Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului

ŢARINA BEŢIEI

Dacă veţi privi faptele pe care ziarele ţi le aduc spre ştiinţă în fiecare zi, nici vorbă că în multe din ele găseşti amestecată şi beţia. Dacă este vorba de faptele păcă­toase, atunci, la foarte multe din ele, găseşti că au avut ca obârşie mai cu seamă beţia. Ucideri, bătăi, tărăboaie, neînţelegeri, le vezi
Read more

DREPTĂŢILE OŞTII DOMNULUI

Anul trecut a fost un an de oarecare urgie pentru vrednica obşte creştinească numită Oastea Dom­nului. Izvodită acum zece ani cu gândul de a stârpi beţia şi de a înrădăcina bunele purtări printr-o amănunţită îndrumare creştinească, – ea s-a găsit anul acesta la un popas de izbândă. A văzut că n-a fiinţat degeaba,
Read more

BEŢIA ORI LAPTELE?

În vremea când suntem în aşa-numita „săptămână a lapte­lui”, trebuie să scriem despre be­ţie, pentru că ea este mult mai tare ca băutura laptelui în ţara românească şi trebuie urmărită de aproape. Noi a trebuit să ducem anul trecut luptă vie pentru apărarea societăţii Oastea Domnului din Sibiu, care luptă
Read more

SECERIŞUL OASTEI DOMNULUI

Arhim. Scriban „Orbii văd şi şchiopii umblă, leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii se scoală şi săracilor bine se vesteşte” (Mt 11, 5).   Orice om de bine, doritor de sporul şi curăţirea poporului nostru, a trebuit să primească cu vie tresăltare vestea fericită că Oastea Domnului a ajuns azi deplin stă­până
Read more

Lucrul Oastei este cu adevărat o vatră de lumină puternică pentru Domnul!

CUVÂNTAREA Î. P. CUV. SALE ARHIM. I. SCRIBANrostită în adunarea Oastei de la Bucureşti În adunarea de la Bucureşti, despre care raportăm pe larg în pagina 2, Î. P. Cuv. Sa părintele Arhimandrit Iuliu Scriban a rostit minunata vorbire de mai jos, pe care o dăm aici în fruntea foii.   Nu m-am îndoit câtuşi […]
Read more

ESTE PURTAREA LA FEL?

În loviturile repezite asupra Oştii Domnului s-au auzit cuvin­tele că părtaşii Oştii degeaba se apără cu spusa că ei au purtări mai curăţite decât înainte. Au fost între ei beţivi, leneşi, flecari, pierde-vară, oameni cu gân­dul numai la ale lumii şi deloc la Dumnezeu, dar odată s-au schimbat toate după ce au
Read more

O ŢĂRĂNIME CITITOARE

Aceasta este o a doua minune a Oştii Domnului. O altă minune este că Oas­tea Domnului deprinde pe oa­meni cu ştiinţa de carte. Oa­menii n-au fost bucuroşi de şcoală. Dacă uneori au voit-o, a fost pentru unele foloase ale vieţii: să poată iscăli, să poată izbuti mai uşor la oştire; dar de iubit şcoala n-au […]
Read more

Cărţile Oastei Domnului sunt arme duhovniceşti nebiruite

ŢĂRĂNIMEA CEA NOUĂ Cuvântare ţinută în adunarea din Caracal Aci în Romanaţi am găsit croindu-se o ţărănime nouă, o ţără­nime setoasă după Cuvântul lui Dumnezeu – ţăranii din Oastea Domnului. Oastea Domnului i-a scos pe ţărani din cârciumi, de pe la taifasuri şi i-a adunat în tabere duhovniceşti, unde ascultă
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!