Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cea dintâi condiţie a mântuirii: NAŞTEREA DIN NOU

Cea dintâi condiţie a mântuirii: NAŞTEREA DIN NOU

Dacă L-ai aflat pe Hristos, îţi va rămâne neuitat ceasul acela până la sfârşitul tău.

Deşi Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi nimeni să nu piară, totuşi, de toată dragostea Lui cerească şi de toate făgăduinţele tainelor Sale cereşti se vor împărtăşi cu adevărat numai cei care, auzind Cuvântul Său, Îl ascultă, întorcându-se la El cu credinţă. Şi primindu-L, prin Taina Pocăinţei,
Read more

Ai o credinţă adevărată şi ai viaţa veşnică numai atunci când dovedeşti că poţi avea

Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa, harul lui Dumnezeu este ploaia. Sămânţa, noi trebuie s-o semănăm. Ploaia, Dumnezeu o dă. Sămânţa depinde de noi, ploaia nu. Principalul este ca ploaia să afle sămânţa în pământ. Principalul este ca Duhul să afle Cuvântul în mintea şi în inima oamenilor. De aceea noi trebuie să
Read more

Noi am venit la pocăinţă, dar aceasta ne va folosi numai dacă rămânem în ea pe totdeauna.

Dacă nu recunoşti că Hristos este Mântuitorul tău, zadarnic vei recunoaşte că El este Mântuitorul lumii. Dacă nu-L poţi recunoaşte pe Hristos în tine, tu eşti un lepădat (II Cor 13, 5), chiar dacă ai recunoaşte că El este în alţii. Când ştii că Hristos este, atunci nu mori în păcatele tale, ci le părăseşti, […]
Read more

Condiţia păstrării mântuirii făgăduite: să nu mai păcătuieşti

Cât de felurite sunt drumurile pe care oamenii ajung cu sufletul dezgolit în faţa lui Iisus! Pe unul îl aduce la Hristos o boală, o nenorocire, un necaz. Pe altul, o predică, o carte sau o cântare, pe unul o rudă, un prieten, un binevoitor, pe altul un duşman sau mai mulţi. Pentru fiecare om, […]
Read more

Trebuie să intrăm pe Uşa Naşterii din nou.

Fiecare credincios a avut cândva – sau mai are încă – o familie duhovnicească în mijlocul căreia s-a născut din nou prin harul lui Dumnezeu. În ea a gustat el – sau mai gustă încă – dulceaţa dragostei dintâi şi fericirea părtăşiei frăţeşti… Dar pe care mulţi nu ştiu să o preţuiască. Şi fac totul […]
Read more

Domnul vorbeşte una, oamenii înţeleg alta.

Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, a spus Mântuitorul nostru (Lc 17, 21). Ea se află în inimile sau în locurile unde este Stăpân ascultat, urmat şi iubit deplin Domnul Dumnezeu. Este în sufletele cu adevărat credincioase şi în adunările celor cu adevărat ascultători de Hristos. Este în Bisericile vii,
Read more

Unde nu este naştere din nou, nu poate fi nici ruşine de păcat

Domnul Iisus munceşte neîncetat să-i tot scoale pe unii de prin gropi, de prin căderi şi murdării, să-i tot spele şi să-i tot tragă după El, să-i tot ţină, să-i tot îndemne şi să-i tot înduplece mereu. În atâtea locuri, doi sau trei lucrători buni se chinuiesc neîncetat şi îşi scot sufletul, muncindu-se să-i ţină
Read more

Creştin devii în clipa când te naşti din nou

Hristos face toate lucrurile noi. El face oameni noi, opere noi, vremuri noi. În curând El va veni din cea mai mare strălucire, făcând ceruri noi şi un pământ nou în care va locui neprihănirea. Atunci toate lumile înnoite Îl vor slăvi numai pe El. Toţi cei ce au fost smeriţi vor fi înălţaţi atunci, […]
Read more