Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home FULEA IOAN

FULEA IOAN

Un dar al recunoştinţei

Am primit de la Dumnezeu atâtea daruri, dovezi ale dra­gostei şi purtării Lui de grijă pentru noi. Dar cu ce am răsplătit noi binefacerile Sale? Şi darul cel mare, Jertfa Fiului Său de pe Golgota, stând în faţa privirilor noastre sufleteşti, ne întreabă tăcut: „Iată ce am făcut Eu pentru tine, Şi tu ce faci […]
Read more

„Fratele Ioan Marini – un cântăreţ al Oastei

În anul 1935, Părintele Iosif Trifa spune, în Foaia Oastea Domnului, nr. 1, din 1 ianuarie, următoarele: „Fratele Ioan Marini – un cântăreţ al Oastei Fratele Ioan Marini este un produs al Oastei. În cartea sa, «La umbra Crucii», are 70 de minunate poezii, pe care le recomandăm călduros tuturor fraţilor ostaşi.
Read more

Fratele Marini – „În tovărăşia lui te simţeai bine chiar şi fără să-ţi vorbească”

Fratele Ioan Marini a fost unul dintre copiii lui Dumnezeu care a iubit mult Cuvântul lui Dumnezeu, l-a cercetat cu multă dragoste şi stăruinţă în tot timpul vieţii sale pământeşti, după ce s-a întors la Domnul. El a fost acela care a împlinit cuvintele lui Dumnezeu mai mult decât oricare dintre noi. De aceea a
Read more

Un Nume… o luptă… un Steag

Când Duhul Sfânt a venit peste apostoli, ei au vestit cu putere despre Iisus cel Răstignit şi Înviat cu atâta stăruinţă încât, în scurt timp, umplură Ierusalimul şi lumea cu acest Nume. Ei au ridicat în faţa ochilor mulţimii pe Hristos cel Viu, pe Iisus, Biruitorul morţii, vestind în El mântuirea de păcate.
Read more

OM AL RUGĂCIUNII

Pe lângă celelalte daruri duhovniceşti pe care le avea, fratele Ioan Marini mai avea şi darul rugăciunii. După întoarcerea sa la Domnul, în casa părintească de la Săsciori, în camera „dinainte” – cum îi spuneau ai casei –, fra¬tele Marini îşi avea locul lui preferat de rugăciune, aşa cum l-au numit unii fraţi:
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!