Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Libraria Cartea de Aur

Libraria Cartea de Aur

Mi-aşa de dor

Mi-aşa de dor de Tine, Iisuse, Domnul meu, mă rog, şi cânt, şi sufăr, şi plâng de dorul Tău. Ce-aş face fără Tine în vreme de necaz, căci numai Tu mă mângâi atunci pe-al meu obraz? Când răul şi vrăjmaşii în valuri mă-nconjor, Iisus, numai Tu singur îmi vii în ajutor. Când prietenii mă-nşală şi […]
Read more

Pe capul celui neprihănit

Asupra celui ce umblă în curăţia legământului său sfânt se revarsă toate binecuvântările Domnului. În bolile sale, Dumnezeu Îşi revarsă mângâierile Lui. În necazuri, dragostea frăţească îl înconjoară, alungându-i singurătatea şi greul. Rugăciunea îi linişteşte orice teamă celui neprihănit. Răbdarea îi uşurează
Read more

„Cum să citim Biblia în învăţătura Sfinţilor Părinți”

„Duhul Sfânt este autorul Bibliei, iar cel ce vrea s-o înţeleagă trebuie să dobândească mai întâi roadele Duhului: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea” .*(Gal. 5, 22-23) Când răsare soarele se aprind de lumină mai întâi piscurile cele înalte
Read more

Dumnezeu nu cere minuni, pe acelea le face el

Povestesc Bătrânii că unui pustnic Dumnezeu i-ar fi cerut, drept osteneală, să împingă în toate zilele vieţii lui o stâncă mare, aflată lângă bordeiul său. Şi mulţime de ani s-a nevoit însinguratul monah tot împingând la acea piatră, din răsărit şi până în apusul soarelui, dar stânca nici c-a mişcat-o vreun deget.
Read more

Văd pe Iisus umblând pe mare

„După ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, zăresc pe Iisus umblând pe mare şi apropiindu-Se de corabie. Şi s-au înfricoşat.“ Hristos poate realiza imposibilul. Dar şi ai Săi, în măsura în care cred puternic şi trăiesc în unitate şi părtăşie cu El, prin Harul Său au putut şi vor putea […]
Read more

Mama Fiului juruinţelor sfinte

Binecuvântată fii tu, Mamă, care nu-ţi uiţi juruinţele sfinte ce ţi-au adus un Fiu sfânt ca să-L creşti pentru slava lui Dumnezeu. Ferice de tine că ai crezut puternic şi ai împlinit frumos legământul tău sfânt! Plecăciune ţie! Binecuvântată eşti tu între femei. Şi toate neamurile pământului să te numească
Read more

Hristos întru slavă, strălucind în munte, a luminat lumea

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântul Duh! Amin. Iubiţi credincioşi! Aţi auzit aseară cântarea vecerniei zicându-ne: „Astăzi Hristos în Muntele Taborului a schimbat firea lui Adam, luminând-o în chip de negrăit, cu dumnezeiască lucrare”. Iar ceva mai apoi cântându-se: „Strălucirea soarelui de pe pământ
Read more