Home Cantari uitate

Cantari uitate

ERA ÎN ZIUA CINCIZECIMII…

Era în ziua Cincizecimii,
– un Praznic Mare şi Sublim,
curgeau şuvoaiele mulţimii
din neamuri, spre Ierusalim…

În nesfârşit convoi, mulţimea,
din vale, dinspre Ierihon,
venea, venea ca să se-nchine
în templul pus de Solomon…

Azi într-o casă se-adunară
cei unsprezece-nvăţăcei
şi uşile le încuiară
de frica celorlalţi iudei.

De-odat’ aud din cer un sunet
ca vâjâitul unui vânt
şi casa se umplu cu tunet
de fulgerul Duhului Sfânt…

Şi-a fost văzut cum Se-mpărţeşte
deasupra lor în limbi de foc
şi Duhul Sfânt cum îi sfinţeşte
pe câţi erau în acel loc.

Toţi începură să grăiască,
cum le da Duhul a vorbi,
în orice limbă omenească
pe Dumnezeu a-L preamări.

Şi tot poporul ce venise
de sărbători să se închine
sorbea cu suflete deschise
învăţăturile divine.

Toţi ascultau cu dor fierbinte
şi le cereau a-i boteza,
– Slăvit fii, Duhule Preasfinte,
ce mare e puterea Ta!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

O, FOC CERESC…

O, Foc Ceresc, oriunde-n lume Tu Sfânta Flacără-Ţi întinzi,
cobori în inimi bucurie şi jarul dragostei aprinzi…

O, cum suflaşi peste-a mea ţară Cuvântul Tău Tu, Duh Preasfânt,
cum ai aprins în inimi iară al dragostei sfânt legământ!

Şi de un vas umil, Preasfinte, în lucrul Tău Te-ai folosit
şi de prin bietele sătuţe, o sfântă Oaste Ţi-ai pornit.

Cu ea Tu birui-vei, Doamne, atâtea oşti cu mult mai mari,
căci Tu Ţi-alegi vasele slabe, să faci de râs pe cele tari…

O, suflă, Duhule Preasfinte, prin inimi greu de străbătut,
ca să sporească înainte frumosul Oastei început!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

MAICĂ PURUREA FECIOARĂ

Maică Pururea Fecioară,
suflet pururi îndurat,
tot poporul ce te-adoră
sfântă mila ta imploră
când ni-e sufletu-ntristat,
ochii blânzi spre noi coboară,
Maică Pururea Fecioară,
suflet pururi îndurat.

Glasul nostru te recheamă,
suflet pururi îndurat,
şi te strigă ca pe-o Mamă
clopote cu glas de-aramă
când ni-e sufletu-ntristat;
a ta milă când o cheamă,
greul să ni-l iei în seamă,
când ni-i plânsu-ndurerat. (mai mult…)

error

HRISTOS A ÎNVIAT, VENIŢI

Hristos a înviat, veniţi voi, toţi ce n-aveţi mamă,
cu drag v-aşteaptă Sânul Lui şi Glasul Lui vă cheamă.

Veniţi voi, slugi, veniţi, stăpâni, spre El vă faceţi ruga,
că-n faţa Lui nu-i mai ales stăpânul decât sluga.

Veniţi voi, cei nepăsători,  e lumea toată-n plângeri,
gândiţi-vă, El vine iar înconjurat de îngeri.

Voi împăcaţi-vă, duşmani, căci Domnul Păcii-nvie,
cântaţi Celui Fără-de-ani cântări de bucurie…

Iar cei ce L-aţi aflat pe El şi El vi-i Scut sub stele,
răscumpăraţi timpul pierdut, căci zilele sunt rele.

…A înviat Iisus din morţi, a triumfat iubirea,
Îl preamăresc îngerii toţi, Îi cântă toată Firea.

O, lăudaţi Fiul de Sus, cântaţi Mărirea-I sfântă,
– a înviat Iisus, Iisus,  o lume-ntreagă-I cântă…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

NOI ŞTIM ACUM

Noi ştim acum că Domnul atâta ne-a iubit,
că pentru noi, pe Cruce, în chinuri a murit,

că Tatăl Sfânt din ceruri, prin Jertfa-I, ne-a iertat
şi viaţa fără moarte prin harul Său ne-a dat…

Şi ţi-e de-ajuns atâta, de vrei ca să-nţelegi
şi viaţa fără moarte prin Jertfa Lui s-alegi.

Primeşte-o azi şi crede în Jertfa lui Iisus
şi vei primi răsplata vieţii fără-apus.

Ferice-n veci de-aceia ce-ascultă şi primesc,
ei au făgăduinţa Edenului Ceresc…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

E DUMINICĂ…

E Duminică – şi-i astăzi ziua Sfintelor Florii,
ziua ce-aducea alt’dată primăveri de bucurii.

Când venea atuncea Domnul pe-al cetăţii noastre prag,
mii de suflete curate Îl întâmpinau cu drag.

– Astăzi, plini de nerăbdare ca să-L urce pe-alt Calvar,
numai Iuda şi călăii Îl mai vreau să vină iar. (mai mult…)

error

FERICIRE MINUNATĂ

Fericire minunată,
să fii binecuvântată
că te-ai îndurat de mine
şi m-ai înfiat în tine
şi-ai făcut să-ţi fiu copil,
Cerul promiţându-mi-l!

Când era mai greu odată
biată viaţa mea-ncercată,
tu, cerească fericire,
mi-ai dat sfânta mântuire
şi din locul cel de chin
mi-ai făcut un rai senin.

Scumpa lui Iisus iertare,
tu mi-ai dat răscumpărare,
c-aş striga la lumea-ntreagă
cât mi-e viaţa azi de dragă
şi de tot ce mi-e uşor,
numai ţie-ţi sunt dator.

Fericire-a lui Hristos,
tu-mi faci totul luminos
– toţi cei ce m-aud să vină
să te ia şi ei deplină
din a Domnului iubire,
fericire, fericire.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

PE DRUMUL CRUCII

Şi eram copil, Iisuse, glasul când Ţi-am înţeles,
drumul Crucii, drumul Crucii, suferinţa, de-am ales.

La-nceput, când era pace, calea plină de popor,
drumul Crucii, drumul Crucii era dulce şi uşor.

Dar când a venit furtuna şi prigoana mai târziu,
drumul Crucii, drumul Crucii rămăsese mai pustiu.

Şi din ce mergeam, şi crucea tot mai grea mi se făcea,
drumul Crucii, drumul Crucii tot mai greu şi gol era. (mai mult…)

error

PENTRU MAMA CREDINCIOASĂ

Pentru mama credincioasă înălţaţi mereu
cea mai dulce mulţumire către Dumnezeu,
căci ea creşte-n lumea asta fii ai Celui Sfânt
ce vor fi lumini şi sare pentru-acest pământ.

Pentru mama credincioasă vă rugaţi mereu,
ca să-şi crească toţi copiii pentru Dumnezeu,
căci cu cât vor fi pe lume mai mulţi oameni sfinţi,
cu-atât vor fi mai puţine plăgi şi suferinţi.

Pentru mame credincioase stăruiţi mereu,
să ne deie cât mai multe Bunul Dumnezeu,
căci acestea cresc pe lume viitorul sfânt,
ele nasc mântuitorii pe acest pământ…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

error

IISUSE SCUMP

Iisuse Scump, căzut sunt jos,
în trista-nlănţuire
a lutului neputincios,
dar, Domnul meu Iisus Hristos,
– mi-e dor de mântuire!

Şi iată-mă, acum Te chem
din seară-n dimineaţă,
împins de-al Duhului îndemn,
Îţi caut al îndrumării semn,
– arată-mi Sfânta-Ţi Faţă! (mai mult…)

error