Home Nelu Lazar

Nelu Lazar

Dacă n-ai fost la Certege, Mizieş ori Săucani …

În ziua de 3 martie, anul 1888, s-a născut Părintele Iosif Trifa

Slăvit să fie Domnul!

Dar înainte de a spune ceva despre Mizieş, aş spune ceva despre Certege.
Despre drumul străbătut noaptea de la Câmpeni la Certege, despre potecile abrupte tăiate pe creasta dealului şi presărate pe alocuri cu găuri greu de ocolit, despre luminiţe ce se-ntrezăreau printre crengile copacilor, pe vârf de deal ori jos în vale, ca unică dovadă într-o noapte neagră, a existenţei unei aşezări omeneşti şi în sfârşit despre grupul de fraţi tineri şi vârstnici strânşi „grămăduţă” lângă căsuţa Părintelui şi cântând cântările Oastei la lumina farurilor.
Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru cel Atotputernic care n-a pietruit potecile ce duc spre locurile noastre sfinte, pe unde au trăit sfinţii Săi! (mai mult…)

error

Oastea Domnului s-a născut şi trăieşte prin jertfă

În ziua de 3 martie, anul 1888, s-a născut Părintele Iosif Trifa

Când am urcat pentru întâia oară spre Certege, şi când păşeam pe cărăruia şerpuită spre casa Părintelui, şi când de după deal s-a ivit cuibuşorul de unde a zburat spre Sibiu pasărea măiastră, am început să tremur de-o emoţie greu de stăpânit.

În drum spre Sibiu, ea, pasărea măiastră, a făcut un popas la Vidra. Şi-a construit un cuibuşor acolo. Nădăjduia să-şi găsească liniştea. Dar n-a putut rămâne. Într-o singură vară i s-au răpit puii şi i s-a spart cuibul.

Cineva, El, Creatorul îşi trimise pasărea măiastră spre cuibul din care şi peste zeci de ani avea să se audă cântecul ei durut. (mai mult…)

error

Zile și adevãruri

Nimic nu este întâmplător în această viaţă. Nimic din ce se întâmplă ori din ce ni se întâmplă nu este întâmplare. Totul are un scop şi nimic nu se petrece fără o cauză. Nici un fir de păr nu piere şi nici un ac de brad nu părăseşte o ramură fără ştirea lui Dumnezeu.

Pentru cel care nu crede şi nu se încrede în Dumnezeu există întâmplare, mister, soartă, destin ori neprevăzut sau chiar surpriză… Însă pentru cel ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, cu Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos – precum Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului – s-a îndepărtat zidul despărţitor ce împiedica lumina, închidea orizontul, încătuşa mintea. Pentru un astfel de om „…există numai o luminoasă şi cutremurător de clară înlănţuire logică şi înţeleaptă de urmări şi răsplătiri normale ale faptelor şi căilor văzute ori nevăzute, pentru noi – dar văzute şi ştiute în totul, pentru El” (Traian Dorz – Zile şi adevăruri istorice). (mai mult…)

error

Vinovãţia neştiinţei

5Motto: „Dacă nu faci binele pe care îl ştii, n-are rost să cunoşti alt bine.” (Sfântul Marcu Ascetul)

Orice locuitor al unei cetăţi are atât datoria cunoaşterii, cât şi obligaţia respectării legilor impuse – pentru o bună vieţuire şi rânduială – de către legiuitorul acelei cetăţi. În faţa judecăţii pământeşti, călcătorullegii nu se poate apăra folosind argumentele: „N-am ştiut!”, „Nu mi s-a spus!”. Căci legea a fost făcută pentru a fi cunoscută şi respectată, iar nu nesocotită. Şi ea s-a făcut pentru călcătorii de lege, nu pentru cei drepţi. Cu atât mai mult când vorbim de Legea lui Dumnezeu, porunca iubirii dată nouă prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos: iubirea de Dumnezeu şi iubirea aproapelui. Datori suntem să ştim. Să facem. Şi apoi să spunem altora. (mai mult…)

error