Mărturii Meditaţii

Duhul Sfânt și lacrimile

Fără plânsul inimii, care poate fi cu lacrimi sau fără lacrimi, nimeni nu a ajuns la Dumnezeu. O distincţie importantă este între lacrimile naturale ale pocăinţei şi lacrimile care au primit sărutul harului, adică „darul lacrimilor”. „Darul lacrimilor” este plânsul natural peste care s-au coborât focul şi puterea Duhului Sfânt. Faţă de plânsul natural al pocăinţei, „darul lacrimilor” se cunoaşte după puterea şi efectele lui. În primul rând, stinge patimile. În al doilea rând, aprinde focul iluminării şi al dragostei divine. După ce omul a făcut experienţa plânsului natural, trebuie să poarte război cu păcatul, în urma căruia uneori biruie, alteori este biruit. Dar, după ce a primit „darul lacrimilor”, nu-l mai luptă patimile; cu toate acestea, trebuie să fie mereu veghetor şi treaz, pentru a nu păcătui.

Desigur, orice plâns natural şi orice pocăinţă au un efect purificator şi cheamă mila şi iertarea lui Dumnezeu; dar între purificarea făcută de plânsul natural şi ştergerea păcatelor făcută prin „darul lacrimilor” este deosebire ca între vinul natural şi vinul de după invocarea Duhului Sfânt. Prin lacrimile naturale nici un credincios nu poate avea garanţia reuşitei; prin „darul lacrimilor” omul identifică semne precise ale lucrării mântuitoare, schimbări şi transformări precise care-l înalţă până la Dumnezeu. Lacrimile peste care s-a coborât fulgerul harului ca focul peste jertfa prorocului Ilie „se văd mai dulci decât mierea şi fagurele şi orice nectar” (Sfântul Petru Damaschin). Plânsul natural al pocăinţei este izvor de mângâiere, pe când „darul lacrimilor” e mai mult decât atât, este „dulceaţă şi miere”.

Sfinţii Părinţi asociază naşterea din nou cu „darul lacrimilor”. Faptul că nu putem vorbi de naşterea din nou fără „darul lacrimilor” o arată Sfântul Isaac Sirul: „Rodul omului lăuntric începe de la lacrimi. De-abia când ai ajuns în pământul lor, cunoaşte că mintea ta a ieşit din închisoarea lumii acesteia şi a pus piciorul ei pe drumul veacului nou şi a început să miroase aerul acela nou şi minunat. Atunci încep să curgă lacrimile. Căci s-a apropiat naşterea pruncului duhovnicesc. Pentru că harul, maica de obşte a tuturor, se grăbeşte să nască tainic în suflet un chip dumnezeiesc potrivit cu lumina veacului viitor” (Filocalia X, Cuvinte despre nevoinţă, V, 14).

Pornind de la distincţia dintre lacrimi şi darul lacrimilor, dintre pocăinţă şi naşterea din nou, ne punem întrebarea: Nu cumva ceea ce numim că este naştere din nou, de fapt este o anumită etapă a pocăinţei? Desigur, Dumnezeu primeşte orice pocăinţă. Dar în pocăinţa care şi-a făcut lucrarea curăţitoare până la capăt şi a primit pecetea Duhului Sfânt, omul intră în sărbătoare, în slavă şi înviere.

Vieţile Sfinţilor care ne-au vorbit despre „darul lacrimilor” şi „naşterea din nou” ne obligă să fim mai reţinuţi atunci când ne lăudăm cu naşterea din nou. Nu cumva unii o propovăduiesc şi o cer de la alţii, dar de fapt nici ei nu o au?! Sfinţii au auzit lămurit în inima lor mărturia Duhului. „Şi pentru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre Care strigă: «Ava, Părinte!»”. Oare chiar aud eu limpede în inima mea glasul Duhului care mărturiseşte despre mine că sunt fiu, prinţ şi prieten al lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu? Oare nu cumva, în timp ce eu mă laud cu înfierea, pocăinţa mea slabă abia de m-a făcut rob sau năimit? Chiar şi în viaţa ucenicilor a trecut ceva timp până când Domnul nu-i mai numeşte slugi, ci prieteni (Ioan 15, 14-15).

Vom lăsa, oare, experienţele sfinţilor care pun în mare lumină treptele desăvârşirii şi ne vom risipi în închipuiri şi în vorbe mari? O, iubiţii mei fraţi, să nu fie una ca aceasta!

Preot Petru RONCEA

Lasă un răspuns