Traian Dorz

El îţi va netezi cărările

Deşi cărările sufletului credincios, în lumea aceasta, nu par netede deloc, ci aspre, colţuroase şi grele, totuşi urmele Domnului Iisus pe care calcă totdeauna copilul lui Dumnezeu i le fac acestuia uşoare şi netede. Noi ştim că drumul crucii nu-i uşor, dar dacă credem puternic în Domnul nostru Iisus Hristos, Care merge pe el înaintea noastră, atunci nimic nu ni se mai pare lung, nici greu, nici aspru. Noi ştim că paharul suferinţei nu-i dulce, dar dacă credem că numai în felul acesta noi ne putem curăţi de multele întinăciuni trupeşti, atunci Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru el. Noi ştim că în Împărăţia lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, dar dacă credem că Iisus Domnul nostru a biruit prin toate acestea, atunci trecem şi biruitori prin ele. În felul acesta El netezeşte toate cărările noastre. Domnul nostru Iisus Hristos S-a aşezat în fruntea noastră pe înălţimile trăirii şi inspiraţiei, spre a ne lumina drumul nostru către El, poruncindu-ne: Aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamnenilor, ca ei, văzând faptele voastre, să preamărească pe Tatăl vostru Care este în ceruri. Ce minune cutremurătoare! Nimeni n-are nevoie de sprijinul mai multor rugăciuni ca aceşti oameni sfinţi care au această cea mai strălucită, dar şi cea mai grea misiune printre oameni. Să ne rugăm totdeauna pentru ei, căci prin ei ni se netezesc şi nouă cărările spre Dumnezeu.

O, Atotputernic şi Strălucit Izvor al Luminii şi al Vieţii, Dumnezeul nostru, fii slăvit şi slăvit! Îţi mulţumim pentru sufletele marilor sfinţi şi vestitori ai Tăi pe care i-ai ales, luminându-i cu lumina Feţei Tale. Şi pe care i-ai trimis să lumineze înaintea noastră, a celorlaţi oameni, aducându-ne din întuneric la lumină. Şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu (Fapte 26.18). Te rugăm Să-ţi  reverşi necurmat Lumina Ta peste ei, pentru ca, văzându-i şi ascultându-i, să căpătăm şi noi Lumina Ta şi să umblăm în ea. Fereşte-i de umbrele păcatului şi de eclipsarea ispitei. Păzeşte-i de întunecarea  căderii şi păstreză-i tot mai înalt în faţa Ta şi în faţa oamenilor. Iar nouă, tuturor celor care îi avem în faţa noastră, dăruieşte-ne înţelepciunea de a-i preţui, de a-i înţelege şi de a-i urma. Ca după ei să ajungem la Tine noi ca pe nişte cărări netezite de Tine. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns