Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Dumnezeule, sunt păcătos!

Dumnezeule, sunt păcătos!

Dumnezeule, sunt păcătos!

„Dumnezeul meu, mă ruşinez şi mă tem să-mi ridic faţa către Tine, Dumnezeul meu, pentru că fărădelegile noastre au trecut peste cap şi vina noastră s-a mărit până la cer.” Ezdra 9,6

            Cuvintele acestea pline de durere au fost rostite de către profetul Ezdra spre Dumnezeu când, cu mantaua şi hainele sfâşiate, a căzut în genunchi în rugăciune, înfăţişând înaintea Templului păcatele săvârşite de către poporul lui Israel în timpul vieţii lui, drept pentru care Dumnezeu l-a dat pe mâna popoarelor caldeiene şi persane spre a fi ţinut  în robie, timp de 70 de ani.

            După trecerea acestor ani, Domnul S-a milostivit de poporul Său şi l-a adus din robie iaraşi în ţara lui, dar în număr foarte mic.

            Dragii mei, ne punem întrebarea:

            Sunt păcatele noastre mai puţine azi?

            Nu cumva păcatele noastre s-au înmulţit peste măsură asupra capetelor noastre?

            Dacă stăm şi medităm, observăm în zilele noastre că păcatele au ajuns „rang de cinste” ca şi în timpul Sodomei şi Gomorei când libertinajul, prostituţia, avortul, homosexualitatea şi divorţul au ajuns culmea nelegiuirilor. Oare n-au ajuns ele până la urechea lui Dumnezeu?

            Cred că cel mai important lucru este să ne sfâşiem inima şi cu durere şi lacrimi amare de pocăinţă să cădem înaintea Bunului Tată Ceresc la fel ca şi credinciosul preot Ezdra, să strigăm din adâncul inimii: Dumnezeule, sunt uluit de groaznicele mele nelegiuri şi mi-e ruşine să-mi ridic faţa spre Tine! Dacă lacrimile şi pocăinţa noastră vor fi sincere, Tatăl ne va ierta ca şi pe poporul evreu de odinioară.

            Domnul a zis: „Dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1 Ioan 1,7). Amin

Florin Harosa

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!