Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Cântări Nemuritoare

Cântări Nemuritoare

SLAVĂ VEŞNICĂ-NVIERII

Slavă veşnică-nvierii
Tale, Dumnezeu Slăvit,
locul morţii şi-al durerii,
înviind l-ai nimicit –
Slavă veşnică-nvierii
Tale, Dumnezeu Slăvit!

Din vecie-n veşnicie
fii slăvit, Iisus Hristos,
binecuvântat să fie
al Tău Nume Glorios –
din vecie-n veşnicie
fii slăvit, Iisus Hristos!

Slavă Învierii Tale,
Dumnezeu Mântuitor,
fericite osanale
cânte-Ţi cerurile-n cor –
Slavă Învierii Tale,
Dumnezeu Mântuitor!

Imnuri veşnice-nvierii
Marelui Biruitor,
Tu ne-ai dat al Înfierii
veşnic imn strălucitor –
Imnuri veşnice-nvierii
Marelui Biruitor!

Slavă veşnică, Iisuse,
Sfintei Tale Învieri,
Strălucirii Neapuse
Nesfârşitei Primăveri –
Slavă veşnică, Iisuse,
Sfintei Tale Învieri!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

MĂRIRE ÎNDELUNG-RĂBDĂRII TALE

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor,
Tu ne-ai scăpat de-a’ noastre mari greşale
dând preţul jertfei noastre-a tuturor.

Mărire Ţie, mărire Ţie,
       Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor!

Mărire Îndelung-răbdării Tale
Îţi vom cânta pe veci, mărturisind
că din adânc de moarte şi de jale
ne-ai izbăvit, cu Sânge Sfânt plătind.

Mărire Îndelung-răbdării Tale
şi Jertfei Tale-aduse pentru noi,
din ea ne umplem sufletele goale,
prin ea, primim Viaţa de Apoi.

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Mărire Dragostei ce Te-a trimis,
Mărirea Ta e-a slavei noastre cale
şi-n Crucea Ta ni-e Cerul nou deschis.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

S-AU DUS, PIERIND, MILENII

S-au dus, pierind, milenii – şi altele-or să vină,
Tu ai rămas Acelaşi… şi-aşa vei fi oricând,
cântară-Ţi veci de aur din harfe de lumină,
– ci alţi veci au să vină, cântarea-Ţi reluând.

Te-au preamărit profeţii vizionari prin ere,
Te-au admirat artiştii, creând desăvârşiri,
Te-au adorat eroii, trecând spre Înviere,
– ci Tu rămâi Neapusul eternelor iubiri.

Cândva, prin Veşnicie, s-a ridicat din Vină
un fir de praf pe-o clipă, voind să-Ţi stea vrăjmaş,
dar Neputinţa-l duse Uitării – şi, senină,
Nemărginirea-Ţi curge pe-al ei etern făgaş. (mai mult…)

BINECUVÂNTATĂ MAICA

Binecuvântată Maica Celui care-L adorăm,
pentru-a ta chemare sfântă, noi te binecuvântăm!

Preacinstită fii tu, Maica Celui ce ne-a mântuit,
nimeni pe pământ, ca tine, pe Iisus nu L-a iubit.

Mulţi au mai crezut în Fiul după ce L-au cunoscut,
dar tu ai crezut nainte, până nici nu L-ai născut.

Mulţi L-au mai slăvit pe Domnul, marile-I minuni văzând,
dar tu L-ai slăvit când încă El era Copil plăpând.

Mulţi L-au mai slujit în urmă, când El ca Stăpân cerea,
dar tu L-ai slujit când încă El neputincios părea.

Mulţi şi-au mai jertfit o parte din viaţă pentru El,
dar tu ţi-ai jertfit-o toată, într-un sfânt şi unic fel.

Mulţi vor fi pe veci în slavă lângă El, Ce-L adorăm,
nimeni însă-aşa ca tine… Noi te binecuvântăm!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

VOI NUMAI DE VIAŢA ASTA

Voi numai de viaţa asta
vă-ngrijoraţi şi vă vedeţi,
cum n-aţi avea decât viaţă;
– voi moarte oare nu aveţi?

Doar trupu-acesta vă robeşte,
pe el puneţi întregul preţ,
de parcă sunteţi numai trupul;
– voi suflet oare nu aveţi?

La clipa asta-i cereţi totul,
ei vă jertfiţi şi ei vă vreţi,
dar oare numai Astăzi este?
– Voi veşnicie nu aveţi?

Urziţi la fapte vinovate
nepăsători şi îndrăzneţi,
dar oare nu este-o răsplată?
– Voi oare Dumnezeu n-aveţi?

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

DOAMNE, FIE-N VECI SLĂVIT

Doamne, fie-n veci slăvit
al Tău Nume Sfânt şi Mare
pentru orice dar primit
şi-orice binecuvântare!

Fie-n veci slăvit,
fie-n veci slăvit
al Tău Nume, al Tău Nume
Preaiubit!

Pentru pâinea ce-o avem
zilnic şi cu-ndestulare,
Ţie, Doamne,-Ţi aducem
slavă recunoscătoare. (mai mult…)

DE TRECI PESTE-AMĂGIREA VIEŢII

De treci peste-amăgirea vieţii trăgând la jug lângă Hristos,
tu dai din inima ta lumii lumină cu etern folos.

De rabzi iertând împotrivirea, purtând poveri lângă Hristos,
tu laşi la câţi privesc spre tine o pildă cu etern folos.

De lupţi cu noaptea necredinţei, vestind aprins lângă Hristos,
tu-arăţi la câţi ţi-ascultă graiul o cale cu etern folos. (mai mult…)

TU SĂ RĂMÂI!

Tu să rămâi la Calea şi dragostea dintâi,
chiar de-ai rămâne singur, acolo să rămâi!

Să-ţi ţii învăţătura ce-o ştii de la-nceput
oricâte drumuri aspre mai ai de străbătut.

Să stai în locul unde Hristos te-a aşezat,
chiar toţi de-ar fi să poată călca ce s-au legat. (mai mult…)

NECUNOSCUT ŞI TAINIC

Necunoscut şi tainic e-al nostru viitor,
nimic nu-şi ştie nimeni de ceasul următor;
nu ştim ce ne aşteaptă la orice pas făcut,
căci drumul vieţii noastre e-adânc necunoscut…

     Numai Hristos, numai Hristos
     ne face drumul luminos,
     numai Hristos, numai Hristos
     ne-aduce-un viitor frumos.

Necunoscut e-al morţii şi loc, şi fel, şi ceas,
şi nu ştim pân’ la ele cât drum ne-a mai rămas;
nu-şi ştie nimeni clipa, nu ştie-n care fel
şi-n care loc aşteaptă sfârşitul pentru el.

Necunoscută-i Ziua Venirii lui Hristos
şi noaptea Judecăţii, şi tot ce-i ne-ndoios.
– Ci numai locul unde te duci cu ce-ai făcut,
spre slavă sau osândă, nu ţi-e necunoscut.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

ÎNLĂUNTRU ŢI-E LUMINA

Înlăuntru ţi-e lumina ce cu-adevărat sfinţeşte
– cea mai sfântă frumuseţe dinlăuntru străluceşte.

Înlăuntru ţi-e comoara cea cu-adevărat curată
– avuţia cea mai scumpă dinlăuntru se arată.

Înlăuntru ţi-e tăria care rabdă şi voieşte
– stăruinţa care-nvinge dinlăuntru izvorăşte.

Înlăuntru ţi-e iubirea cea cu-adevărat cerească
– roadele virtuţii numai dinlăuntru pot să crească.

Înlăuntru ţi-este harul care luminează faţa
– Duhul şi-Adevărul numai dinlăuntru schimbă viaţa!

Când Hristos ţi-este-nlăuntru flacără şi har, şi soare,
toate razele vieţii dinlăuntru-au să-ţi izvoare.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014