Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Grăiţi cuvântul Domnului

Grăiţi cuvântul Domnului

Mântuirea constă în a urma cu credincioşie şi devotament Domnului Iisus Hristos

Domnul Iisus, în calitatea Sa supremă de Dumnezeu, ne iartă păcatele; iar ca om, ne învaţă să nu mai păcătuim, dându-ne pilda vieţii Sale. Eliberarea de păcate este începutul mântuirii, începutul revărsărilor de har, harisme şi belşugul binecuvântărilor cereşti. Mântuirea constă în a urma cu credincioşie şi
Read more

Poporul cel nou se defineşte în corul de copii gingaşi.

Cuvântul feciorelnic, folosit în Sf.  Scriptură înseamnă gingaş şi fără vicleşug. Cuvântul fecioară înseamnă copilă nevinovată. Cuvântul copil înseamnă cel care are gândul curat. Poporul cel nou se defineşte în corul de copii gingaşi. Ascultarea în Domnul şi înţelepciunea pentru bine duc la biruinţă (cf. Rom 16,
Read more

PIEDICI CE SE PUN ÎN CALEA PROMISIUNII DE A PRIMI PE DUHUL SFÂNT

Ca cineva să primească Duhul Sfânt, i se cere o trăire corespunzătoare cu lucrarea de mântuire a harului divin, ştiind că Duhul Sfânt nu locuieşte în vase murdare. Prin baia Botezului ne-am spălat, ne-am curăţit; prin păcat am pierdut totul. Zice Psalmistul: „Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi
Read more

PUTEREA DE ACŢIUNE A DUHULUI SFÂNT ŞI EVOLUAREA LIMBILOR CA DAR

Cum s-a mai spus, Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, se odihneşte în Fiul, străluceşte în Fiul şi este trimis credin-cioşilor Adevărului prin mijlocirea Fiului. Cea dintâi dovadă o găsim în mărturia Sfântului Ioan Botezătorul, din cele văzute de el, anume că Duhul, în chipul firesc al porum-belului, S-a coborât şi
Read more