Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Arhimandritul Iuliu Scriban

Arhimandritul Iuliu Scriban

LA NAŞTEREA DOMNULUI

Arhimandritul Iuliu Scriban 1. În mijlocul învălmăşelii vieţii noastre, odată vine un po­pas care le opreşte pe toate în loc şi ne îndreaptă ochii spre povestiri foarte vechi, care au fost acum sute şi sute de ani îndărăt. Oa­menii uită lucruri cu mult mai apropiate. Se şterg din minte în­tâmplări petrecute sub
Read more

În genere, oamenii sunt împărţiţi în trei tabere

CUVÂNTAREA PĂRINTELUI ARHIM. SCRIBAN  la adunarea de la Galaţi  Prea iubiţi fraţi şi surori, Ascultând cuvântările ce se rostesc, mulţumesc lui Dumnezeu, căci văd oameni care n-au învăţat mult, dar care, având râvnă şi dra­goste de Dumnezeu, s-au luminat citind şi acum pot spune şi altora multe lucruri
Read more

Nu te lăsa păcălit! „Plata păcatului este moartea.” (Romani 6, 23)

Plata păcatului este moartea. (Romani 6, 23) Dacă ia aminte cineva la omul mâncat de poftele lumii și la cel care urmează căile lui Dumnezeu, vede la dânșii mari deosebiri nu numai de la faptă la faptă, de pildă, că unul poftește după băutură, pe când celălalt nu; ci și în înfățișarea lor întreagă se […]
Read more

ŢARINA BEŢIEI

Dacă veţi privi faptele pe care ziarele ţi le aduc spre ştiinţă în fiecare zi, nici vorbă că în multe din ele găseşti amestecată şi beţia. Dacă este vorba de faptele păcă­toase, atunci, la foarte multe din ele, găseşti că au avut ca obârşie mai cu seamă beţia. Ucideri, bătăi, tărăboaie, neînţelegeri, le vezi
Read more

„Oastea Domnului ţine între oameni vechea rânduială. „

Au trecut 10 ani de fiinţare a Oştii Domnului şi, prin aceasta, de rodnică semănătură în ogorul ţării noastre. Lumea încă n-a prins ve­stea aceasta. Este însă partea fap­telor mari că ele încă nu sunt cu­noscute şi înţelese din capul locului. Pentru o lucrare cu adevărat mân­tuitoare, 10 ani sunt încă prea puţini.
Read more