Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Al. Lascarov-Moldoveanu

Al. Lascarov-Moldoveanu

SĂRBĂTORILE DRAGOSTEI OSTĂŞEŞTI (III)

Cuvântarea fratelui Al. Lascarov-Moldovanu – Bucureşti   Aceste mari adunări ale noastre sunt pentru întărirea reciprocă între fraţi. Luând de aici provizii sufleteşti, mergem mai tari şi mai plini de încredere spre locurile noastre. Am fost atacaţi cu îndoieli şi bârfiri. Aceste atacuri sunt fireşti.
Read more

Alexandru Lascarov Moldovanu – un scriitor creştin uitat –

Viaţa Bisericii noastre străbune, la cârma căreia a vegheat şi va veghea pururea Mântuitorul, nu a fost şi nu poate fi redusă la truda slujitorilor ei, clerici, iar masa celor păstoriţi, mulţimile din veacuri, de la poalele Muntelui Fericirilor, nu pot fi considerate medii pasive. Din vechime, din rândurile
Read more