Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Arhimandritul Iuliu Scriban

Arhimandritul Iuliu Scriban

ESTE PURTAREA LA FEL?

În loviturile repezite asupra Oştii Domnului s-au auzit cuvin­tele că părtaşii Oştii degeaba se apără cu spusa că ei au purtări mai curăţite decât înainte. Au fost între ei beţivi, leneşi, flecari, pierde-vară, oameni cu gân­dul numai la ale lumii şi deloc la Dumnezeu, dar odată s-au schimbat toate după ce au
Read more

O ŢĂRĂNIME CITITOARE

Aceasta este o a doua minune a Oştii Domnului. O altă minune este că Oas­tea Domnului deprinde pe oa­meni cu ştiinţa de carte. Oa­menii n-au fost bucuroşi de şcoală. Dacă uneori au voit-o, a fost pentru unele foloase ale vieţii: să poată iscăli, să poată izbuti mai uşor la oştire; dar de iubit şcoala n-au […]
Read more

Cărţile Oastei Domnului sunt arme duhovniceşti nebiruite

ŢĂRĂNIMEA CEA NOUĂ Cuvântare ţinută în adunarea din Caracal Aci în Romanaţi am găsit croindu-se o ţărănime nouă, o ţără­nime setoasă după Cuvântul lui Dumnezeu – ţăranii din Oastea Domnului. Oastea Domnului i-a scos pe ţărani din cârciumi, de pe la taifasuri şi i-a adunat în tabere duhovniceşti, unde ascultă
Read more

PRIMARUL CARE A RUPT SFÂNTA SCRIPTURĂ

Părintele arhimandrit Iuliu Scriban cere urmărirea şi înlăturarea lui din slujbă Păcatul nu se mulţumeşte cu răul pe care-l face, ci mai este încă şi obraznic. De unde fapta bună ar trebui să fie cea cu fruntea sus, cu trâmbiţarea, cu vestirea în larg, ca orice lucru care este vrednic şi trebuit ştiut şi lăudat,
Read more

FAPTA BUNĂ E TĂCUTĂ

Numai zece rânduri ziarul «Dimineaţa» din 31 august a.c. în­chină faptei oşteanului francez Roger Auboin, caporal îngrijitor de bolnavi în Val-de-Grâce, Franţa. Acesta a lăsat să se ia din sân­gele său de 13 ori, pentru ca să se dea bolnavilor care aveau ne­voie de sânge sănătos. Ce faptă vrednică şi mă­reaţă! Ce
Read more

CÂTEVA MĂRTURII… (VII)

Secerişul Oştirii Domnului   „Orbii văd şi şchiopii umblă, leproşii se curăţă şi surzii aud, morţii se scoală şi săracilor bine se vesteşte“ (Matei 11,5). Orice om de bine, doritor de sporul şi curăţirea poporului nostru, a trebuit să primească cu tresăltare vestea fericită că Oastea Domnului a ajuns azi deplin
Read more