Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Meditații la Sfânta Evanghelie după Ioan

Meditații la Sfânta Evanghelie după Ioan

LUMEA MĂ URĂŞTE, PENTRU CĂ MĂRTURISESC

Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele. Câtă vreme predici numai, lumea nu te urăşte.Dimpotrivă, te admiră, te laudă sau chiar te iubeşte!Câtă vreme nu te amesteci în viaţa oamenilor şi în treburile lor, spre a le arăta că faptele lor […]
Read more

CUM ARE OMUL ACESTA ÎNVĂŢĂTURĂ? (II)

– Cum are Omul acesta învăţătură, dacă El n-a învăţat niciodată? întrebau iudeii despre Iisus. – Nu ştim cum! Dar iată că are! – Cum are omul acesta aşa pricepere, aşa talent, aşa daruri alese, aşa cunoştinţe şi aşa putere? îi auzim adesea pe mulţi oameni întrebând despre un credincios simplu, dar minunat.
Read more

CUM ARE OMUL ACESTA ÎNVĂŢĂTURĂ? (I)

Iudeii se mirau şi ziceau: „Cum are omul Acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?” Dumnezeu, pentru înzestrarea alor Săi cu înţelepciune, are căi care, pentru oameni, rămân necunoscute sau neînţelese. Iar oamenii, pentru că nu cunosc aceste căi ale lui Dumnezeu, le tăgăduiesc sau dispreţuiesc. Lipsa unor
Read more

…PENTRU CĂ AM ÎNSĂNĂTOŞIT…

Când cineva doreşte să facă neapărat un lucru, uşor poate găsi motiv ca să-l facă. Chiar şi pentru ucideri şi pentru furturi, pentru adultere şi pentru avorturi, fiinţele care le fac găsesc destule motive să le poată face. Legal şi „justificat”. Şi se găsesc şi pentru acestea legiuitori gata să le îndreptăţească.
Read more

ACELA ESTE ADEVĂRAT

Cine vorbeşte de la sine caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat şi în el nu este strâmbătate. În omul care caută slava oamenilor, nu poate locui Adevărul, nici Lumina, nici Puterea, fiindcă oamenii aceştia nu-l iubesc pe acela care le spune ce este adevărat despre ei.
Read more