucenicii şi Apostolii au ascultat porunca Domnului lor şi au propovăduit pretutindeni…

Dar azi?…

Ioan Marini, din vol. “Gânduri creştine” (vol. 2)

Lasă un răspuns