Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Libraria Cartea de Aur

Libraria Cartea de Aur

Un răspuns blând

Blândeţea este una dintre cele mai frumoase roade ale Duhului Sfânt pe care Cuvântul lui Dumnezeu le pretinde neapărat de la oricine spune că are Duhul Domnului (Gal. 5, 22). Şi blândeţea este una dintre cele două virtuţi pe care Însuşi Domnul şi Mântuitor nostru Iisus Hristos ne-a poruncit să le învăţăm de la El,
Read more

Doritul meu Mântuitor

Doritul meu Mântuitor,eu vin în slujba Ta cu dorşi pun cerescul legământsă Te urmez pân-la mormânt. Vreau să-Ţi predau viaţa mea,să fii Tu Singur Domn în ea,să fiu al Tău deplin, deplin– ajută-mi, scump Iisus. Amin ! O, fă, iubit Mântuitor,să am un tot mai mare dorde-a Te sluji şi de-a luptatot mai frumos spre
Read more

Neprihănirea înaltă

O viaţă sfântă în familie începe cu femeia, dar şi o viaţă stricată începe tot cu ea. De aceea femeia răspunde şi pentru fericirea şi pentru nefericirea familiei sale. Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa întâi cu sfinţenia ei, dar cea nebună şi-o dărâmă mai întâi cu desfrânarea sa. Şi dacă vedem acest mare adevăr
Read more

O inimă pricepută

Fericită este inima întoarsă la Dumnezeu, fiindcă numai o astfel de inimă este cu adevărat pricepută. Priceperea este frumoasă la orice fiinţă, dar la femeie ea este şi necesară, fiindcă ea încunună şi casa celor ce-i îndrumă pe alţii. De pe când este încă fiică la mama ei şi învaţă rostul casei sub îndrumarea
Read more

Cine umblă cu înţelepţii

Fiul Duhului Sfânt este fiu al înţelepciunii, fiindcă el umblă în ascultarea părinţilor şi a fraţilor săi duhovniceşti. De aceea el va fi totdeauna smerit, blând, supus şi binevoitor, iar cine are o astfel de umblare şi părtăşie cu oamenii lui Dumnezeu este totdeauna şi binecuvântat de Dumnezeu. Dar fiul duhului
Read more

Pe cărarea neprihănirii

Ce minunată grijă le poartă totdeauna Dumnezeu în viaţă celor neprihăniţi ai Săi! Pe orice cale a lor, grija Domnului le aşază binecuvântări şi bucurii. Pe calea rugăciunii le dă mângâieri. Pe calea binefacerilor le dă mulţumiri. Pe calea postului – biruinţe. Pe calea răbdării – neprihănire. Nu-i nici o cale a
Read more

Cei ce lucrează cu adevărul

Răul nu-i atinge decât pe cei răi, blestemul nu-l ajunge decât pe cel ce blestemă. Nelegiuirea nu vine decât peste cel nelegiuit. Tot ce vine peste cei buni nu-i nenorocire, spre rău, ci-i binefacere, spre bine. Nici bolile, nici necazurile nu sunt nenorociri pentru cei ce lucrează cu adevărul, ci numai pentru cei
Read more

Nici o nenorocire

Un credincios a fost întrebat odată: – În Biblie se spune că noi trebuie să‑I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate. Spune-mi, chiar pentru toate? Chiar şi pentru nenorociri? Dumneata I‑ai mulţumit şi pentru nenorociri? – Eu, zise credinciosul, am 80 de ani. Dar încă nu mi s-a întâmplat nimic în viaţă pentru care să
Read more