Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului

OASTEA DOM’ PĂRINTELUI ŞI HOARDA ALECULUI

Arhim. Scriban «Oastea Domnului» nr. 39 / 24 sept. 1933, p. 3 Păr. Alecu Constantinescu şi-a ieşit din obicei. Harnic şi săritor cum este la treabă, e nevoit să-şi lase buna odihnă şi să asude cu condeiul împotriva Oştii Domnului. Mare belea! De unde a mai ră­sărit şi Oastea asta, să răpească li­niştea oamenilor
Read more

LUCRURILE CELE MARI LE FACE ŞI AICI CREDINŢA

Am amintit în numărul trecut pilda unui ostaş din Oastea Dom­nului care a învăţat carte în timp de patru săptămâni, mânat de dorul de a citi cărţi religioase. Amin­tim acum pilda unui alt ostaş, tot din comuna Slon – Prahova. Ioan Iordache Frâncu, un om stăpânit de patima fumatului, a intrat în cârciuma lui Ioan
Read more

Ceata fariseilor există şi azi

CUVÂNTUL PĂRINTELUI ARH. SCRIBAN rostit la încheierea adunării ostaşilor din ziua de Sf. Ilie[1]   Pe lângă cele spuse la început, acuma vă voi spune ceva din lu­crurile de gospodărie. Viaţa osta­şului trebuie să fie întocmită deo­sebit de a celorlalţi oameni, ca astfel, când lumea va vedea că un soi de
Read more

Într-adevăr, Oastea era «cu o gură şi cu o inimă» la Sibiu.

Două bucurii mai mari am avut în trecuta lună iunie. Una a fost că am putut lua parte la marea adunare a Oştii Domnului din Sibiu. Pe când în ţară oamenii foiau cu adu­nări poruncite pentru treburi poli­tice, în care inimile rămân goale şi mintea seacă, la Sibiu se făcea scu­larea sufletească mai însemnată decât
Read more

CICĂ N-AU RĂSPUNS BINE

Păr. Mirică din satul cu pu­cioasă s-a luat la harţă cu câţiva ostaşi din Oastea Domnului, imputându-le că nu i-au răspuns bine. El, bărbatul trecut prin şcoli, vine trufaş la examen, să ceară soco­teală unor oameni fără şcoală, că n-au urmat un şir prea temeinic gândit al unui răspuns. Ciudată poftă! Dar de la
Read more

În genere, oamenii sunt împărţiţi în trei tabere

CUVÂNTAREA PĂRINTELUI ARHIM. SCRIBAN  la adunarea de la Galaţi  Prea iubiţi fraţi şi surori, Ascultând cuvântările ce se rostesc, mulţumesc lui Dumnezeu, căci văd oameni care n-au învăţat mult, dar care, având râvnă şi dra­goste de Dumnezeu, s-au luminat citind şi acum pot spune şi altora multe lucruri frumoase.
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!