Home Cum m-a “zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

Cum m-a “zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

MARŢI… A doua zi din săptămâna urcușului duhovnicesc – pilda celor zece fecioare.

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

Puritatea trupească este o virtute supremă, ce ne apropie de îngeri și care poate fi în sine un substitut pentru alte virtuți.

Astăzi în a doua zi din săptămâna urcușului duhovnicesc, ni se pune în față pilda celor zece fecioare. Pilda celor zece fecioare însă a spus-o pentru a ne îndemna spre milostenie şi în acelaşi timp spre a ne învăţa să fim cu toţii gata înainte de sfârşitul vieţii. Domnul spune pilda aceasta. Pe cinci din ele le numeşte înţelepte, căci împreună cu fecioria au avut şi multul şi îmbelşugatul untdelemn al milosteniei. Pe celelalte cinci le numeşte nebune, căci deşi ele aveau virtutea fecioriei, nu aveau în aceeaşi măsură şi milostenia. „Iată ce spune Sfântul Serafim de Sarov despre această pildă: (mai mult…)

error

LUNI… Prima zi de urcuș spre Golgota

Ne facem timp să vorbim cu Dumnezeu așa cum vorbim cu prietenii și apropiații noștri?

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

„ Domnul Dumnezeu e puterea mea și-mi va întări pașii s-ajungă la-mplinire. El mă urcă deasupra înălțimilor, ca eu să biruiesc întru cântarea Lui.”(Avacum 3,19)

Această primă zi, ne aduce în față pe fericitul Iosif și smochinul care s-a uscat fiind blestemat de Domnul. Două exemple care tranșează definitiv calea pe care noi trebuie să pășim în următoarele zile ale săptămânii patimilor. (mai mult…)

error

DRAGOSTEA CARE PLÂNGE NEMÂNGÂIATĂ

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

“Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri, sau ca acest vameș!” (Luca 18, 11).

„Mare îmi este întristarea și necurmată durerea inimii. Căci aș dori să fiu eu însumi anatema de la Hristos, pentru frații mei cei de un neam cu mine” (Rom. 9, 5).

Când într-o familie cineva se îmbolnăvește cei sănătoși pătimesc împreuă cu cel bolnav ca și cum ei înșiși ar fi bolnavi. Fratele sănătos suferă alături de fratele bolnav și nu spune niciodată: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu m-am îmbolnăvit eu. Dragostea nu primește niciodată mulțumire în sine atunci când cel iubit suferă.

Femeia cananeiancă nu a spus: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt demonizată ca fica mea! Ci dimpotrivă, ea a strigat plină de amărăciune: “Miluiește-mă, Doamne! Fica mea este rău chinuită de demon!” Dacă lumea este o mare familie al cărei Părinte este Dumnezeu, niciodată cel duhovnicesc nu va mulțumi lui Dumnezeu că nu-i ca ceilalți oameni, ci dimpotrivă, va fi trist și îndurererat pentru cei necredincioși. (mai mult…)

error

UMILINȚA ÎN RUGĂCIUNE

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

Este normal să mulțumești lui Dumnezeu când vezi că ți-a împlinit o dorință sau ți-a ascultat o rugăciune. Dar, o cale mai puțin obișnuită și desigur superioară celei dintâi, este aceea de a avea o percepere pozitivă a faptului că Dumnezeu nu ți-a ascultat o rugăciune. Sunt mulți care mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El a ascultat rugăciunea lor, dar sunt puțini care ajung să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru că nu le-a ascultat rugăciunea. Sfântul Apostol Pavel ne vorbește în epistola către Evrei despre cei din a doua categorie: „Prin credință… unii nu au primit izbăvirea… pentru că Dumnezeu pregătise pentru ei ceva mai bun” (Evrei 11, 33- 40).

Noi știm că prin credință primim orice, dar, iată, că Biblia ne spune că se poate să nu primești ceea ce dorești, iar asta tot prin credință.

Zaharia și Elisabeta au cerut un urmaș, un moștenitor obișnuit, dar Dumnezeu nu le-a împlit rugăciunea fiindcă pregătise ceva mai bun pentru ei, pregătise un profet. Ei au cerut un sprijin la bătrânețe, iar când nu mai aveau nici o nădejde, Dumnezeu a dăruit lumii întregi prin ei, pe Înaintemergătorul Domnului.
Sfântul Apostol Pavel a rugat pe Dumnezeu de trei ori să-l izbăvească de ghimpele din trupul său, dar nu a primit izbăvire pentru că Dumnezeu pregătise pentru el ceva mai bun. Dumnezeu a lăsat să vină asupra Apostolui nevoi, slăbiciuni, prigoniri, defăimări, strâmtorări (II Cor. 12, 9, 10). În acest „vas de lut” lovit din toate părțile Dumnezeu și-a arătat puterea Sa, harul Său, slava Sa. Și astfel orice om atent putea să înțeleagă că ceea ce lucra prin Apostol nu era lucrare venită de jos, ci de sus. „Dumnezeu Și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le rușineze pe cele tari” (I Cor. 1, 27).
Părintele Mihail cerea de la Dumnezeu când era copil să-i dea pâine și căldură, dar Dumnezeu nu l-a ascultat pentru că pregătise pentru el ceva mai bun. Îl pregătea să devină tată a patru sute de copii. (mai mult…)

error

RUGĂCIUNI NEASCULTATE

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

Este normal să mulțumești lui Dumnezeu când vezi că ți-a împlinit o dorință sau ți-a ascultat o rugăciune. Dar, o cale mai puțin obișnuită și desigur superioară celei dintâi, este aceea de a avea o percepere pozitivă a faptului că Dumnezeu nu ți-a ascultat o rugăciune. Sunt mulți care mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El a ascultat rugăciunea lor, dar sunt puțini care ajung să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru că nu le-a ascultat rugăciunea. Sfântul Apostol Pavel ne vorbește în epistola către Evrei despre cei din a doua categorie: „Prin credință… unii nu au primit izbăvirea… pentru că Dumnezeu pregătise pentru ei ceva mai bun” (Evrei 11, 33- 40).

Noi știm că prin credință primim orice, dar, iată, că Biblia ne spune că se poate să nu primești ceea ce dorești, iar asta tot prin credință. (mai mult…)

error

STĂRUINȚA ÎN RUGĂCIUNE

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

Domul Iisus Hristos o laudă pe femeia cananeiancă pentru că a stăruit în rugăciune și nu s-a lăsat învinsă de refuzul Lui de a-i răspunde. În cele mai multe locuri în care Domnul ne vorbește despre rugăciune, El ne cheamă la stăruință, perseverență și îndrăznire.

„Și le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna și să nu-și piardă nădejdea… Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleșilor Săi care strigă către El ziua și noaptea și pentru care El rabdă îndelung? Zic vouă că le va face dreptate în curând.” (Luca 18, 1- 9).

„Chiar dacă sculându-se nu i-ar da pentru că-i este prieten, dar, pentru îndrăzneala lui, sculându-se îi va da cât îi trebuie… Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vise va deschide”(Luca 11, 7-9). (mai mult…)

error

Rugăciunile lui Dumnezeu și rugăciunile noastre

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

S-a vorbit mult mult despre rugăciune și despre condițiile pe care ar trebui să le împlinească o rugăciune pentru ca ea să ajungă până la Dumnezeu. Am convingerea că deși mulți oameni se roagă, totuși puține dinte aceste rugăciuni străbat până la Dumnezeu. Oare de ce? Vor fi multe de spus: că rugăciunile sunt superficiale, că nu sunt rostite cu credință și cu stăruință, că păcatele nepocăite zădărnicesc rugăciunile.

Iată un alt aspect la care până acum poate nu ne-am gândit:
Nu numai oamenii se roagă lui Dumnezeu, ci și Dumnezeu îi roagă pe oameni, nu numai oamenii vorbesc cu Dumnezeu, ci și Dumnezeu vrea să vorbească cu oamenii. Oare câți din cei care se mai roagă au conștiința că și Dumnezeu le vorbește. Oamenii ar vrea un Dumnezeu care să-i tot asculte, dar care să nu le pretindă și să nu le ceară nimic. Cred că nici un om nu s-a rugat vreodată lui Dumnezeu așa de sfâșietor cum Dumnezeu se roagă de noi oamenii. Dumnezeu este pe urma pașilor noștri și ne roagă stăruitor, ne roagă cu duioșie să ne schimbăm viața, să ne lăsăm de diferite răutăți, ne roagă să pornim cu hotărâre pe calea mântuirii, dar oamenii fără să ia aminte la rugăciunile lui Dumnezeu își caută mai departe de rugăciunile lor meschine, egoiste și seci. Ce rugăciuni sfâșietoare are Dumnezeu! Oare câți din cei care mai spun rugăciuni și-au lăsat inima străpunsă de rugăciunile lui Dumnezeu? Iată cât de sfâșietor ne roagă Dumnezeu prin Apostoli și Prooroci: „Vă rog, în numele lui Hristos împăcați-vă cu Dumnezeu” (II Cor. 5, 20). Sau: „O, dacă I-ați auzi glasul Lui care zice: Să nu vă învârtoșați inimile voastre” (Ps. 94, opt). Da, Prorocii și Apostolii ne-au tâlcuit rugăciunle lui Dumnezeu către noi. Avem noi cărți de rugăciuni? Și Dumnezeu are cartea Lui în care găsim multe rugăciuni pe care Dumnezeu ni le spune mereu. Numai cine cunoaște și împlinește rugăciunile lui Dumnezeu are nădejdea că este ascultat de El.

Ce sfâșietor ne cheamă Dumnezeu la casa Lui în zi de sărbătoare prin glasul clopotelor, iar omul meschin și surd spune că se poate ruga și acasă. Diavolul îl ține pe om acasă pentru știe necuratul că rugăciunea de acasă deseori este deseori cerșetorie, pe când rugăciunea din comunitatea celor credincioși este rugăciune dublă: și Dumnezeu ascultă rugăciunea omului, dar și omul ascultă rugăciunea (cuvântul) lui Dumnezeu. Când omul ascultă cu bucurie și evlavie pe Dumnezeu atunci și Dumnezeu primește cu bucurie rugăciunea lui.

Ce se întâmplă atunci când omul știe numai de rugăciunea sa, iar la cuvântul lui Dumnezeu nu vrea să ia aminte? Ne lămurește Prororcul Zaharia: „Și s-a întâmplat că după cum Eu am strigat și ei n-au auzit tot așa ei vor striga și Eu nu-i voi auzi pe ei zice Domnul Savaot” (Zaharia 7, 13). Noi vrem ca Dumnezeu să ia aminte la cuvintele noastre, iar Dumnezeu vrea să luăm aminte la cuvintele Lui. Oare cine a trebui să asculte mai întâi? Ne răspunde orbul inspirat de Duhul: „Dumnezeu nu-i ascultă pe cei păcătoși dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia Lui pe acela îl ascultă” (Ioan 9, 31).

Dumnezeu vrea să fie ascultat. Nu este o rugăciune mai iubită de Dumnezeu și mai ușurătoare pentru om decât aceasta: Doamne facă-se voia Ta în viața mea! Dar pentru asta trebuie să luăm aminte mereu la ceea ce Dumnezeu ne roagă. Asta este o adevărată artă duhovnicească. Și fericit, și de trei ori fericit este omul acela care a deprins această lucrare duhovnicească de rară finețe! Aceasta este desăvârșirea creștină. Atât de ușoară și totuși atât de grea.

Vasilică

error

V-am cântat a jale şi nu aţi plâns, v-am cântat din fluier nu nu aţi jucat

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

„A venit Ioan Botezătorul nemâncând pâine şi negustând vin, ziceţi: are demon. A venit Fiul Omului mâncând şi bând şi ziceţi: Iată am mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor” (Luca 7, 33 – 34).

Iudeii nu au primit nici mărturia lui Ioan, nici pe cea a lui Iisus Hristos. „Iudeii” de astăzi fac la fel: nu primesc nici o mărturie.
Când combate păcatele tinereţii cineva care a avut o adolescenţă curată atât cât omeneşte este posibil, i se răspunede: Tu vorbeşti în necunoştinţă de cauză, de aceea nu-i înţelegi pe cei prinşi în diferite păcate şi vicii. Ce vorbeşti tu împotriva desmăţului dacă tu nu ştii ce înseamnă asta? Ce vorbeşti tu împotriva fumatului dacă nu ştii ce efort mare trebuie să facă cei care sunt fumători pentru a se lăsa de fumat? Te-ai blocat în spaţiu îngust al credinţei, te-ai trezit în biserică şi ai crescut numai aşa, şi fără să cunoşti ispitele vieţii ne înveţi pe noi? Cine crezi că te ascultă?
Iar dacă cineva prin mila lui Dumnezeu a fost scos din aceste mreje ale satanei şi mărturisind despre trecutul său, îi îndeamnă şi pe alţii să se ferească de rănile pe care le/a avut el, i se răspune: Da, tu ţi-ai trăit tinereţea, ţi-ai trăit viaţa, te-ai destrăbălat cât ai vrut şi acuma ne înveţi pe noi să fim cuvioşi. Tu te-ai îndulcit din toate bucuriile vieţii şi ne înveţi pe noi să fim înfrânaţi. Lasă-ne şi pe noi să ne convingem ca şi tine. (mai mult…)

error

Cine crede că există o altă cale, fără cruce, se înşeală amarnic

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

Marcu 8,34 : Si chemand la Sine multimea, impreuna cu ucenicii Sai, le-a zis: Oricine voieste sa vina dupa Mine sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie.

Cel ce se smereşte înţelege să-şi ducă crucea cu răbdare şi cu dragoste, nici să o ia înainte ca un erou, dar nici să rămână,în urmă descurajat, trăgând-o după el. Celui smerit, crucea i se face uşoară. Nu tot aşa se întâmplă însă cu cei care caută să-şi scurteze crucea, umblând după o cruce mai comodă: cu cât îşi scurtează crucea, cu atât îşi scurtează şansa mântuirii.

Cine crede că există o altă cale, fără cruce, se înşeală amarnic, căci, dacă pe calea lată poţi să ocoleşti crucea, pe calea îngustă trebuie să o iei asupra ta. Nu putem înainta pe calea îngustă fără a împlini cuvintele Mântuitorului: “dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea si să vină dopă Mine” ( Matei 16, 14) (mai mult…)

error

Cât de bogat este Cuvântul lui Dumnezeu!!!!

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

,,3. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le mână afară.
4. Şi când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor, şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui.
5. Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui. ”
Ioan 10, 3-5

Cât de bogat este Cuvântul lui Dumnezeu!!!! De fiecare dată are câte ceva de spus fiinţelor noastre!!! Îl iubesc mult pe Autorul acestei ,,Cărţi” şi caut să împlinesc tot Cuvântul Lui, ştiind că doar aşa Îl voi ,,convinge” de iubirea mea…
Dar e greu în lupta cu ispitele…Cine a încercat ştie…
În Evanghelia zilei, mi-a atras atenţia ceva la care meditez de ceva vreme, şi anume faptul că Domnul ne cunoaşte pe nume, şi ne cheamă pe nume..Ce dulce e rostirea numelor noastre de către Păstorul nostru!…Ce înfiorare plăcută ne cuprinde şi ne face să Îl urmăm!
Să ne obişnuim să distingem vocea păstorului de alte şoapte…şi să ştim că Păstorul Bun merge înaintea oilor lui…are încredere că Îl vor urma…Şi de se va rătăci vreuna, se va întoarce să o caute…şi de va cădea vreuna rănindu-se, îi va lega rănile şi o va purta în braţe până la vindecare…

El,Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, este Uşa prin care oile vor găsi cea mai dulce păşune…

Iisuse scump, Tu ni Te faci nouă de toate…şi Păstor şi Uşă, şi Pâine şi Apă, Adevăr şi Iubire şi Viaţă!…Mulţumim, Iubite Păstor!!!

Miriam

error