Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Amintiri şi învăţături din viaţa învăţătorului Ioan Marini

Amintiri şi învăţături din viaţa învăţătorului Ioan Marini

În sulul Cărţii este scris despre Mine

Întreagă Biblia Îl vesteşte şi Îl mărturiseşte pe Domnul Iisus. Vechiul Testament Îl arată pe El că va veni, iar noul Testament ni-L descoperă pe Dumnezeu venit în trup. A citi Biblia înseamnă a-L căuta pe El, lucrarea Lui, mântui­rea, voia lui Dumnezeu şi făgăduinţele Lui minunate făcute celor ce cred în El. De
Read more

Un cuvânt al fratelui Traian Dorz despre lucrul în ogorul Domnului cu fratele Marini

  Fratele Traian Dorz a lucrat mult în ogorul Domnului cu fratele Marini, atât la redacţia foilor Părintelui Iosif Trifa, cât şi după trecerea la Domnul a Părintelui. Împreună, au fost tovarăşi de lucru şi de suferinţă nedespărţiţi, până la sfârşitul vieţii fratelui Marini. Iată ce spune fratele Traian Dorz despre
Read more

„Fratele Ioan Marini – un cântăreţ al Oastei

În anul 1935, Părintele Iosif Trifa spune, în Foaia Oastea Domnului, nr. 1, din 1 ianuarie, următoarele: „Fratele Ioan Marini – un cântăreţ al Oastei Fratele Ioan Marini este un produs al Oastei. În cartea sa, «La umbra Crucii», are 70 de minunate poezii, pe care le recomandăm călduros tuturor fraţilor ostaşi.
Read more

Câteva cuvinte ale fratelui Ioan Marini despre rugăciune

Într-o vorbire despre rugăciune, fratele Marini spunea: „În rugăciune, trebuie să ne deschidem larg inima înain­tea Domnului şi să ne-o vărsăm înaintea Lui, ru­gându-ne prin Duhul. Duhul Sfânt este Acela Care ne face legătura cu Dumnezeu. Tot El este Acela Care ne menţine în stare de legătură cu Dumnezeu tot
Read more

Mărturii din viața fraților: O încercare de a-i ajuta pe fraţii de la Săsciori

Fraţii din Sibiu au aflat şi ei de cele petrecute cu fraţii la adunarea de la Săsciori. Ne-am gândit şi ne-am frământat ce putem face ca să-i ajutăm. Ne gândeam la fratele Marini, cum era el suferind şi bolnav, şi ne-am zis: Dacă-l va condamna şi-l va închide, ce va face el la închisoare pe […]
Read more

Mărturii din viața fraților: Memoriul către Tribunalul Sibiu

În aşteptarea judecăţii, fratele Marini a făcut şi el un memoriu, pe care l-a înaintat Curţii Marţiale Sibiu, în care arată cum stau lucrurile, ceea ce s-a făcut în adunare, scopul pentru care s-a ţinut adunarea, precum şi faptul că n-au greşit cu nimic împotriva Statului şi că nu sunt vinovaţi pentru ceea ce au
Read more

Un dar al recunoştinţei

Am primit de la Dumnezeu atâtea daruri, dovezi ale dra­gostei şi purtării Lui de grijă pentru noi. Dar cu ce am răsplătit noi binefacerile Sale? Şi darul cel mare, Jertfa Fiului Său de pe Golgota, stând în faţa privirilor noastre sufleteşti, ne întreabă tăcut: „Iată ce am făcut Eu pentru tine, Şi tu ce faci […]
Read more

Un Nume… o luptă… un Steag

Când Duhul Sfânt a venit peste apostoli, ei au vestit cu putere despre Iisus cel Răstignit şi Înviat cu atâta stăruinţă încât, în scurt timp, umplură Ierusalimul şi lumea cu acest Nume. Ei au ridicat în faţa ochilor mulţimii pe Hristos cel Viu, pe Iisus, Biruitorul morţii, vestind în El mântuirea de păcate.
Read more