Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Meditații la Sfânta Evanghelie după Ioan

Meditații la Sfânta Evanghelie după Ioan

VREMEA MEA N-A SOSIT ÎNCĂ

Iisus le-a zis: „Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică”. Marele merit al ucenicilor Domnului Iisus a fost că ei au crezut în El atunci când nu crezuse încă nimeni. Au ascultat de Cuvântul Său când încă nimeni nu ascultase. Şi L-au urmat, părăsind totul pentru El şi slujindu-I cu
Read more

Dar lumea nu L-a cunoscut

„El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.” Lumea, adică mulţimea cea mare a oamenilor cu un nivel scăzut de pricepere duhovnicească, gloata, ale cărei preocupări se reduc numai la trebuinţele inferioare a fiinţei sale, grămada cea mare a oamenilor, care nu se uită niciodată în sus,
Read more

Să mărturisească despre Lumină

„Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.“ În marele proces care se dezbate acum pe pământ, când marele mincinos tăgăduieşte pe Hristos şi luptă pentru răspândirea neadevărului cu privire la Hristos şi la Evanghelia Sa, negând existenţa Lui, opera Lui, viaţa şi Persoana Lui sau
Read more

Lumina luminează în întuneric

„Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.” Hristos luminează şi astăzi mereu în întuneric. Nu s-a risipit întunericul încă, deşi stăpânitorul întunericului a fost biruit (Efes. 6, 12). Din mijlocul marelui întuneric, în centrul puterii lui, S-a înălţat luminos Iisus-Dumnezeu. Întunericul, deşi a
Read more

În El era viața, lumina oamenilor

„În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.” Cel dintâi lucru pe care l-a făcut Dumnezeu în haosul dinaintea creaţiunii a fost lumina. Cu lumina a început Începutul tuturor. Căci în lumină stă viaţa şi prin ea şi există. Când lumina încetează sau dispare de undeva, dispare şi viaţa de acolo. Ceea ce mai […]
Read more

El era la început la Dumnezeu

„El era la început la Dumnezeu” (Ioan 1, 2) Fiind Unul cu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos a fost totdeauna Una cu Dumnezeu în Ființa și lucrarea Sa. N-a fost un timp când să fie altfel. Întruparea Sa în firea omenească n-a influențat scăzând întru nimic firea Sa dumnezeiască prin care era una cu Dumnezeu […]
Read more

…DACĂ ÎNSETEAZĂ CINEVA

Hristos nu-i cheamă la Sine pe cei care nu însetează. Pe cei care nu au o dorinţă arzătoare şi puternică după liniştirea conştiinţei lor, după odihna sufletului lor, după iertarea şi mântuirea vieţii lor. Fiindcă Domnul ştie că – atâta vreme cât omul nu simte arşiţa setei, zadarnic va fi îmbiat cu cea mai bună
Read more