Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home IRINCA VALER

IRINCA VALER

Fratele IRINCA VALER din Cărpiniş

GRUPUL FRAŢILOR DIN HUNEDOARA

La prima adunare mare după eliberarea fraţilor din închisori, care a avut loc la Simeria, în 1969

S-a născut în anul 1924 şi s-a predat Domnului în anul 1950. S-a căsătorit cu sora Aurelia de la Vinerea, în anul 1952.

Împreună cu sora sa, Sofia, fratele Valer a lucrat cu o neobosită râvnă pentru Domnul mulţi ani.

Având o inimă aprinsă de dragostea Domnului, încă din tinereţea lui a alergat peste tot în ţară, propovăduind cu multă râvnă Cuvântul Sfânt pe la sute de adunări şi de consfătuiri frăţeşti. Fiind însufleţit de o mare iubire frăţească, împreună cu sora Fica au dăruit cu o largă inimă mult pentru fraţii lipsiţi ori închişi. Noi le suntem veşnic recunoscători pentru tot cât au făcut şi pentru ajutorarea noastră de-a lungul atâtor ani, mai ales din 1950 şi până în 1970.

În anii încercărilor dintre 1959 şi 1964 a fost arestat şi fratele Valer împreună cu lotul fraţilor conducători pe ţară şi judecat împreună cu noi la Cluj.

În tot timpul procesului şi al închisorii, fratele Va­ler a avut una dintre cele mai frumoase şi demne comportări. El a rămas până azi un vrednic şi devotat slujitor al Domnului cu toată familia lor.

Domnul Iisus să le facă tuturor o strălucită parte, în Împărăţia Sa, de răsplata celor statornici, harnici şi credincioşi până la sfârşit. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi