Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home MANŢOC GRIGORE

MANŢOC GRIGORE

Fratele MANŢOC GRIGORE din Vlădila – Romanaţi

din GRUPUL FRAŢILOR

DIN OLTENIA

El scria în 1935: „Scumpul nostru părinte Iosif. Mult ne supără nedreptatea care vi se face. Nespus de multe am avea să vă scriem, căci toţi fraţii din cuprinsul Olteniei simţim o mare durere din pricină că acel vrăjmaş a reuşit să facă aşa o spărtură mare în sfânta lucrare a Oastei Domnului. Dar noi vă rugăm să ţineţi sus şi pe mai departe solia cea pe care v-a încredinţat‑o Domnul Iisus Hristos şi pentru care trebuie să suferiţi acum, dar pentru care vă va răsplăti Harul Domnului nostru Iisus Hristos în vecii vecilor. Acum vedem că vă ameninţă cu excomunicarea… Eu zic aici şi îndemn pe toţi fraţii să ne sfătuim, ca să înălţăm câte o cruce pe care să scriem: Aici este înmormântată dreptatea… Şi cine va întreba de ce facem acest lucru, să le dovedim cu cea mai mare nedreptate care se face acum, în numele Bisericii, tocmai împotriva unui sfânt şi martir al ei care a făcut pentru Dumnezeu nespus mai mult decât toţi arhiereii ei de zeci de ani până acum.”

Fratele Grigore Manţoc a rămas statornic până la sfârşit… În anul 1975, la moartea lui Titus, fiul Părintelui, el a fost singurul din părţile Olteniei care a luat parte, aducând un omagiu înlăcrimat dragilor noştri, Părintele Iosif şi fiului său Tit, care s-au unit aici pentru totdeauna şi în pământ, şi în cer.

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi