Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului

PRIMARUL CARE A RUPT SFÂNTA SCRIPTURĂ

Părintele arhimandrit Iuliu Scriban cere urmărirea şi înlăturarea lui din slujbă Păcatul nu se mulţumeşte cu răul pe care-l face, ci mai este încă şi obraznic. De unde fapta bună ar trebui să fie cea cu fruntea sus, cu trâmbiţarea, cu vestirea în larg, ca orice lucru care este vrednic şi trebuit ştiut şi lăudat,
Read more

FAPTA BUNĂ E TĂCUTĂ

Numai zece rânduri ziarul «Dimineaţa» din 31 august a.c. în­chină faptei oşteanului francez Roger Auboin, caporal îngrijitor de bolnavi în Val-de-Grâce, Franţa. Acesta a lăsat să se ia din sân­gele său de 13 ori, pentru ca să se dea bolnavilor care aveau ne­voie de sânge sănătos. Ce faptă vrednică şi mă­reaţă! Ce
Read more

„EU NU LUCREZ DUMINICA”…

O declaraţie de mare preţ a M. S. Regelui nostru E vorba de vederile Rege­lui Carol II în ce priveşte cin­stirea duminicii – scrie părin­tele arhimandrit I. Scriban într‑o foaie din Bucureşti. Unde a spus M. Sa cum simte şi ce crede în această ma­terie, n-am aflat, dar găsim fapta mărturisită în ziarul «Cuvân­tul»
Read more

LA NAŞTEREA DOMNULUI

Arhimandritul Iuliu Scriban 1. În mijlocul învălmăşelii vieţii noastre, odată vine un po­pas care le opreşte pe toate în loc şi ne îndreaptă ochii spre povestiri foarte vechi, care au fost acum sute şi sute de ani îndărăt. Oa­menii uită lucruri cu mult mai apropiate. Se şterg din minte în­tâmplări petrecute sub
Read more

O ALTĂ APĂRARE A OASTEI DOMNULUI

Î. P. C. Sa Părintele Arhimandrit Iuliu Scriban, preaiubitul nostru vestitor şi apărător, îi pune din nou la punct pe criticanţii Oastei Domnului Ca un dar de sfintele săr­bători ale Pogorârii Duhului Sfânt, Domnul S-a îngrijit să ne trimită două strălucite apărări care pun definitiv la punct toate criticile şi
Read more

DIN BIRUINŢELE OASTEI DOMNULUI

A învăţat carte în 4 săptămâni, ca să poată citi Biblia şi cartea cu Oastea Domnului În foaia «Cultura Popo­rului», părintele arhimandrit I. Scriban scrie: „Munca pornită din Sibiu prin înfiinţarea tovărăşiei sufle­teşti Oastea Domnului prinde cheag şi îşi arată roa­dele ei mântuitoare în multe sate. Noi voim să
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!