Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Biserica din casa ta

Biserica din casa ta

Prin Har suntem învredniciţi să fim părtaşi unui legământ nou şi sfânt

Prin Har suntem învredniciţi să fim părtaşi unui legământ nou şi sfânt, al unui nou aşezământ, nu al literei sau al slovei, ci părtaşi Duhului Sfânt, căci litera ucide, iar Duhul face viu (cf. II Cor 3, 6). Prin urmare, tu cel care vrei şi te sileşti prin Har să trăieşti viaţa în Hristos-Domnul şi-n […]
Read more

Iată piedica năzuinţelor bune, satana (cf. I Tes 2, 18).

Unii, ca să apere păcatele şi vina lor, stau gata să scoată din Templu pe Însuşi Dumnezeu şi învăţăturile-I sfinte, şi în loc să instaleze viţelul de aur al nelegiuirilor. Să scoată lumina şi să aşeze întunericul. Au cerut moartea prin răstignire Celui mai mare Binefăcător al omenirii, lepădându-se de El ca de un
Read more

Inima rea şi necredincioasă – s-a spus de multe ori – ne desparte de Dumnezeu

Domnul Iisus vrea să-i dezlege de patimi, vorbe necuviincioase, păcate ascunse, dar ei nu vor… Se prea exagerează, nu-i chiar aşa! – zic ei. Inima rea şi necredincioasă – s-a spus de multe ori – ne desparte de Dumnezeu, ne opreşte de la pocăinţa sinceră. Domnul Iisus îndeamnă şi ne porunceşte (cf. Fapte 17,
Read more