Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Meditații la Sfânta Evanghelie după Ioan

Meditații la Sfânta Evanghelie după Ioan

…DACĂ ÎNSETEAZĂ CINEVA

Hristos nu-i cheamă la Sine pe cei care nu însetează. Pe cei care nu au o dorinţă arzătoare şi puternică după liniştirea conştiinţei lor, după odihna sufletului lor, după iertarea şi mântuirea vieţii lor. Fiindcă Domnul ştie că – atâta vreme cât omul nu simte arşiţa setei, zadarnic va fi îmbiat cu cea mai bună
Read more

NOROADELE VORBEAU ÎN ŞOAPTĂ

Noroadele vorbeau mult în şoaptă despre El. Unii ziceau: „Este bun”. Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire”. Noroadele nu pot să tacă. Atunci când nu se poate vorbi tare, când nu se poate vorbi decât în şoaptă, atunci se spun foarte multe lucruri rele. Cele mai multe zvonuri rele şi neadevărate se
Read more

…VA AJUNGE SĂ CUNOASCĂ

Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. Când cineva face voia lui Dumnezeu, a spus Mântuitorul, va ajunge să cunoască dacă învăţătura care i se dă este de la Dumnezeu sau nu. Oamenii trăiesc în încurcătura unor învăţături […]
Read more

ŞI TOTUŞI, IATĂ CĂ VORBEŞTE

Şi totuşi, iată că vorbeşte pe faţă şi ei nu-I zic nimic. Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul? Cât de mişcător vorbesc pentru dumnezeirea Domnului Iisus Hristos tocmai ura şi împotrivirea stârnite în contra Lui! Ura care nu s-a stins nici azi, dar care nu L-a putut […]
Read more

IISUS ÎN TEMPLU ÎNVĂŢA NORODUL (II)

Pe la jumătatea praznicului, Iisus S-a suit la Templu şi învăţa norodul. Dragi ucenici ai Domnului Iisus, nici voi nu trebuie să părăsiţi Templul Său. Nu voi trebuie să ieşiţi din biserică, ci păcatul trebuie să iasă din ea! Nu fiii adevăraţi trebuie să plece din Casa Tatălui lor, ci vrăjmaşii Lui şi păcatele lor
Read more

IISUS ÎN TEMPLU ÎNVĂŢA NORODUL (I)

Pe la jumătatea praznicului, Iisus S-a suit la Templu şi învăţa norodul. Templul este Casa lui Dumnezeu (Luca 19, 46). Templul este Casa de rugăciune şi de învăţătură dumnezeiască (I Împ. 8, 33; 9, 3). De aceea Mântuitorul nostru Iisus Hristos,  cu toată împotrivirea vrăjmaşilor Lui,  acolo, în Templu, dorea mai
Read more

IISUS NU VOIA SĂ STEA ÎN IUDEA

După aceea, Iisus străbătea Galilea; dar nu voia să stea în Iudea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Oriunde a început să stăpânească un duh de împotrivire faţă de ascultarea voii lui Dumnezeu şi faţă de o viaţă iubitoare şi blândă, oriunde spiritul de sectă sau vrăjmăşie începe să-L urmărească pe Hristos,
Read more

NU JUDECAŢI DUPĂ ÎNFĂŢIŞARE!

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate! Când judeci după înfăţişare, totdeauna eşti în primejdie să-L osândeşti pe Hristos.Când judeci după înfăţişare, adesea îi prigoneşti pe credincioşii Lui,găseşti totdeauna pricină de poticnire la alţii,afli lucruri nepotrivite în Cuvântul lui Dumnezeu,purtări
Read more

EU ÎL CUNOSC… VIN DE LA EL

Eu Îl cunosc, căci vin de la El şi El M-a trimis. Ce liniştită măreţie,ce cutremurătoare siguranţă,ce părtăşie desăvârşită cuprinde această slăvită declaraţie a Domnului Iisus!…Pe Atotputernicul Făcător şi Nemărginitul Dumnezeu,Izvorul şi Viaţa tuturor celor văzute şi nevăzute, Eu Îl cunosc – a spus El.
Read more