Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Moise Velescu

Moise Velescu

Moise Velescu din Arad

Fratele Moise Velescu s-a născut în comuna Cicir din judeţul Arad, la data de 27 februarie 1921. În 2 februarie 1951 s-a căsătorit cu sora Eliţa, buna şi scumpa noastră soră din Vărşand, judeţul Arad, cu care împreună au făcut multe şi tainice binefaceri pentru mulţi cunoscuţi sau necunoscuţi fraţi şi copii ai lui Hristos.

După ce s-au predat în slujba Domnului, ei şi-au pus cu totul în această slujbă nu numai viaţa lor, ci tot ceea ce au mai avut: casa lor, masa lor, banul lor şi timpul lor. Încă de la început, casa lor din Arad, de pe strada Turturicii, numărul 7, a devenit casa de oaspeţi a Domnului Iisus pentru toţi fraţii care aveau drumuri şi trecere pe acolo dintr-o parte în alta a ţării. Fratele Traian, îndeosebi, le va păstra o veşnică preţuire şi recunoştinţă pentru că, încă de la începutul închisorilor sale din 1947 şi până la anii ultimelor încercări, de-a lungul multor zeci de ani, aceste două suflete nobile şi scumpe au fost statornice în a-l căuta pe la toate închisorile ori spitalele pe unde a fost dus pentru Domnul şi pentru Lucrarea Oastei Sale. Lună de lună, în anii cei grei, fratele Moise şi sora Eliţa şi-au pus tot ce au avut pentru a alerga pe la uşile închisorilor ori spitalelor, spre a căuta cu câte un pachet pe suferinzii Domnului ori pe familiile acestora rămase acasă fără hrană, fără îmbrăcăminte sau lemne de foc. (mai mult…)

Măsurile împotriva neascultării

de citit II Cor. 10, 1 – 11


De această dată îl vedem pe Sfântul Apostol Pavel silit să treacă la o nouă poziţie faţă de situaţia atât de dificilă în care se aflau Corintenii în acea vreme. Deci o nouă strategie.
Fermitate şi consecvenţă în adaptarea unor măsuri concrete şi urgente.
Şi aceasta, spre a stârpi dintre fraţi, odată şi pentru totdeauna, această stare de lucruri.
Se vede silit a face aici, în plus, o precizare faţă de aceşti pretinşi „fraţi” (lumeşti), care umblau călăuziţi de firea pământească, arătându-le că, deşi el însuşi mai este încă în acest corp al firii pământeşti, totuşi în această luptă nu se lasă călăuzit fe firea pământească. Armele folosite de el nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu şi în stare să surpe întăriturile. Că poate răsturna închipuirile minţii şi orice închipuită înălţare omenească, ce se  împotriveşte adevăratei cunoaşteri de Dumnezeu, făcând rob orice gand ascultării de Hristos.. (mai mult…)

Întărâtarea

– pe Dumnezeu Îl întristează:

– pe om îl agită, îl provoacă, îl mânie, și-l înclină spre violență;

– pe animal îl asmuță.

Cartea Sfântă ne sfătuiește să nu întărâtăm pe copiii noștri nicicând: nici când sunt mici, nici când vor fi mari, niciodată și chiar pe nimeni.

Despre poporul lui Israel, în cartea Deut. 32, 15-17, ni se spune că a întărâtat pe Dumnezeu la gelozie prin dumnezeii străini.

Psalmul 78, 41 ne arată cum poporul eliberat din Egipt, la trecerea prin pustie, nu a încetat să ispitească și să întârâte pe Dumnezeu.

Umblând după o slavă deșartă, oamenii se întărâtă unii pe alții și se pizmuiesc, zice Sf. Ap. Pavel la Galateni 5, 6. (mai mult…)

Feriţi-vă de nestatornici!

de citit II Petru 3, 15-18

Neştiutorii şi nestatornicii, aceste două categorii de oameni neîmpliniţi, au produs şi mai produc încă nenumărate confuzii în Biserica lui Hristos, prin vinovatele lor răstălmăciri ale Scripturilor Sfinte, spre propria lor pierire (cf. II Petru 3, 16)
Acest mare adevăr a fost învederat atunci când saducheii au căutat să întregească tabloul celor ce se ridicau împotriva Mântuitorului Hristos, în ajunul arestării Sale, întrebându-L ispititor despre înviere.
Domnul le răspunde, însă nu-i trece cu vederea ca pe nişte neştiutori nevinovaţi, ci îi încredinţează că rătăcirea lor constă în necunoaşterea Scripturilor. Şi, la fel, în necunoaşterea puterii lui Dumnezeu ( Matei 22. 29). (mai mult…)

Jertfa

de citit I Samuel 15, 10-35

„Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele, decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele şi păzirea Cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi.
Fiindcă ai lepădat Cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat” (I Samuel 15, 22-23).
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a făcut ascultător de Tatăl până la moarte de cruce.
La fel sunt şi cei născuţi din Dumnezeu, după cum precizează Însuşi Domnul: „Oile mele ascultă glasul Meu”. Şi la fel, în ceea ce priveşte ascultarea pe care sunt datori să o arate faţă de fraţii lor mai mari, faţă de cei statornici, care şi-au jertfit viaţa pe altarul slujirii lui Hristos, cum zice Sfântul Apostol pavel evreilor: „Ascultaţi de mai-marii voştri” (Evrei 13, 17).
În cazul când cineva s-ar abate de la această ascultare, pe care o pretinde Sfântul Apostol Pavel de la Tesaloniceni, pe astfel de oameni să şi-i însemne, apoi să nu aibă nici un fel de legătură cu ei spre a le fi ruşine. (mai mult…)

O mărturie de care aveam nevoie

Trăieşte-n veac cel soţ cu-altarul, străluce-n veac cel stins frumos, urmat e-n veac cel uns cu harul de rob şi-apostol lui Hristos.

Fratele Moise Velescu – Cuvânt la Adunarea de comemorare a Părintelui Iosif Trifa, Sibiu, Feb 2005

În amintirea fratelui Moise Velescu

Fratele Moise Velescu s-a născut în comuna Cicir, din judeţul Arad, la data de 27 februarie 1921.

În 2 februarie 1951 s-a căsătorit cu sora Eliţa, buna şi scumpa noastră soră din Vărşand, jud. Arad, cu care împreună au făcut multe şi tainice binefaceri pentru mulţi cunoscuţi sau necunoscuţi, fraţi şi copii ai lui Hristos.

După ce s-au predat în slujba Domnului, ei şi-au pus cu totul în această slujbă nu numai viaţa lor, ci tot ceea ce au mai avut: casa lor, masa lor, banul lor şi timpul lor. Încă de la început, casa lor din Arad, str. Turturicii, nr. 7, a devenit casa de oaspeţi a Domnului Iisus pentru toţi fraţii care aveau drumuri şi trecere pe acolo, dintr-o parte în alta a ţării. Fratele Traian Dorz îndeosebi le va păstra o veşnică preţuire şi recunoştinţă pentru că încă de la începutul închisorilor sale, din 1947 şi până în anii ultimelor încercări, de-a lungul multor zeci de ani, aceste două suflete nobile şi scumpe au fost statornice în a-l căuta pe la toate închisorile şi spitalele pe unde a fost dus pentru Domnul şi pentru Lucrarea Oastei Sale. (mai mult…)

Cununi de slavă

Cununi de slavă, pregătite
Sunt astăzi multe-n ceruri sus.
Al nostru Bun şi scump Părinte
Le-mparte-n harul Său nespus.

La cei ce-aici în lumea urii
Îi sunt supuşi şi credincioşi
Ce n-au lăsat cărarea-I Sfântă
Şi n-au fost leneşi nici fricoşi…

…Iisuse, dar în lupta-Ţi sfântă
Noi suspinăm şi pătimim
Şi-n dorul aşteptării Tale
Şi noi cununi îţi împletim.

Iar când veni-va clipa-n care
Tu frunte ni-i încununa,
Cununile iubirii noastre
Noi le vom pune-n poala Ta.

Moise Velescu ( poezie publicată în Almanahul Oastei Domnului, anul 1946)

„Oaia săracului“

Maşina de tipar a Părintelui Iosif Trifa, aşa numita "Mireasa Vântului"

Cu numai trei zile înaintea trecerii sale la Domnul, Părintele Iosif a scris articolul: „Oaia săracului“, inspirat de la II Samuel cap. 12, care va fi publicat în foaia «Glasul Dreptăţii», nr. 7Maşina de tipar a Părintelui Iosif Trifa, aşa numita "Mireasa Vântului" / 12 febr. 1938, pag. 4, acesta fiind ultima tâlcuire a Părintelui Iosif.

Reproducem aici şi acest articol, spre a se vedea, încă o dată, nedreptatea ce i s-a făcut şi felul în care protestează el împotriva acestei nedreptăţi.

Dar de unde să poţi bănui că cel vizat ar lua poziţia biblicului David?

O, nu, bogatul de azi nu are lacrimi de căinţă, nici cuvinte de îndreptare, el are numai puterea să strivească pe proorocul care-l avertizează.

Iată articolul cel mai de pe urmă, scris de slăbuţa mână care ne-a hrănit cu cele mai cereşti bunătăţi, pe noi, această mare mulţime adunată în pustia unde, ca printr-o minune cerească, i-a fost rânduit de Dumnezeu să ne sature şi să mai şi rămână pentru urmaşii noştri. (mai mult…)

Comemorarea a trei ani de la trecerea la Domnul a fratelui Moise Velescu

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, duminică, 27 februarie, a.c., va avea loc Adunarea de comemorare a fratelui Moise Velescu, la Biserica ortodoxă din cartierul Grădişte, municipiul Arad, la împlinirea a trei ani de la trecerea sa la Domnul.

Programul va începe cu Sfânta Liturghie, după care se va oficia slujba de parastas pentru sufletul celui comemorat. Urmează deplasarea la mormântul fratelui Moise, unde se va ţine un scurt program duhovnicesc, urmând ca, între orele 15:00 – 18:00, să aibă loc, tot la biserica din cartierul Grădişte, adunarea propriu-zisă de comemorare vrednicului nostru înaintaş.

Familia şi Adunarea Oastei Domnului din Arad

Cu ajutorul Domnului, Adunarea de comemorare de la Biserica Grădişte, se va transmite în direct, începînd cu ora 15,00, la www.OasteaDomnului.Tv.