Home Cantari de Sus

Cantari de Sus

O, DRAGOSTE-A LUI DUMNEZEU

O, Dragoste-a lui Dumnezeu
mai scumpă ca orice mereu,
tu singură nu-mbătrâneşti
şi anii tineri nu-ţi sfârşeşti.
Ce minunată eşti oricând,
aceeaşi frumuseţe-având,
crescând mereu mai fericit
prin anii tăi fără sfârşit;
mai scumpă ca orice mereu,
o, Dragoste-a lui Dumnezeu!

O, Dragoste-a lui Dumnezeu,
mai tare ca orice mereu,
tu singură poţi fi deplin
şi-n cei ce trec, şi-n cei ce vin,
tu singură poţi da oricând
tărie, spre-a munci cântând,
nădejde-a învia slăvit
spre tot ce e după Sfârşit;
mai tare ca orice mereu,
o, Dragoste-a lui Dumnezeu!

O, Dragoste-a lui Dumnezeu,
mai dulce ca orice mereu,
tu singură ne ierţi pe toţi
şi poţi să ne-nţelegi şi poţi,
respinsă ne-ncetat de-un prag,
să-ntorci mereu spre el cu drag,
îndurerată ani la rând,
s-aştepţi şi să primeşti iertând;
mai dulce ca orice mereu,
o, Dragoste-a lui Dumnezeu!

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

BINECUVÂNTEAZĂ, DOAMNE, ADUNĂRILE

Binecuvântează, Doamne, adunările frăţeşti
unde-ai Tăi cu drag se-adună, unde-ai spus că şi Tu eşti;
binecuvântaţi să fie toţi câţi cu iubire vin
să-Ţi vestească şi s-asculte Sfântul Tău Cuvânt. Amin.

Binecuvântează, Doamne, tot Cuvântul Tău vestit,
Duhul Tău Cel Sfânt să-l facă viu şi rodnic, şi-mplinit;
binecuvântaţi să fie toţi câţi îl vestesc şi-l ţin,
împlineşte-n ei trăită sfântă voia Ta. Amin.

Binecuvântează, Doamne, rugăciunea tuturor,
tot ce ştii că ni-e spre bine, dă-ne, Scump Mântuitor;
binecuvântaţi să fie toţi câţi să se roage vin,
tot ce-Ţi cer spre mântuire dă-ne, Scump Iisus. Amin. (mai mult…)

error

LA CEI CE NE URMEAZĂ

La cei ce ne urmează urăm un drum curat,
mai plin de rod ogorul pe care le-am lăsat,

Mai din belşug lumina urcuşului spre har,
mai fericit culesul străbunului hotar,

Mai largă bunătatea iubirii ce-o-mpărţesc,
mai limpede cuvântul şi zborul mai ceresc,

Mai aşezat zidită încrederea-n Hristos,
mai coaptă-nţelepciunea şi chipul mai voios.

Ce-a fost în noi vreodatămmai sfânt şi mai rodit
de peste noi să-ntoarcă spre dânşii însutit.

Iar Steagul şi Solia de noi lăsate lor,
din fii în fii mai vrednici, s-ajungă-n Viitor.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

NU MOŞTENEŞTI

Nu moşteneşti credinţa care părinţii tăi şi-au câştigat,
tu singur trebuie, tu singur, să lupţi s-o ai cu-adevărat.

Nu moşteneşti virtutea celor ce pe Hristos ţi L-au vestit,
tu singur trebuie, tu singur, să ţi-o aduni necontenit.

Nu moşteneşti cerescul nume al celor ce-au luptat răbdând,
tu singur trebuie, tu singur, să lupţi s-ajungi cu ei la rând. (mai mult…)

error

SPRE TINE, DOAMNE

Spre Tine, Doamne, ni se-ndreaptă a noastre rugăciuni de seară
când sufletu-n genunchi aşteaptă lumina lină să-i răsară.

Tu, Care-ai dat spre muncă ziua, iar noaptea, spre odihnă dulce,
alină-i gândurile toate, ca fruntea paşnic să se culce.

Tu, Care ne-ntregeşti viaţa din muncă şi odihnă-ntruna,
fii, Doamne, bucuria noastră în amândouă totdeauna.

Căci nouă, Doamne, amândouă ne sunt la fel trebuitoare
ca vremea cea de bucurie sau ceasul cel de întristare.

Din umbra şi lumina Crucii să ne-ntregeşti fiinţa nouă,
căci Tu, Iisuse, ne eşti pacea şi bucuria-n amândouă.

Primeşte rugăciunea noastră din liniştitul ceas de seară
şi fă ca-n toţi, odihnitoare, lumina-Ţi lină să răsară.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

ŞI TU AI SĂ PLECI ODATĂ

Şi tu ai să pleci odată mult mai grabnic decât crezi,
în curând va fi-altu-n locul unde tu acuma şezi,
în curând va fi-altu-n casa unde tu acuma stai,
altul o să stăpânească peste tot ce-ai strâns şi ai.

În curând cu-a tale haine alţii-au să se-mbrace iar,
în curând nici amintirea nu-ţi va rămânea măcar.
Ce mai e din cei ce-odată stăpâneau aici măreţ?
Ce-a rămas din slava lumii decât ceaţă şi dispreţ?

Ce vrei tu să laşi în urmă celor care în curând
vor fi-n locul unde astăzi parcă stai şi tu, trecând?
Fă cât bine poţi în slujba altora şi-a lui Hristos
şi-ţi va rămânea-ntre oameni nume sfânt şi luminos.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

PRECUM LUMINA

Precum lumina cu sămânţa unite-n brazdă după ploi
rodesc în spice legănate belşugul pâinii dulci şi noi.

       Primeşte-n suflet cu credinţă
       sămânţa Sfântului Cuvânt
       şi Duhul Sfânt va creşte-n tine
       un rod dumnezeiesc şi sfânt.

Cum soarele unit cu viţa fac mustul care-ajunge vin
– aşa lucrează-n noi Cuvântul unit cu Duhul Cel Divin.

Viaţa care izbucneşte prin naşterea din nou în noi
e-un strop ce-l naşte şi ni-l creşte acel dumnezeiesc şuvoi.

Cum soarele, fără sămânţă, nu creşte grâul din pământ,
aşa nici Duhul Sfânt nu-l face pe nimeni nou fără Cuvânt.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

ÎN ZADAR E CERUL SUS…

În zadar e cerul sus pentru ochii care nu-s,
în zadar e largul tot pentru paşii ce nu pot,
în zadar e nehotar pentru duhul fără har;
– alţii aur sfânt culeg, ei privesc şi nu-nţeleg.

Dar spre cel duhovnicesc toate sunt cuvânt ceresc,
curăţiei lui s-arat’ limpezimi nemăsurat,
rugăciunii-i vin şi-i vin revărsările divin
şi sfinţenia-i veşmânt pentru câte nici nu sânt. (mai mult…)

error

MAI TRECĂTOR E CHIPUL LUMII

Mai trecător e chipul lumii decât un nor uşor în soare,
o clipă-l vezi scăldat în raze, iar după-o altă clipă moare.

Mai trecătoare-i tinereţea ca floarea cea de primăvară,
o clipă-o ai, un vânt s-abate, nepăsător o ia şi-o zboară.

Mai trecătoare-i slava lumii ca fulgul cel căzut în mână,
un soare mai călduţ o arde, un vânt mai tărişor o mână.

Mai trecător e-avutul lumii ca paiul dus de vijelie;
a fost, – s-a dus, iar peste-o clipă, a cui ajunge, cine ştie?

Să nu-ţi legi inima de ele, crezându-le că-n veci vor ţine,
căci vântul care ţi le-aduce le ia mai grabnic de la tine.

Ci cât le ai, le dă pe-altarul iubirii lui Hristos curate,
că-n veşnicie-ţi vor fi-ntoarse nebănuit mai minunate.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

IISUSE, MARE FĂRĂ MARGINI

Iisuse, Mare fără margini de binecuvântări şi har,
umila noastră mulţumire în faţa Ta-ngenunche iar.

În Tine-avem Răscumpărarea din mâna celui răzvrătit,
căci pentru-a noastră izbăvire viaţa Tu Ţi-ai dăruit.

În Tine-avem pe veci iertarea de-al nostru mult şi greu păcat,
că-n dăruirea Ta deplină, cu-al Crucii Sânge ne-ai spălat.

În Tine-avem eternă Pacea cu Tatăl cel din Veci Slăvit,
fiindcă Dumnezeu, prin Tine şi pentru Tine ne-a primit. (mai mult…)

error