Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home NICOLAE CIMPOCA

NICOLAE CIMPOCA

Fratele NICOLAE CIMPOCA din Sadu

DINTRE FRAŢII DIN SIBIU

Printre primii fraţi din satele de pe lângă Sibiu a fost şi fratele Nicolae Cimpoca din Sadu. El a lucrat mult şi statornic pentru Domnul, lăsând în urma lui o pildă de adevărat ostaş, vrednic de po¬menit şi urmat cu cinste. El a intrat în Oastea Domnului în anul 1924 şi a trecut la Domnul în anul 1936. Iată ce scria cu acest prilej Părintele Iosif în «Isus Biruitorul» atunci:
„A adormit în Domnul bătrânul nostru frate luptător de la Sadu – Sibiu, Nicolae Cimpoca. Suferea de multă vreme, boala ţinân¬du l legat de pat şi de casă. Şi-a purtat însă cu răbdare… această cruce până când i-a sosit solia plecării. S-a stins la vârsta de 76 de ani.
Numele lui va rămânea în istoria Oastei, fiind unul din veteranii acestei mişcări pe care a ajutat-o cu râv¬na lui şi cu acele preafrumoase şi bătrâneşti poezii pe care le-a scris el şi care înviorau fronturile în timpul acela. Unele dintre aceste poezii se şi cântă. A fost şi primul ctitor al Oastei, cu un dar de o mie de lei, punând temeliile fondului de evanghelizare care s-a folosit la ti-părirea cărţilor religioase. (mai mult…)