Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului

CU OCHII LA OAMENI ŞI ÎNTRE EI! – Chemarea preotului azi mai mult ca oricând –

Văzând cele ce se petrec zi de zi în poporul nostru, în toate părţile ţării, cum tri­mişii unui duh vrăjmaş atacă, de la om [la] om, pe cei mai slabi de înger sau goi în suflet sau… plini de deşertăciune şi dornici de a se face judecători asupra unor lucruri pe care nu le pricep, […]
Read more

“Oastea Domnului ţine între oameni vechea rânduială. “

Au trecut 10 ani de fiinţare a Oştii Domnului şi, prin aceasta, de rodnică semănătură în ogorul ţării noastre. Lumea încă n-a prins ve­stea aceasta. Este însă partea fap­telor mari că ele încă nu sunt cu­noscute şi înţelese din capul locului. Pentru o lucrare cu adevărat mân­tuitoare, 10 ani sunt încă prea puţini.
Read more

ADUNAŢI-VĂ PENTRU DOMNUL!

din cuvântarea Arhimandritului Scriban la adunarea Oştii Domnului, [din] 17 iunie 1934, în Bucureşti „Să învie Dumnezeu, să se ruşineze vrăjmaşii şi să fu­gă de la faţa Lui toţi cei ce-L urăsc pe El” (Ps 67, 1). Prea iubiţi fraţi şi surori întru Domnul! De câte ori noi ne adunăm în chi­pul acesta, de atâtea […]
Read more

ESTE TUTUNUL DE TREBUINŢĂ?

Într-o dimineaţă treceam cu tre­nul spre Chişinău. Ne opriserăm în staţia Străşeni, de la care mai este o staţie, pe drumul Iaşi – Chişinău, şi gata, e Chişinăul. În Străşeni, un pâlc de ţărani. Cu buruiana în gură, stăteau de dimineaţă acolo şi zgâiau ochii la călători. Eu, care nu am prea multă filotomie către
Read more

NOROC CU CREDINŢA!

Marea greşeală a omului a fost că s-a rupt de puterea lui Dum­nezeu. A făcut aceasta pentru ca să fie mai slobod în păcatele lui. A iubit păcatul şi de aceea s-a simţit stingherit de fiinţa lui Dum­nezeu. Din pricina aceasta, i-a fost ca mare bucurie vorba bârfitorilor că nu este Dumnezeu. Dar, lepă­dând pe […]
Read more

MAI SUS CA SCRIPTURA

Vai! Cum se încurcă omul pe care-l macină slava deşartă! Cum se orbeşte de închinarea către el însuşi! Nici Cuvântul lui Dumne­zeu să nu-l mai oprească din po­vârnişul spre care a apucat! Nătângului, dacă-l cinsteşti şi-i arăţi bunăvoinţă, i se pare că le şi merită şi începe a se crede. De la un pas pe […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!