Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Arhimandritul Iuliu Scriban

Arhimandritul Iuliu Scriban

OASTEA DOM’ PĂRINTELUI ŞI HOARDA ALECULUI

Arhim. Scriban «Oastea Domnului» nr. 39 / 24 sept. 1933, p. 3 Păr. Alecu Constantinescu şi-a ieşit din obicei. Harnic şi săritor cum este la treabă, e nevoit să-şi lase buna odihnă şi să asude cu condeiul împotriva Oştii Domnului. Mare belea! De unde a mai ră­sărit şi Oastea asta, să răpească li­niştea oamenilor
Read more

Ceata fariseilor există şi azi

CUVÂNTUL PĂRINTELUI ARH. SCRIBAN rostit la încheierea adunării ostaşilor din ziua de Sf. Ilie[1]   Pe lângă cele spuse la început, acuma vă voi spune ceva din lu­crurile de gospodărie. Viaţa osta­şului trebuie să fie întocmită deo­sebit de a celorlalţi oameni, ca astfel, când lumea va vedea că un soi de
Read more

Într-adevăr, Oastea era «cu o gură şi cu o inimă» la Sibiu.

Două bucurii mai mari am avut în trecuta lună iunie. Una a fost că am putut lua parte la marea adunare a Oştii Domnului din Sibiu. Pe când în ţară oamenii foiau cu adu­nări poruncite pentru treburi poli­tice, în care inimile rămân goale şi mintea seacă, la Sibiu se făcea scu­larea sufletească mai însemnată decât
Read more

CICĂ N-AU RĂSPUNS BINE

Păr. Mirică din satul cu pu­cioasă s-a luat la harţă cu câţiva ostaşi din Oastea Domnului, imputându-le că nu i-au răspuns bine. El, bărbatul trecut prin şcoli, vine trufaş la examen, să ceară soco­teală unor oameni fără şcoală, că n-au urmat un şir prea temeinic gândit al unui răspuns. Ciudată poftă! Dar de la
Read more

DREPTĂŢILE OŞTII DOMNULUI

Anul trecut a fost un an de oarecare urgie pentru vrednica obşte creştinească numită Oastea Dom­nului. Izvodită acum zece ani cu gândul de a stârpi beţia şi de a înrădăcina bunele purtări printr-o amănunţită îndrumare creştinească, – ea s-a găsit anul acesta la un popas de izbândă. A văzut că n-a fiinţat degeaba,
Read more

BEŢIA ORI LAPTELE?

În vremea când suntem în aşa-numita „săptămână a lapte­lui”, trebuie să scriem despre be­ţie, pentru că ea este mult mai tare ca băutura laptelui în ţara românească şi trebuie urmărită de aproape. Noi a trebuit să ducem anul trecut luptă vie pentru apărarea societăţii Oastea Domnului din Sibiu, care luptă
Read more

SECERIŞUL OASTEI DOMNULUI

Arhim. Scriban „Orbii văd şi şchiopii umblă, leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii se scoală şi săracilor bine se vesteşte” (Mt 11, 5).   Orice om de bine, doritor de sporul şi curăţirea poporului nostru, a trebuit să primească cu vie tresăltare vestea fericită că Oastea Domnului a ajuns azi deplin stă­până
Read more

Lucrul Oastei este cu adevărat o vatră de lumină puternică pentru Domnul!

CUVÂNTAREA Î. P. CUV. SALE ARHIM. I. SCRIBANrostită în adunarea Oastei de la Bucureşti În adunarea de la Bucureşti, despre care raportăm pe larg în pagina 2, Î. P. Cuv. Sa părintele Arhimandrit Iuliu Scriban a rostit minunata vorbire de mai jos, pe care o dăm aici în fruntea foii.   Nu m-am îndoit câtuşi […]
Read more