Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Ioan Voina

Ioan Voina

NAŞTEREA DIN NOU – LEPĂDAREA DE PĂCAT

Vorbirea fratelui Ioan Voina,
de la o adunare – 1976 (?)

Cine vrea să fie un copil al lui Dumnezeu? Cum a venit fiul risipitor şi a zis: „Tată, am greşit la cer şi înaintea Ta, nu sunt vrednic să mă numesc copilul Tău. Socoteşte-mă ca pe unul din argaţii Tăi”. Doar lucrul acesta trebuie să-l faci. Ţi-e frică să trăieşti cu Dumnezeu?

(…) S-a vorbit atât de mult şi… poate că ar fi de-ajuns.

Aş vrea să mă folosesc şi eu de versetul citit de fratele Gligor şi anume de la Evrei 3, 1: „Fraţi sfinţi care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Marele Preot şi Apostol al mărturisirii voastre, adică la Iisus”.

Într-adevăr, privire noastre trebuie să fie îndreptate la El. (mai mult…)

Cine vrea să mai facă pasul acesta?

„Ţi-e frică să trăieşti cu Dumnezeu? Dar cu cel rău nu ţi-e frică?”. Nu ne este frică să trăim mai departe în păcat, fraţilor şi surorilor? Aceasta este o clipă care poate să vă fie unică în viaţă. Ia gândiţi-vă puţin la tânărul bogat. A mai avut el ocazia ca să-L întâlnească pe Domnul Iisus şi El să-i mai vorbească, pentru a se putea întoarce? Niciodată! Zaheu a avut o singură ocazie în viaţă? A avut! A prins-o? A prins-o!

„Iată, Eu stau la uşă şi bat”, spune Domnul Iisus. Dacă ascultă cineva şi deschide, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine”. Mai este vreun păcătos sau vreo păcătoasă? Numai pentru cei păcătoşi a venit Domnul Iisus. Este cineva care vrea să facă pasul acesta? Îndrăzniţi, fraţilor, nu vă ruşinaţi. Poate, cum a spus fratele Stănilă, vă pune vrăjmaşul ruşinea în faţă. În capitolul 55 de la Isaia, spune: „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape”. Cine însetează după El, cine vrea, să vină şi să bea din Apa Vieţii, fără bani şi fără plată. „Şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” Ne aducem aminte de atâta dragoste din partea lui Dumnezeu… de atâta dragoste s-a vorbit şi aici, iubiţii mei; Însuşi El este dragostea. (mai mult…)

„Ţi-e frică să trăieşti cu Dumnezeu? Dar cu cel rău nu ţi-e frică?”

„Iată, Eu stau la uşă şi bat”, spune Domnul Iisus. Dacă ascultă cineva şi deschide, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine”. Mai este vreun păcătos sau vreo păcătoasă? Numai pentru cei păcătoşi a venit Domnul Iisus. Este cineva care vrea să facă pasul acesta? Îndrăzniţi, fraţilor, nu vă ruşinaţi. Poate, cum a spus fratele Stănilă, vă pune vrăjmaşul ruşinea în faţă. În capitolul 55 de la Isaia, spune: „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape”. Cine însetează după El, cine vrea, să vină şi să bea din Apa Vieţii, fără bani şi fără plată. „Şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” Ne aducem aminte de atâta dragoste din partea lui Dumnezeu… de atâta dragoste s-a vorbit şi aici, iubiţii mei; Însuşi El este dragostea. (mai mult…)

Când a intrat în Ierusalim şi Îi aşterneau covoare, El a plâns pentru Ierusalim

din vorbirea fratelui Ioan Voina
la o adunare de revelion – 1972

„Încă puţină, foarte puţină vreme, şi Cel ce vine va veni…”.

Dar acum, cât e de aproape venirea Lui? Deci, să ne trezim, fraţilor! Ştim, într-adevăr, că numai acei care sunt sinceri pentru lucrul lui Dumnezeu şi pentru Lucrarea lui Dumnezeu, numai aceştia sunt aceia care mărturisesc din dragoste, care cântă din dragoste şi care orice lucru îl fac din dragoste, pentru Dumnezeu şi pentru mântuirea lor. Pentru sufletul lor. Căci Dumnezeu tot Dumnezeu rămâne. Nu-L putem nici micşora, nici înălţa noi, căci El tot sfânt este şi tot puternic; dar paguba e a noastră, iubiţii mei. Cum spune în Marcu 8, 35-38: „Ce i-ar folosi unui om să câştige lumea întreagă, dacă îşi pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”. (mai mult…)

ATINGEREA DE HRISTOS: PERSONALĂ ŞI CU GLOATA

O parte din vorbirea fratelui Ioan Voina
de la nunta de la Ighiel – 17 iunie 1979

Vă aduceţi aminte, nu? Era o gloată atât de mare, că Zaheu n-a putut să-L vadă pe Domnul, numai dacă s-a urcat în dud. Gloata aceea a rămas afară şi Domnul a intrat cu Zaheu în casa lui. Deci, iată, dragii mei, din toată inima [o spunem], n-am vrea să facem numai o paradă…

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Nu am cuvinte îndeajuns ca să-I mulţumesc Domnului mai ales pentru prezenţa Lui aici, în mijlocul nostru. Ne bucurăm în chip deosebit; ştim într‑ade­văr că e prezent aci.

M-am oprit şi eu la câteva cuvinte pe care le-au repetat fraţii în decursul stării noastre aici. Şi m-am gândit la unele lucruri foarte interesante cu privire la vorbirile fraţilor. Fiecare a vorbit în felul lui. Dar nu ei au vorbit, ci Domnul a vorbit. Aşa cum spune în Iov: „Dumnezeu vorbeşte când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama”. (mai mult…)

GATA ŞI PENTRU PLUG, ŞI PENTRU JERTFĂ (II)

din vorbirea fratelui Ioan Voina
la o adunare de revelion – 1972

Ce lucru minunat, iubiţii mei! Viaţă veşnică… Fericire veşnică! Dar, iubiţii mei, ca să putem câştiga viaţa veşnică, trebuie să dăm năvală. Năvală, iubiţii mei! Trebuie să fim în clocot pentru Dumnezeu. Trebuie să ajungem şi noi în starea în care a ajuns Apostolul Pavel, nu de la Romani 7, de unde a vorbit fratele Romcea, ci de la Romani 8, de-acolo de unde spune: „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Foametea sau setea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau lumea de acum, sau cea viitoare? Sunt încredinţat – spune el – că nimeni şi nimic nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nici foametea, nici setea, nici sabia, nici moartea, nici lumea de acum, nici cea viitoare, nici înălţimile, nici adâncimile, nici îngerii, nici puterile…”. Aşa să fim încredinţaţi şi noi. (mai mult…)

GATA ŞI PENTRU PLUG, ŞI PENTRU JERTFĂ

din vorbirea fratelui Ioan Voina
la o adunare de revelion – 1972

Slăvit să fie Domnul!

Mă bucur din toată inima şi cred din toată inima că Domnul Iisus este de faţă, aşa după cum ne-a făgăduit că: „Acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu de faţă”.

Ne bucurăm cu toţii că Dumnezeu a hotărât încă o clipă în care să putem ridica mai presus de orice Numele Lui sfânt şi veşnic, „în faţa Căruia se va pleca orice genunchi al celor din cer, de pe pământ şi de sub pământ”, după cum spune apostolul în Filipeni, capitolul 2, versetele 9, 10 şi 11. (mai mult…)

OMENIREA ÎMPĂRŢITĂ ÎN DOUĂ (III)

din vorbirea fratelui Ioan Voina
de la o adunare de botez de la Ighiel – anii ’70

Totodată aş vrea să vorbesc ceva şi din Isaia 55. În Isaia 55 este o chemare deosebită pentru cei care vor să vină la Dumnezeu şi să facă legământ cu Dumnezeu.

„Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape. Chiar şi cel ce n-are bani. Veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată. De ce cântăriţi argint pentru ceea ce nu foloseşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceea ce nu satură? Veniţi la Mine şi sufletele voastre se vor desfăta cu bucate gustoase”.

Poate este cineva aici care vrea să facă legământ, în seara aceasta, cu Dumnezeu. N-am vrea să trecem aşa uşor peste aceste lucruri, pentru că de aceea ne-am strâns aici. Nu ne-am strâns noi. A fost planul lui Dumnezeu, ca să ne mustre, ca să ne cioplească, să ne cheme, ca să ne îndrepte, ca să ne cureţe de tot ce este murdar în viaţa noastră, cum spuneau şi fraţii dinainte. (mai mult…)

OMENIREA ÎMPĂRŢITĂ ÎN DOUĂ (II)

din vorbirea fratelui Ioan Voina
de la o adunare de botez de la Ighiel – anii ’70

Dacă El va sta în picioare, cine va fi acela care va putea să stea în faţa Lui? Cum spune psalmistul în Psalmul 1: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori. Ci îşi găseşte plăcerea în legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care îşi dă roada la vremea sa, ale cărui frunze nu se veştejesc. Tot ce începe duce la bun sfârşit. Nu tot aşa este cu cei răi. (Aici am vrut să ajung.) Ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot să-şi ţină capul sus în ziua judecăţii”. Fraţii mei, cum vom sta noi în faţa lui Dumnezeu când noi am avut o chemare deosebită, când am avut o învăţătură deosebită în Lucrarea aceasta? Nu s-a găsit în învăţătura Lucrării acesteia – pe care o cunoaşteţi fie din cărţile Părintelui Iosif şi ale fratelui Marini, fie din ale fratelui Dorz, fie de prin foile «Isus Biruitorul» şi «Viaţa creştină», şi «Oastea Domnului» –, nu vă aduceţi aminte că nu s-a putut găsi în cărţile acestea şi în literatura aceasta nici un cuvânt care ar fi putut să ne ducă la prăpastie şi la prăpăd? Ci în totul au fost lucruri minunate pentru mântuirea noastră. Nici o lucrare nu s-a găsit să aibă o astfel de învăţătură, atât de minunată. (mai mult…)

OMENIREA ÎMPĂRŢITĂ ÎN DOUĂ

din vorbirea fratelui Ioan Voina
de la o adunare de botez de la Ighiel – anii ’70

Mă bucur că ne aflăm aici în faţa lui Dumnezeu şi mă bucur când şi El este în mijlocul nostru, după cum ne-a făgăduit.

Fraţii mei, mai întâi de toate, aş vrea să vă salut cu salutul nostru frăţesc din Lucrarea aceasta din care facem parte:

Slăvit să fie Domnul!

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Iubiţii mei, toate cuvintele care s-au spus aici în acest loc, toate cuvintele din partea fraţilor au fost privitoare la un singur lucru: la Domnul Iisus, în chip deosebit şi-n chip minunat. Deşi unii au vorbit într-un fel şi alţii au vorbit într‑altul, toate aceste cuvinte Îl arată pe El… Îl arată pe El. Scriptura Îl cuprinde pe El şi ne cuprinde şi pe noi. Aşa cum ştim, după cum ni-L arată pe El, ea arată şi omenirea întreagă, împărţită în două: unii pentru viaţă veşnică şi alţii pentru osândă şi ruşine veşnică. Deci, la fel, şi eu aş vrea să mărturisesc despre El şi totodată să mărturisesc şi despre noi, cum şi Scriptura vorbeşte despre El şi despre omenirea întreagă, împărţită în două: fie în Împărăţia lui Dumnezeu, fie în osânda veşnică. (mai mult…)