Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Agapie Tocileanu

Agapie Tocileanu

Fraţii AGAPIE TOCILEANU şi COSTACHE GROSU din Voievodul Mihai

Agapie T si Costache G

Agapie Tocileanu

GRUPUL FRAŢILOR DIN MUNTENIA

Au fost doi dintre cei mai harnici misionari din ţară. Ei au făcut numai într-o singură călătorie misionară, în anul 1936, peste o mie de kilometri pe jos, în vestirea Evangheliei şi răs­pândirea cărţilor Oas­tei Domnului. Cu a­ceastă ocazie, Părintele Iosif scria despre ei în una din foile Oastei următoarele:

„În cercetarea fraţilor şi răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu pe care au făcut-o în iarna aceasta fratele Agapie Tocileanu împreună cu fratele Costache Grosu, ei au străbătut pe jos peste o mie de km pentru Domnul. Iată ce poate face râvna şi dragostea de fraţi. Să străbaţi un drum de peste o mie de km pe jos nu este puţin lucru. Să osteneşti atâta cale prin frig, prin ploaie, flămând, batjocorit şi luat în râs adeseori este un lucru pe care numai un adevărat ostaş al Domnului Iisus îl poate face.

Domnul Oastei să le dea bogată răsplată fraţilor noştri şi tuturor celor ce ostenesc pentru El. Iar nouă să ne ajute să urmăm astfel de pilde binecuvântate.”

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

Nazireii şi grupările Oastei Domnului

Agapie Tocileanu din Ialomiţa

Agapie Tocileanu din Ialomiţa

În primii doi ani de la începutul Oastei Domnului, lucrarea de evanghelizare începută de Duhul Sfânt prin ea a luptat din greu şi a înaintat foarte încet. Acest început era atât de nou şi de neobişnuit la noi… Nimeni nu mai făcuse aşa ceva şi nici nu se mai auzise să mai fi început cineva o astfel de lucrare nicăieri, în nici o altă ţară. Vestea Evangheliei la noi era atunci ceva atât de nou şi de străin, încât oricine te auzea vorbind despre Biblie şi despre o viaţă nouă duhovnicească se uita la tine ca la ceva din cu totul altă lume. De aceea, la început, intrările au fost aşa de puţine în Oaste, iar împotrivirile au fost atât de mari! Era un act de curaj atât de mare o intrare în Oaste atunci, încât cei care făceau acest lucru erau socotiţi nişte nebuni şi erau întâmpinaţi peste tot cu o împotrivire la care puţini puteau rezista şi birui.

 

Iată de ce istoria acestor ani de la început este plină de atâtea jertfe şi suferinţe, că te miri cum au putut birui cei ce au trecut prin ele. De aceea noi suntem datori o preţuire veşnică celor ce au biruit totuşi, reuşind să împrăştie vestea despre Oastea Domnului prin răspândirea cărţilor şi a foilor pe care profetul şi mucenicul Domnului, Părintele Iosif Trifa din Sibiu, cu un curaj nespus de mare şi cu o muncă uriaşă, reuşea să le scrie şi să le trimită prin ţară. (mai mult…)