Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Nicodim Aghioritul

Nicodim Aghioritul

TOŢI CREŞTINII ÎNDEOBŞTE TREBUIE SĂ SE ROAGE NEÎNCETAT

„Sa nu socoteasca cineva, fratii mei crestini, ca numai cei sfintiti si calugarii sint datori sa se roage neincetat si totdeauna, si nu si mirenii. Nu, nu. Toti crestinii indeobste sint datori sa se afle totdeauna in rugaciune. Caci Prea Sfintul Filotei, patriarhul Constantinopolei, scrie in “Viata” Sfintului Grigorie al Salonicului, ca avea un frate iubit, numit Iov, om foarte simplu si tare virtuos, cu care vorbind odata Sfintul ii grai si despre rugaciune si despre datoria fiecarui crestin de rind sa se nevoiasca totdeauna la rugaciune si sa se roage neincetat. Caci Apostolul Pavel porunceste tuturor crestinilor indeobste: “Rugati-va neincetat” (1 Tes. 5, 17). La fel zice si Proorocul David, macar ca era imparat si avea toate grijile imparatiei sale: “Vazutu-L-am pe Domnul inaintea mea pururea” (Ps. 15,8), adica Il vad in chip intelegator prin rugaciune pe Domnul totdeauna inaintea mea. Iar Grigorie Cuvintatorul de Dumnezeu invata pe toti crestinii, spunindu-le ca trebuie sa pomenim prin rugaciune numele lui Dumnezeu de mai multe ori decit rasuflam. (mai mult…)

Nicicând să nu te saturi să-L chemi pe Iisus!

Sfantul Nicodim Aghioratul

Omul nu poate împlini altfel prima și marea poruncă, „să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău”, pe care ne-a dat-o Domnul (Lc. 10, 27), decât prin intermediul rugăciunii minții.

Rugăciunea minții și a inimii, după Sfinții Părinți numiți neptici, înseamnă în primul rând ca omul să-și adune mintea în inimă și fără de a grăi cu gura, ci doar cu „cuvântul lăuntric” ce se rostește în inimă, să spună această rugăciune scurtă, într-un singur gând: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă”, ținându-și puțin, totodată, și respirația. (mai mult…)

Sf. Nicodim Aghioritul – Cuvânt despre păzirea minții de curiozitate

După cum e necesar a ne păzi mintea de ignoranţă, cum am spus, tot atât de necesar este s-o păzim de curiozitatea nemăsurată, opusă ignoranţei. Fiindcă odată ce am încărcat-o cu multe gânduri şi cugete deşarte, dezordonate şi neîngăduite, o facem incapabilă. De aceea, trebuie să te ocupi numai de acele lucruri care sunt necesare, chiar dacă ţi-ar mai fi permise şi altele. Adună-ţi atât cât poţi în tine gândirea. Totdeauna. Informeaz-o despre lume, de cele ce se petrec în Univers. Informaţiile, noutăţile proaspete şi toate prefacerile şi schimbările mici şi mari ale lumii şi ale ţării tale să fie pentru tine ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic (de aceea Sfântul Vasile cel Mare sfătuieşte că toate istorisirile lumii să fie pentru noi ca o experienţă amară: „veştile lumii să-ţi fie o experienţă amară iar cele ale oamenilor sfinţi un vas de miere”). Dar chiar dacă-ţi sunt aduse de alţii, respinge-le, depărtează-le de la inima şi imaginaţia ta. Fii un culegător harnic al lucrurilor duhovniceşti şi cereşti. Nu căuta să cunoşti altceva în lume decât pe Cel Răstignit; Viaţa şi Moartea Lui. Acestea cer luarea aminte a ta. Astfel vei fi mult bineplăcut lui Dumnezeu, Cel ce socoteşte aleşii şi iubiţii Lui pe cei ce-L iubesc şi învaţă a face voia Lui.

Orice altă chestiune, orice altă informaţie şi întrebare este egoism şi mândrie. Prin aceste unelte diavolul caută să câştige voinţa celor ce dau atenţie vieţii duhovniceşti. El luptă din toate puterile şi se sileşte a învinge mintea lor cu curiozităţi de acest fel. El vrea să cucerească, prin aceste mijloace, ambele: mintea şi voinţa.

Prin urmare, caută adesea a da oamenilor noţiuni, fie ele chiar înalte, subtile şi curioase, mai ales celor ce vor să le păstreze în minte şi celor ce repede se ataşează lor.

(Nicodim Aghioritul, Războiul nevăzut, Editura Egumenița, Galați, pp. 27-28)