Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Arhimandrit Ioil Konstantaros

Arhimandrit Ioil Konstantaros

Un adevăr care va trebui să ne trezească la realitate

Arhim. Ioil Konstantaros,

Predicator al Sfintei Mitropolii de Driinoupolis, Pogoniani şi Koniţa:

 (Matei 19: 16-26)

 Există oameni care susţin că doar unele filozofii sociale şi mişcări politice au putut vorbi şi continuă să poată vorbi despre modul în care bogăţia schimbă structura socială şi degradează personalitatea omului. Desigur dacă cineva are posibilitatea şi are curajul să privească dincolo de suprafaţa lucrurilor şi să distingă sensurile din frazele declaraţiilor pompoase, se va încredinţa că mulţi oameni vociferează nu atât din raţiuni de dreptate socială, ci pentru că ei înşişi nu se află în vârful piramidei şi sunt departe de cercul oamenilor bogaţi – al plutocraţiei.

 Poate că unii se mai află la nivelul cercurilor care critică, dar pentru „consum” şi „politică populistă”, „alintă urechile” suporterilor lor…

Câţi însă au îndrăzneala să declare lămurit că cea mai mare afurisire împotriva bogăţiei o conţine Sfânta Evanghelie, indiferent dacă şi această pericopă evanghelică a tânărului bogat, pe care am auzit-o în această duminică în bisericile noastre, unii o vor aşeza în conştiinţele lor printre „cuvintele uitate” ale lui Iisus. Este foarte grăitor faptul că tânărul din parabolă, bun printre altele, păzeşte toate poruncile şi într-adevăr manifestă o dorinţă pentru o viaţă mai înaltă. De aceea şi Iisus îi prezintă înaintea sa drumul care duce la desăvârşire: „A zis lui Iisus: Dacă voieşti să fii desăvârşit, mergi, vinde tot ce ai şi împarte săracilor şi vei avea comoară în cer şi apoi vino de urmează Mie” (Matei 19, 21). (mai mult…)

Predică la Duminica a 13-a dupa Rusalii – Pilda lucrătorilor celor răi

Pildele pe care le-a învăţat Domnul nostru, se referă la toţi oamenii, dar mai ales la cei credincioşi, însă pilda evanghelică despre care vorbim, pe care o vom asculta duminică în sfintele noastre biserici, se referă şi la evrei. La liderii religioşi şi politici ai lui Israel, nu doar din acea epocă, ci şi în general, pentru că ei continuă să arate aceeaşi atitudine faţă de Hristos şi prin extindere faţă de creştini.

Sunt atât de semnificative cuvintele lui Iisus că nu lasă niciun loc de interpretare diferită, oricât ar încerca cineva aceasta.

Fireşte stăpânul viei din parabolă este însuşi Dumnezeu care a creat „din nimic” toate şi „a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc” (Faptele Apostolilor 16:26). Acelaşi Dumnezeu a deosebit din toate neamurile pe poporul israelitean şi după ce l-a copleşit cu binefaceri, salvându-l de atâtea şi de atâtea neamuri şi eliberându-l din sclavia egipteană de 400 de ani, l-a pregătit o dată cu trecerea anilor şi a veacurilor să devină şi cu voia sa alesul popor al lui Dumnezeu. (mai mult…)

Predica de pe munte – iubirea vrăjmaşilor

 (Luca 6:31-36)

Dacă într-adevăr oamenii ar vrea să studieze şi să aplice Sfânta Evanghlie, atunci nu doar societatea noastră ar fi deosebită şi cu adevărat umană, ci ne-am fi apropiat şi de virtuţile pe care le are Însuşi Părintele nostru cel Ceresc.

Exact acest adevăr ne învaţă şi pericopa evanghelică pe care o vom auzi duminică în sfintele noastre biserici. Prin deosebita sa harismă literară şi prin darul excepţional al dumnezeieştii insuflări de care a dispus, Sfântul Evanghelist Luca descrie cuvintele pe care Domnul nostru Iisus Hristos le dezvăluie în Predica de pe Munte. (mai mult…)

Lectura apostolică din Duminica de după Botezul Domnului

Arhimandrit Ioil Konstantaros

(Efeseni 4: 7-13)

Fraţii mei, lectura apostolică pe care o vom auzi duminică în sfintele noastre biserici, este plină de importante şi înalte înţelesuri. De aceea, este nevoie să privim această lectură şi într-o scurtă traducere şi apoi să ne oprim asupra a două puncte foarte importante, pe care le subliniază Apostolul neamurilor: (mai mult…)