Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home IONEL POPA

IONEL POPA

Fratele IONEL POPA, învăţător în Sebeş

GRUPUL FRAŢILOR DIN ALBA

Fratele Ionel s-a născut prin anul 1906 şi a intrat în Oastea Domnului tot prin 1929-1930, când Lucrarea frăţească luase mare avânt pe Valea Sebeşului. Împreună cu protopopul Oana, el a activat puternic pentru creşterea şi înmulţirea Oastei atât în Sebeş, cât şi în celelalte localităţi apropiate.

Mulţimea fraţilor veniţi cu steaguri, la o mare adunare la Sebeş, în 29 august 1934

În vremea aceea – prin anii 1930-1935 –, Cuvântul Domnului s-a răspândit cu o mare putere de la Sebeş, unde aveau loc mari şi multe adunări frăţeşti. Fratele Ionel Popa mărturisea înflăcărat Cuvântul Domnului chiar şi între şcolarii săi. Mulţi dintre elevii lui au ajuns mai târziu suflete deplin predate Domnului şi vrednici lucrători pentru Domnul.

El a luat parte cu multă râvnă la răspândirea foilor şi a cărţilor Oastei Domnului la Congresul Tineretului de la Alba Iulia din 1936, precum şi la alte multe manifestări frăţeşti, totdeauna cu un puternic grup de fraţi şi surori din Sebeş.

A trecut la Domnul în anul 1943.

Alba Iulia, 29-30 august 1936. În faţa Catedralei Reîntregirii, mulţimea fraţilor participanţi la Congresul Tineretului Oastei; a fost prezentă şi fanfara de la Săsciori