Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – Painea noastra zilnica

Hristos – Painea noastra zilnica

Porumbelul s-a întors

Cântarea Duhului Sfânt – Facere 8, 11 Ce mare bucurie a fost venirea porumbelului în mijlocul celor ce-l aşteptau plini de spaimă şi de speranţă în prima corabie salvatoare, după marea încercare a potopului! Pogorârea porumbelului cu ramura verde a deschis corabia, a pecetluit jertfa şi a dezvăluit larg, frumos şi
Read more

Şi a fost lumina

Cântarea Fiului – Facere 1, 3 Când, după o iarnă friguroasă şi îndelungată, apare prima zi de primăvară – ce cântec de lumină intonează primele raze strălucite ale unui soare cald peste câmpia care îmbie, peste pădurile care se trezesc, peste izvoarele care se bucură… Când, după o noapte întunecoasă, plină
Read more

La început – Dumnezeu

  Cântarea Tatălui – Facere 1,1 Slavă veşnică Numelui Veşnic al Veşnicului nostru Dumnezeu şi Tată, Începutul oricărui început şi Sfârşitul oricărui sfârşit! Cartea veşnică a Dumnezeului Veşnic începe cu Dumnezeu, fiindcă nu este ceva care să fi fost înainte de El. El era din veşnicie, înainte de orice
Read more

Oricât de frumos

Oricât de frumos, odată orice drum ţi-ajunge greu, numai căile iubirii le-ai umbla cu drag mereu. Oricât de plăcute-odată toate cântecele tac, numai cântecul iubirii l-ai cânta cu drag în veac. Cât de buni să-ţi fie anii, toţi ţi-i uiţi nedezgropaţi, numai anii daţi iubirii până-n veci ţi-s neuitaţi. Cât de tari,
Read more

Ca o pecete pe inima ta

Orice iubire adevărată se doreşte a fi singura care să stăpânească peste inima pe care o iubeşte. Orice lucru din lume se mai poate împărţi. Şi pâinea, cât de puţină. Şi haina, şi timpul, şi mila, şi bucuria. Numai dragostea adevărată nu se poate împărţi niciodată. Dragostea adevărată de Hristos nu se mai poate
Read more

Eu sunt a iubitului meu

Dragostea Bisericii vii a lui Hristos priveşte mereu spre El, se alipeşte mereu de El şi vorbeşte mereu de El, iar dragostea Mirelui Hristos face la fel cu ea. Ce fericit este acest dialog dulce şi ce bine ar fi dacă nu s-ar sfârşi niciodată! În capitolul acesta, dragostea Domnului Iisus se uită spre Biserica […]
Read more

Ce plăcută ești tu

Când Adunarea Domnului este curată şi smerită, toate mădularele ei sunt frumoase şi despre toate se poate vorbi în felul cel mai frumos. Ce frumos vorbeşte aici Domnul despre picioarele, despre mădularele cele mai smerite ale unei lucrări evanghelice! Când prezenţa lui Dumnezeu este fericită într-o Biserică, iar
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!