Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Fr. Ioan Marini

Fr. Ioan Marini

Comemorarea fratelui învăţător Ioan Marini

La 72 de ani de la înveşnicirea fratelui nostru învăţător Ioan Marini, lucrător neobosit în vremurile de început ale Oastei, alături de Părintele nostru Iosif Trifa, Frăţietatea Oastei Domnului este chemată să se adune la biserica din Săsciori (Alba), duminică, 27 ianuarie a. c., pentru a participa la Sfânta Liturghie, la parastasul în memoria cinstitului înaintaş, precum şi la Adunarea Oastei Domnului de comemorare a fratelui învăţător, ce va urma imediat după sfânta slujbă, cu binecuvântarea părintelui paroh.

La Săsciori de ajunge cu trenul până în gara Sebeş-Alba, iar de la fosta fabrică de ciorapi TEBA, din Sebeş, se pot lua maşini de ocazie, până-n Săsciori.

Sfatul Frăţesc Operativ al Oastei Domnului

În dimineaţa aceea de 2 februarie ( 1947 ) – A trecut la Domnul fratele Ioan Marini…

Era 2 februarie – sărbătoarea Întâmpinării Domnului. Ce semnificaţie zguduitoare! Fratele nostru pleca fericit în întâmpinarea Domnului său, în sărbătoarea Întâmpinării Sale… În dimineaţa aceea de 2 februarie, lângă sicriul lui am scris „Martor credincios“ – cum scrisesem înainte cu nouă ani, în 12 februarie, lângă sicriul părintelui, „Pasăre măiastră“.   L-am petrecut la mormânt cu această cântare, cântată cu lacri­mi pe aceeaşi melodie:   Martor credincios al Jertfei lui Hristos, sol al Vestei Bune, vrednic credincios, ţi-ai sfârşit lucrarea, lupta ţi-ai sfârşit, ai plecat la Domnul, Care L-ai iubit.   Pildă de lumină, ai trăit mereu rob al rugăciunii către Dumnezeu, jertfă a chemării, strigăt desluşit, suflet de apostol, frate preaiubit.   Mare-a fost credinţa care te-a purtat, luminoasă Calea care-ai arătat, limpede Cuvântul care l-ai adus, martor sfânt al Oastei Domnului Iisus.   Drumul sfânt pe care tu l-ai arătat duce-n Canaanul binecuvântat, în Ierusalimul sfânt şi luminos prin solia Oastei Domnului Hristos.   – Sus, în fericirea ce-a nădăjduit, dă-i, Iisuse Doamne, locul strălucit lângă toţi aceia care Ţi-au urmat şi cu strălucire i-ai încununat. Iar pe noi, Iisuse, când ne vei chema, lângă ei ne-aşază Sus, la dreapta Ta, şi ne dă cununa lor de mucenici tot aşa-mpreună, cum am fost aici.   – Martor credincios al harului Slăvit, roagă-te la Domnul nostru Preaiubit să ne-ajute, drumul greu şi luminos, să-l sfârşim cu bine, martor credincios.   (mai mult…)

Numai o condiţie pune harul lui Dumnezeu aceluia căruia vrea să i se dăruiască.

Dumnezeu este îndurător (Ps 103, 8). Îndurarea este un aspect deosebit al dragostei lui Dumnezeu. Ea este, de fapt, tocmai caracteristica acestei dragoste, care o deosebeşte de dragostea omenească.

Dragostea omenească, privită mai aproape, este în majoritatea cazurilor simpatie, adică tendinţa naturală spre ceea ce este vrednic de iubire şi preţuire. Adesea, cel mai adânc motiv al ei este o iubire de sine, ascunsă.

Dragostea dumnezeiască este însă, har, adică favoare şi afecţiune pentru cel mic, nevrednic, dispreţuit şi nedemn de dragoste, pentru cel sortit pierzării (Lc 19, 10; I Cor 1, 27-28), aşadar pentru toţi, fără excepţie (Tit 2, 11).

Numai o condiţie pune harul lui Dumnezeu aceluia căruia vrea să i se dăruiască. Aceasta este o stare sufletească plină de regrete şi gata de pocăinţă. Aceasta dă celui fără valoare în ochii lui Dumnezeu, cea mai mare valoare.

(mai mult…)

Comemorarea fratelui învăţător Ioan Marini

Frăţietatea Oastei Domnului îşi propune să participe la un nou popas comemorativ, duminică, 27 ianuarie , a.c., în cimitirul bisericii din Săsciori-Alba, lângă crucea înaintaşului vrednic de cinstire, fratele Ioan Marini.

Ca una din calfele de nădejde ale Părintelui nostru Iosif, lucrător neobosit în vremurile de început ale Oastei, merită să facem efortul acesta, ca să fim împreună, pentru un moment de reculegere, de rugăciune cu parastas şi de îmbărbătare lângă crucea care străjuieşte de 66 de ani acest scump mormânt.

Cu binecuvântarea părintelui paroh, Remus Goţia, adunarea de comemorare va începe cu Sfânta Liturghie, după care va continua programul Oastei.

Cu ajutorul Domnului, începând cu ora 8,00 vom transmite în direct la www.OasteaDomnului.tv Sfânta Liturghie, Slujba de parastas şi în continuare Adunarea de Comemorare.

Slăvit să fie Domnul!

– Poate sunteţi interesat de: