Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – Painea noastra zilnica

Hristos – Painea noastra zilnica

27 noiembrie – Am găsit pe iubitul inimii mele

Suflete drag care L-ai aflat pe Preaiubitul inimii tale şi care trăieşti negrăita şi strălucita minune a părtăşiei cu El, tu ştii că aceste lucruri sunt adevărate, căci şi tu ai străbătut aceste dureroase stări până ce ai ajuns unde eşti. Adu-ţi totuşi aminte de ele, ca să nu uiţi niciodată că drumul acesta
Read more

26 noiembrie – Abia trecusem de ei

Îmi voi aminti veşnic de căutările mele după Domnul meu şi de cum a venit bucuria aflării Lui… Tânjeam după iubirea care să fericească inima mea, dar cum era s-o dobândesc în starea în care mă aflam? Când îndemnul Duhului Sfânt a devenit mai limpede şi mai stăruitor, ridicându-mă să pornesc în căutarea lui
Read more

25 noienbrie – Am cutreierat cetatea

Cutreierarea cetăţii ne aduce şi nouă aminte cu amar de toate alergările noastre pe uliţele lumii, căutând mântuirea şi bucuria adevărată, prietenia adevărată, dragostea adevărată. Dar, vai, cât de în zadar au fost toate ostenelile şi căutările acestea! Când ne amintim de alergările şi cutreierările noastre
Read more

24 noiembrie – Sfârşit e tot ce-a fost durere

Sfârşit e tot ce-a fost durere, sfârşit pe veci e-al tău suspin, spre veşnicii de mângâiere, o, vino, Ceru-ntreg te cere, Iubito, scoală-te şi vin’!   Trecute-s ploile duşmane, se face-acum pe veci senin, trecută-i iarna de prigoane, o, vin să-ţi vindec orice rane, Iubito, scoală-te şi vin’!
Read more

23 noiembrie – Porumbiţa din crăpăturile stâncii

Şi spinii, şi copacii pădurii, şi crăpăturile stâncii vorbesc despre starea de suferinţă, de singurătate şi înstrăinare prin care trăiesc şi luptă sufletele preaiubite ale Domnului Iisus. Dar vorbesc şi despre cât de mângâietor este gândul că Domnul nostru ştie de fiecare dintre ai Lui! Rând pe rând, ai Lui rămân
Read more

Ca un crin în mijlocul spinilor

Domnul nostru Iisus Hristos, Care este Preaiubitul Tatălui Ceresc şi Preaiubitului Scump al sufletelor noastre, a fost El Însuşi Crinul cel mai alb şi mai sfânt în mijlocul celor mai răi spini de tot felul, aici pe pământ. Şi tot aşa a fost şi este şi Biserica Lui cea vie, preaiubita Lui Mireasă Cerească. Şi […]
Read more

20 noiembrie – Ce frumos eşti, Preaiubitule

Aceste cuvinte dulci le spui şi tu dragului tău Iisus. Dar ţi le spune şi El ţie, fiindcă în dragoste totul este frumos şi când spui, şi când asculţi. Suflete drag… Tu ai fost zămislit de dragoste. O rază a Soarelui din Cer – şi un mugur al pământului, în unirea unei clipe de dragoste, […]
Read more

Pentru tine eşti

Fiecare om este un singuratic pe pământ. Până la urmă urmelor el rămâne singur în faţa tuturor lucrurilor şi răspunsurilor sale. Nimeni nu-l poate nici înlocui în împlinirea datoriilor lui şi nimeni nu-i poate nici lua osânda sau răsplata sa pentru împlinirea sau neîmplinirea acestora. Numai Domnul nostru Iisus
Read more

Obârşia înţelepciunii

Domnul m-a făcut pe mine mai nainte decât toate, mai naintea celor care mai dintâi au fost lucrate. Mai nainte de-nceputuri eu am fost, din veşnicie, până nici n-a fost a lumii aşezată temelie.   Eu am fost născută-atuncea când Adâncul n-a fost încă, nici izvoarele-ncărcate cu belşug de apă-adâncă. Mai
Read more

Ferice omul care Mă ascultă

O, slăvită Înţelepciune a lui Dumnezeu, Iisuse Domane, îndură-Te şi fă ca toţi să Te ascultăm pe Tine. Să Te primim în inimă şi să Te păstrăm în ea. Îndură-Te şi rămâi în fiecare creatură a Ta îndrumător ascultat, rod fericit, mântuitor şi etern. Îndură-Te şi rămâi în fiecare timp şi în fiecare loc dreptate, […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!