Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Dumnezeu este iubire

Dumnezeu este iubire

Dumnezeu este iubire

Dumnezeu este iubire. În orice fiinţă, mai vârtos în om, Dum­nezeu a sădit sămânţa iubirii. Aşadar, Dumnezeu are dreptul să primească partea de iubire pe care I-o datorăm. Omul trebuie să iubească pe Cel Care i-a zidit inima, sufletul şi mintea; omul trebuie să iubească pe Dumne­zeu din toată inima sa, din tot sufletul său şi din tot cugetul său; şi nu numai pe Dumnezeu, ci şi tot ceea ce El a zidit. Iubind pe Dumnezeu, omul va iubi şi toată zidirea Lui.

Dacă iubirea omului nu iubeşte pe Cel Care a zidit în om puterea de a iubi, ea se abate de la sco­pul ei adevărat şi se preface în egoism. Iubirea ajunge astfel propriul ei duşman şi duşmanul omului însuşi. Orice om egoist săvârşeşte o sinucidere.

Eu v-am mai spus: „Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi“. Deşi, într-un înţeles mai larg, omenirea însăşi este aproapele nostru.

E uşor să fii bun cu un străin, chiar dacă el îţi este vrăjmaş, când nu trăieşti cu el decât două, trei zile. Dar a ajunge să suferi şi să iubeşti ca pe tine însuţi un om care trăieşte zilnic cu tine şi-ţi pricinuieşte mereu necazuri şi supărări este într-a­devăr o mare greutate. În ziua în care veţi fi câştigat această mare biruinţă vă va fi uşor să iubiţi pe orice om ca pe voi înşivă.

Când un om iubeşte pe Dumnezeu din toată inima sa, din tot cugetul său şi din toată virtutea lui şi pe aproapele său ca pe sine însuşi, în inima lui nu se va mai putea sălăşlui nici un fel de îndoială. Împărăţia lui Dum­nezeu se va statornici înăuntrul lui şi această Împărăţie este veşnică. Curăţit prin văpaia iu­birii, acest om se preface după chipul Tatălui Care este în ce­ruri şi Care l-a zidit odinioară după propriul Său chip.

Sadhou Sundar Singh / La picioarele Stăpânului meu 

 Traducere de prof. dr. Gr. Cristescu şi Preot Iosif Trifa

Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2010

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!