Home Iubeşti tu pe Iisus

Iubeşti tu pe Iisus

Iubeşti tu pe Iisus? (III)

Parintele-Vasile-OuatuO, dragul meu cititor! Apropie-te de Iisus cu toată fiinţa ta şi încredinţează-I Lui întreaga ta iubire. Fii tu fecioara înţe­leaptă care să strigi hotărâtă tuturor ispitelor vieţii care îţi cer ne­contenit iubirea ta: „Plecaţi de la mine, fugiţi cu grabă voi, toate glasurile ispititoare, şi încetaţi a-mi mai cere iubirea mea. Eu am pe Altul pe care trebuie a-L iubi, căci El Însuşi m-a iubit mai întâi cum nimeni altul n-a putut vreodată. Acesta este Iisus, care m-a iubit încă din veşnicie, pe când eu nici nu eram. De aceea, cople­şit de a Lui iubire, se cade ca şi eu să-I jertfesc Lui şi numai Lui întreaga mea viaţă. Pe El vreau să-L iubesc şi alipit la sânul Lui vreau să rămân pentru totdeauna”.

Dragul meu cititor, nu vezi tu cum iubirea sfântă a lui Iisus ne îndeamnă la iubire?… Nu simţi tu cum ceva tainic ne strigă că din noi trebuie să zvâcnească flăcări de iubire către Iisus? (mai mult…)

error

Iubeşti tu pe Iisus? (II)

PrVasileOuatuDragul meu cititor, ai stat tu vreodată liniş­tit, să priveşti cum toate cele ce se văd te în­deamnă la iubire faţă de Dumnezeu? (Ps 19, 1). N-ai simţit tu cum cerul şi pământul, stelele şi planetele, mările întinse, râurile şi izvoarele cu murmurul lor fermecător, munţii şi văile cu atâ­tea privelişti minunate, metalele strălucitoare, arborii atâta de feluriţi cu roade unele mai bune şi mai frumoase ca altele, dealurile şi câmpiile înverzite, florile pline de mireasmă, miile de vieţuitoare, toate cu înţelepciune mare aşezate şi cârmuite – n-ai simţit tu, zic, cum toate acestea te îmbie cu stăruinţă mai lângă Domnul, mai lângă El? Şi apoi, privindu-te pe tine însuţi încărcat cu atâtea daruri minunate: cu sănătate, cu înţelepciune, pricepere şi voinţă, cu minte şi simţuri felurite, nu simţi cum toate îţi strigă: „Iubire şi recunoştinţă” faţă de Dumnezeu? (mai mult…)

error

Iubeşti tu pe Iisus?

Parintele-Vasile-OuatuIată o întrebare care pentru mulţi se va pă­rea ceva nepotrivit sau chiar ciudat. Şi totuşi ea este nespus de importantă. Suprema ţintă a omului pe pământ trebuie să fie iubirea caldă a Domnului Iisus. Privind în lume însă, observi cu mare durere că lumea nu-L mai iubeşte pe Domnul Iisus!… Şi nu-L iubeşte pentru că nici nu-L cunoaşte.

O, de L-ar cunoaşte lumea pe Iisus! Ce lu­cru minunat ar fi atunci…

Întotdeauna oamenii care L-au cunoscut pe Iisus L-au şi iubit cu o iubire sfântă. Din clipa în care au cunoscut şi primit pe Iisus, nu s-au mai dezlipit de El. Pe măsură ce L-au cunoscut, L-au iubit tot mai mult şi au rămas pentru fieca­re clipă nedezlipiţi de El. În Iisus, adevăratul creştin a descoperit tot ce poate fi mai sfânt, mai bun şi mai fericit. De aceea mii de suflete au rămas până la capăt plecaţi şi alipiţi la sânul dulce al scumpului Iisus; şi nimeni şi ni­mic nu i-a mai putut dezlipi de El. O, cât de fericit este sufletul care iubeşte pe Iisus! Câtă pace şi câtă fericire izvorăsc din iubirea caldă a Domnului Iisus! (mai mult…)

error

ACELA PE CARE VOI NU-L CUNOAŞTEŢI (II)

Mormant Pr VasileMai presus de toate, Iisus este ceea ce ne spune Scriptura prin graiul Sfântului Ioan Botezătorul: „Mie­lul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (In 1, 30). Iisus este Fiul lui Dumnezeu, în Care Tatăl Şi-a pus toată Dragostea Sa (Mt 17, 5). El este „Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” (Mt 16, 16; In 10, 31). El este Acela care S-a ridicat pe cruce, pentru ca să ne dobândea­scă o mântuire veşnică (In 3, 15). El este Ace­la ale Cărui mâini străpunse de cuie sângerează pentru tine. El este Acela Care ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl prin scumpă Jertfa Sa (II Cor 5, 18-20). El este Acela în Care „avem răscum­părarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor” (Ef 1, 7). O, scump şi iubit frate… Cunoşti tu pe Iisus în acest fel?

Ah, dacă L-ai cunoaşte cu adevărat, ce feri­cit vei fi!… În sufletul tău va coborî atunci o lumină care-ţi va lumina întreaga viaţă şi te va îndemna cu stăruinţă să rămâi strâns lipit de sânul dulce al Domnului Iisus. Abia atunci vei înţelege cât de mult te iubeşte Dumnezeu şi ce-a făcut El pentru tine. Atunci vei pricepe de ce Iisus S-a dezbrăcat de Slava Sa dumnezeiască şi a venit în lume îmbrăcat în haina umilită a chipului omenesc. În faţa iubirii atât de mari a Domnului Iisus, lacrimile pocăinţei îţi vor curge fără încetare şi nimeni nu te va mai putea dezlipi de Iisus. Acolo-ţi vei vedea toată mulţumirea şi toată fericirea. (mai mult…)

error

ACELA PE CARE VOI NU-L CUNOAŞTEŢI (In 1, 27)

Pr-Vasile_Ouatu_211Dragul meu frate, cunoşti tu oare pe Dom­nul Iisus?

Iată o întrebare asupra căreia tu trebuie să te opreşti o clipă, să te gândeşti cu toată seriozitatea şi să-ţi dai un răspuns hotărât. O, de L-ai cunoaşte cu adevărat… câtă fericire se va revărsa asupra sufletului tău zbuciumat şi frământat! Ştiu şi parcă te aud spunându-mi: „Desigur că-L cunosc, că doar sunt creştin!”. O, de-ar fi aşa! Dar ia gândeşte-te bine, ce fel de cunoaştere ai tu? Nu cumva ea este numai o umbră de noapte întunecoasă?

Deschizând Cartea lui Dumnezeu, vedem că nu toţi oamenii L-au cunoscut cu adevărat. Cei mai mulţi au avut o cunoaştere cu totul greşită despre Domnul. Chiar din primele clipe ale ve­nirii Sale pe pământ, oamenii s-au împărţit. Irod împăratul vedea în Iisus pe Acela care îi va lua împărăţia, din care cauză s-a turburat şi apoi s-a umplut de mânie, dându-se la ucide­rea pruncilor (Mt 2, 16-18). (mai mult…)

error

Iubeşti tu pe Iisus? (III)

Parintele-Vasile-OuatuO, dragul meu cititor! Apropie-te de Iisus cu toată fiinţa ta şi încredinţează-I Lui întreaga ta iubire. Fii tu fecioara înţe­leaptă care să strigi hotărâtă tuturor ispitelor vieţii care îţi cer ne­contenit iubirea ta: „Plecaţi de la mine, fugiţi cu grabă voi, toate glasurile ispititoare, şi încetaţi a-mi mai cere iubirea mea. Eu am pe Altul pe care trebuie a-L iubi, căci El Însuşi m-a iubit mai întâi cum nimeni altul n-a putut vreodată. Acesta este Iisus, care m-a iubit încă din veşnicie, pe când eu nici nu eram. De aceea, cople­şit de a Lui iubire, se cade ca şi eu să-I jertfesc Lui şi numai Lui întreaga mea viaţă. Pe El vreau să-L iubesc şi alipit la sânul Lui vreau să rămân pentru totdeauna”.

Dragul meu cititor, nu vezi tu cum iubirea sfântă a lui Iisus ne îndeamnă la iubire?… Nu simţi tu cum ceva tainic ne strigă că din noi trebuie să zvâcnească flăcări de iubire către Iisus? (mai mult…)

error

Iubeşti tu pe Iisus? (II)

PrVasileOuatuDragul meu cititor, ai stat tu vreodată liniş­tit, să priveşti cum toate cele ce se văd te în­deamnă la iubire faţă de Dumnezeu? (Ps 19, 1). N-ai simţit tu cum cerul şi pământul, stelele şi planetele, mările întinse, râurile şi izvoarele cu murmurul lor fermecător, munţii şi văile cu atâ­tea privelişti minunate, metalele strălucitoare, arborii atâta de feluriţi cu roade unele mai bune şi mai frumoase ca altele, dealurile şi câmpiile înverzite, florile pline de mireasmă, miile de vieţuitoare, toate cu înţelepciune mare aşezate şi cârmuite – n-ai simţit tu, zic, cum toate acestea te îmbie cu stăruinţă mai lângă Domnul, mai lângă El? Şi apoi, privindu-te pe tine însuţi încărcat cu atâtea daruri minunate: cu sănătate, cu înţelepciune, pricepere şi voinţă, cu minte şi simţuri felurite, nu simţi cum toate îţi strigă: „Iubire şi recunoştinţă” faţă de Dumnezeu? (mai mult…)

error

Iubeşti tu pe Iisus?

Parintele-Vasile-OuatuIată o întrebare care pentru mulţi se va pă­rea ceva nepotrivit sau chiar ciudat. Şi totuşi ea este nespus de importantă. Suprema ţintă a omului pe pământ trebuie să fie iubirea caldă a Domnului Iisus. Privind în lume însă, observi cu mare durere că lumea nu-L mai iubeşte pe Domnul Iisus!… Şi nu-L iubeşte pentru că nici nu-L cunoaşte.

O, de L-ar cunoaşte lumea pe Iisus! Ce lu­cru minunat ar fi atunci…

Întotdeauna oamenii care L-au cunoscut pe Iisus L-au şi iubit cu o iubire sfântă. Din clipa în care au cunoscut şi primit pe Iisus, nu s-au mai dezlipit de El. Pe măsură ce L-au cunoscut, L-au iubit tot mai mult şi au rămas pentru fieca­re clipă nedezlipiţi de El. În Iisus, adevăratul creştin a descoperit tot ce poate fi mai sfânt, mai bun şi mai fericit. De aceea mii de suflete au rămas până la capăt plecaţi şi alipiţi la sânul dulce al scumpului Iisus; şi nimeni şi ni­mic nu i-a mai putut dezlipi de El. O, cât de fericit este sufletul care iubeşte pe Iisus! Câtă pace şi câtă fericire izvorăsc din iubirea caldă a Domnului Iisus! (mai mult…)

error