Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Amintiri şi învăţături din viaţa învăţătorului Ioan Marini

Amintiri şi învăţături din viaţa învăţătorului Ioan Marini

Câteva cuvinte ale fratelui Ioan Marini despre rugăciune

  Într-o vorbire despre rugăciune, fratele Marini spunea: „În rugăciune, trebuie să ne deschidem larg inima înain­tea Domnului şi să ne-o vărsăm înaintea Lui, ru­gându-ne prin Duhul. Duhul Sfânt este Acela Care ne face legătura cu Dumnezeu. Tot El este Acela Care ne menţine în stare de legătură cu Dumnezeu
Read more

Un dar al recunoştinţei

Am primit de la Dumnezeu atâtea daruri, dovezi ale dra­gostei şi purtării Lui de grijă pentru noi. Dar cu ce am răsplătit noi binefacerile Sale? Şi darul cel mare, Jertfa Fiului Său de pe Golgota, stând în faţa privirilor noastre sufleteşti, ne întreabă tăcut: „Iată ce am făcut Eu pentru tine, Şi tu ce faci […]
Read more

Un Nume… o luptă… un Steag

Când Duhul Sfânt a venit peste apostoli, ei au vestit cu putere despre Iisus cel Răstignit şi Înviat cu atâta stăruinţă încât, în scurt timp, umplură Ierusalimul şi lumea cu acest Nume. Ei au ridicat în faţa ochilor mulţimii pe Hristos cel Viu, pe Iisus, Biruitorul morţii, vestind în El mântuirea de păcate.
Read more

OM AL RUGĂCIUNII

Pe lângă celelalte daruri duhovniceşti pe care le avea, fratele Ioan Marini mai avea şi darul rugăciunii. După întoarcerea sa la Domnul, în casa părintească de la Săsciori, în camera „dinainte” – cum îi spuneau ai casei –, fra¬tele Marini îşi avea locul lui preferat de rugăciune, aşa cum l-au numit unii fraţi:
Read more

„Fratele Ioan Marini – un cântăreţ al Oastei

În anul 1935, Părintele Iosif Trifa spune, în Foaia Oastea Domnului, nr. 1, din 1 ianuarie, următoarele: „Fratele Ioan Marini – un cântăreţ al Oastei Fratele Ioan Marini este un produs al Oastei. În cartea sa, «La umbra Crucii», are 70 de minunate poezii, pe care le recomandăm călduros tuturor fraţilor ostaşi.
Read more

Din adunare – în vestirea Evangheliei prin localurile de noapte

Era în toamna anului 1936. La Sibiu, în biroul Librăriei Oastea Domnului, din Aleea Filozofilor, joi seara, se ţinea adunarea obişnuită a tineretului din Sibiu. Spre sfârşitul adunării, după alţi vorbitori, a luat cuvântul fratele învăţător Ioan Marini. A vorbit despre versetul acela din Biblie, unde Iosif spunea:
Read more

Un cuvânt al fratelui Traian Dorz despre lucrul în ogorul Domnului cu fratele Marini

 Fratele Traian Dorz a lucrat mult în ogorul Domnului cu fratele Marini, atât la redacţia foilor Părintelui Iosif Trifa, cât şi după trecerea la Domnul a Părintelui. Împreună, au fost tovarăşi de lucru şi de suferinţă nedespărţiţi, până la sfârşitul vieţii fratelui Marini. Iată ce spune fratele Traian Dorz
Read more

Mărturii din viața fraților: Procesul de la Galaţi

În scrierile sale, fratele Traian Dorz, între altele, aminteşte despre fratele Marini, pe scurt, şi despre împrejurările în care a fost împrocesuat, judecat şi condamnat la închisoare de către Curtea Marţială din Galaţi. Iată câteva spicuiri din ceea ce povesteşte el despre acest lucru: „Încă dinainte de anul
Read more

Mărturii din viața fraților: După ieşirea din închisoare…

…fratele Marini se întâlneşte din nou cu preotul Vonica La un an de zile după ieşirea din închisoare, în toamna anului 1942, fratele Marini s-a întâlnit ocazional cu preotul Vonica. Cu această ocazie, au schimbat câteva vorbe împreună, între care preotul Vonica i-a repetat fratelui Marini propunerea pe care
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!