Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Libraria Cartea de Aur

Libraria Cartea de Aur

Cina cea mare şi sfântă a Sf. Cuminecături

După ce apostolii făcuseră toate pregătirile pentru Cină, Mântuitorul Se puse la masă împreună cu apostolii şi luând cuvântul începu: „Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paşti, mai înainte de patima Mea…” (Luca 22,15), şi luând pâinea o binecuvânta şi, frângând, dete ucenicilor, zicând: „Luati,
Read more

Nu te făli cu ziua de mâine

Omul înţelept nu se făleşte nici măcar cu ziua de azi, fiindcă în orice clipă se poate întâmpla orice nenorocire. Câtă vreme omul nu-şi cunoaşte viitorul nici cu o clipă înainte, el se poate teme de orice. Nimeni nu-i sigur nicăieri, ci oricine este primejduit oriunde. De aceea omul înţelept, care îşi cunoaşte cu
Read more

Plângeţi, ochi

Plângeţi, ochi, şi lăcrimaţi, că voi sunteţi vinovaţi, plângeţi, ochi, cu lacrimi grele pentru greşurile mele. Căci pe voi într-o clipită v-a învins orice ispită, dar dacă vegheaţi mai bine ea n-ar fi pătruns în mine. Plângeţi, ochi, lacrimi amare pentru orice întristare care-o faceţi cui îl doare o privire
Read more

Mărirea nebunilor

Pe scaunele înalte ar trebui să stea cei smeriţi, fiindcă ei nu se îngâmfă şi nu-i asupresc pe cei nevinovaţi. Dar, de obicei, în lume, cei înălţaţi sunt asupritori şi tirani pentru semenii lor. Judecători ar trebui să fie numai oamenii cei mai drepţi, căci ei nu fac nedreptate nimănui. Dar de cele mai multe […]
Read more

Scoate zgura din argint

Munca de a alege minciuna din adevăr, ca pleava din grâu, nu este uşoară, dar este totdeauna folositoare. Munca de a dezgropa o comoară, de a descoperi un izvor e binecuvântată şi cei ce au reuşit sunt în veci neuitaţi. Şi dacă cei care doar le-au descoperit rămân neuitaţi înaintea omenirii, atunci cât de mare
Read more

Slava lui Dumnezeu

Adevărurile scumpe sunt comorile lui Dumnezeu şi avuţia inimii credincioase. Aceste taine sunt ascunse ca mărgăritarul în ţărână, iar cine le doreşte trebuie să le caute cu stăruinţă şi cu scumpătate. De aceea, omul înţelept şi credincios caută meditaţia, adică munca fericită de a cerceta adâncimile Cuvântului
Read more