Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Nistor Arcadie

Nistor Arcadie

Sunt vremuri mai puţin obişnuite, neobişnuite, când avem nevoie de un har neobişnuit.

 Aşa, dragii mei, prin cunoaşterea Lui, harul se va înmulţi în viaţa noastră. Şi, aşa cum am spus şi cum fiecare cunoaştem lucrul acesta, sunt împrejurări în care avem nevoie de mai mult har decât harul obişnuit de care avem nevoie în zile obişnuite. Sunt vremuri mai puţin obişnuite, neobişnuite, când avem nevoie de un har neobişnuit.

din vorbirea fratelui Arcadie la nunta de la Suceava – 1977

„Harul şi pacea să vă fie înmulţite.” Iarăşi mă întorc la epistolele Sfântului Pavel din Noul Testament. În toate epistolele, în afară de Epistola către Evrei, Sfântul Pavel, după ce-şi dă numele, ca fraţii să ştie de unde primesc scrisoarea, le spune: „Harul şi pacea…”, „har şi pace…”, „…pacea lui Dumnezeu Tatăl, din partea Domnului Iisus”. Iar în amândouă Epistolele către Timotei, pe lângă „harul şi pacea”, adaugă şi „îndurarea”.

Dragii mei, fără har şi fără pace, noi nu putem să existăm nici ca creştini, nici ca Lucrare, în general, nici ca Oaste vie şi luptătoare. Fără har şi fără pace, nu putem.

Prin har am fost aduşi în această stare. „Prin har suntem mântuiţi”, spune Sfântul Apostol Pavel. Şi acesta este harul lui Dumnezeu. Har, pentru că L-a trimis pe Domnul Iisus, pe Fiul Său, Care a ridicat păcatele noastre, le-a ispăşit purtându-le pe Trupul Său, pe lemnul Crucii. Şi prin har am primit iertarea, prin har este întoarcerea noastră, prin har S-a coborât Hristos la noi, prin har am fost aduşi la El; dar şi viaţa noastră de credinţă, până la sfârşitul vieţii noastre, până la trecerea noastră din viaţă, până la venirea Domnului Iisus, tot prin har va fi. Apostol Pavel spune: „Har şi pace înaintea lui Dumnezeu!”. (mai mult…)

CREŞTINII DINTÂI ŞI CREŞTINII DE AZI

Fragment din vorbirea fratelui Arcadie Nistor
la nunta de la Vulcana-Pandele – 31 august 1985

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Deschidem Biblia, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, [şi citim] din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, din capitolul 2, începând cu versetul 1: „Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în Care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare. (mai mult…)

Noi trăim acum o vreme însemnată în Cuvântul lui Dumnezeu… vremea când se face alegerea.

Noi trăim acum o vreme însemnată în Cuvântul lui Dumnezeu şi aş vrea să v-o spun. Noi trăim în vremea când se face alegerea. Alegerea pentru un viitor care va urma şi alegerea pentru veşnicie. Şi alegerea se face prin trei mijloace.

Spunem lucrul acesta după cum vedem în Vechiul Testament că proorocul Ilie era în peştera aceea şi Domnul i-a spus: „Ieşi afară şi stai înaintea Domnului”. Şi a venit un vânt puternic, dar Domnul nu era în vântul acela. Vântul era numai un slujitor, un trimis înaintea Domnului.

Şi după vânt a venit un cutremur, dar Domnul nu era în cutremurul acela. Cutremurul era un slujitor al Domnului, un trimis înaintea Domnului.

Şi după cutremur a venit un foc, dar Domnul nu era în foc. Focul era slujitorul Domnului trimis înaintea Lui. (mai mult…)

CHEMAREA OASTEI DOMNULUI

Vorbirea fratelui Nistor Arcadie de la nunta de la Bogdăneşti – 16 august 1981

  • …aici este rostul Oastei Domnului, aici este chemarea ei. Noi nu avem voie şi nu trebuie să ne amestecăm în chestiuni de cult sau de organizare: că sunt buni sau nu sunt buni slujitorii Bisericii; că e bine ce fac sau nu e bine ce fac ei. Slujba noastră este să alergăm, dacă-L cunoaştem pe Domnul. Dacă-L cunoaştem pe El, aşa facem. Dar dacă nu-L cunoaştem pe Domnul, atunci nu mai facem slujba aceasta. Nu alergăm prin împrejurimi, nu mergem prin vecini, nu mergem pe uliţa noastră, în satul nostru şi în satele din împrejurimile satului nostru ca să aducem la Domnul Iisus sufletele pierdute. Pentru că bolnavi au fost atunci cu trupul, dar boala aceasta trupească nu este decât o umbră a celei sufleteşti.

(mai mult…)

Fratele NISTOR ARCADIE din Volovăţ, satul Burla

GRUPUL FRAŢILOR DIN BUCOVINA

Fratele NISTOR ARCADIE din Volovăţ, satul Burla

S-a născut în 25 ianuarie 1924 şi s-a predat Domnului în 23 mai 1948. A fost ginerele fratelui Ioan Moroz şi i‑a urmat îndeaproape în credinţă şi suferinţă pentru lucrul Dom­nului şi pentru Numele Lui Sfânt. Cu o smerenie şi în­ţelepciune aleasă şi sfântă, fratele Arcadie a lucrat cu hăr­nicie din tinereţea sa şi până la bătrâneţe pentru propovăduirea Evangheliei nu numai prin părţile Bucovinei, ci şi prin multe alte părţi ale ţării. El trece drept unul dintre cei mai cunoscuţi şi preţuiţi fraţi din ţară.

În marele proces pe ţară al Oastei Domnului din anul 1959, fratele Nistor Arcadie a fost şi el unul dintre cei dintâi aleşi şi condamnaţi acolo. Atitudinea lui la proces, ca şi în tot timpul închisorilor, a fost una dintre cele mai demne şi mai frumoase. Deşi a lăsat acasă o soţie bolnavă, cu şapte copii săraci şi lipsiţi, totuşi el s-a comportat tot timpul în cel mai vrednic fel, căutând nu bunăvoinţa oamenilor, ci plăcerea voii lui Dumnezeu.

Suferinţele îndelungate l-au îmbolnăvit grav de ficat, de stomac şi de inimă, ajungând aproape de moarte. Dar Harul lui Dumnezeu l-a salvat totuşi, ajungând cu viaţă în mijlocul familiei sale şi al fraţilor săi, după cei cinci ani petrecuţi în închisoare.

Împreună cu sora Valeria, soţia sa

Tot timpul s-a bucurat de cea mai aleasă dragoste şi preţuire înaintea tuturor fraţilor de pretutindeni, fiind privit şi ascultat cu un respect deosebit, asemenea fratelui Popa Petru din Săucani.

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

 

Noi vrem să ascultăm de glasul Păstorului Iisus, de glasul Păstorului celui Bun

din vorbirea fratelui Arcadie Nistor
la nunta de la Corocăieşti – 9 mai 1982

Vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Ioan, capitolul 21: „A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi după ce a vorbit astfel, i-a zis: «Vino după Mine». Petru s-a întors şi a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus şi zisese: «Doamne, cine este cel ce Te vinde?». Petru s-a uitat la el şi a zis lui Iisus: «Doamne, dar cu acesta ce va fi?». Iisus i-a răspuns: «Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!»” (In 21, 19-22).

Ne oprim la aceste două cuvinte spuse lui Petru:

  1. „Vino după Mine!”
  2. „Tu vino după Mine!”

Sfântul Petru Îl cunoştea pe Domnul şi umblase cu El vreo trei ani şi ceva… dar atunci, în noaptea Patimilor Domnului, când El a fost legat şi dus la pătimire, Petru, într-un moment de teamă, de frică, de spaimă, a spus că nu-L cunoaşte pe Domnul şi – mai mult – s-a lepădat de El. (mai mult…)

DOVADA TRIMISULUI: MĂRTURISIREA DESPRE LUMINĂ ( II )

din vorbirea fratelui Arcadie Nistor
la adunarea de Rusalii de la Sibiu – 10 iunie 1984

Când Domnul Iisus era cu ucenicii Săi noaptea, când a fost dus la pătimire, le-a spus aşa: „Când va veni Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L voi trimite de la Tatăl, El are să mărturisească despre Mine. Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început”. Deci iată, dragii mei: ceea ce a fost de la început cu Iisus mărturiseşte despre Iisus. Ceea ce n-a fost de la început cu Iisus nu poate să mărturisească despre El. Căci este scris: „Nimeni nu poate zice: «Iisus este Domnul», decât prin Duhul Sfânt”.

De aceea, dragii mei, pentru că [Părintele Iosif] a fost de la început cu Domnul, cu Mântuitorul, a putut să vorbească despre El aşa de frumos, aşa de dulce, aşa de limpede, ca toţi cei care eram pierduţi pe căile păcatului să putem înţelege. (mai mult…)

DOVADA TRIMISULUI: MĂRTURISIREA DESPRE LUMINĂ

din vorbirea fratelui Arcadie Nistor
la adunarea de Rusalii de la Sibiu – 10 iunie 1984

(…) Dulcele Tată din ceruri ne-a iubit atât de mult şi, în dragostea Sa, L-a trimis pe Fiul Său pentru noi, ca Jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre, pentru ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Mulţumim lui Dumnezeu pentru mormântul acesta sfânt. Mulţumim pentru părintele nostru sufletesc pe care El l-a trimis la noi; şi datorită căruia suntem astăzi aici şi suntem în starea aceasta. (mai mult…)

„ŞTIŢI ŞI CALEA ÎNTR-ACOLO” (II)

din vorbirea fratelui Arcadie Nistor
la nunta de la Gădălin – octombrie 1979

O, surorilor noastre scumpe! Să vă gândiţi, când veţi pleca din casa părinţilor, că rămâne în urma voastră golul acesta aşa de mare, pe care l-a lăsat şi Rebeca.

Sau se spune aşa despre unele: „O, era aşa de rea, aşa de nesuferită, de neascultătoare şi nu asculta; şi era rea, şi era împotrivitoare, şi ne făcea numai necazuri în casă”… Spun aşa mulţi părinţi după ce pleacă fetele lor din casa părintească. Sau vor spune aşa ca şi Laban: „Vai, să mai stea la noi!… Cum pleacă aşa de la noi sora noastră? Cum pleacă fata noastră? Ce ne vom face fără ea?”.

O, dragele noastre surori, gândiţi-vă bine la acest lucru. Era o femeie, să zicem, simplă, de la ţară. Aducea apă, păştea oile şi dădea mâncare la vite… (mai mult…)

„ŞTIŢI ŞI CALEA ÎNTR-ACOLO”

din vorbirea fratelui Arcadie Nistor
la nunta de la Gădălin – octombrie 1979

Slăvit să fie Domnul Iisus!

Mai întâi mulţumim lui Dumnezeu pentru tinerii noştri, mirele şi mireasa, care, prin ascultarea lor statornică de părinţii lor credincioşi, au lucrat la bucuria noastră de astăzi, căci dacă ei nu ar fi ascultat de părinţii lor şi nu L‑ar fi iubit pe Domnul Iisus, noi astăzi n-am fi împreună, nu ne-am fi văzut aici şi n-am fi primit un har mare în această adunare sfântă.

De aceea mulţumim lui Dumnezeu pentru ei şi pentru toţi tinerii noştri credincioşi, băieţi şi fete, care ascultă de părinţii lor credincioşi, care Îl iubesc pe Domnul Iisus şi care se străduiesc în viaţa lor ca să urmeze pilda înaintaşilor noştri sfinţi ce ne-au lăsat aşa frumoasă pildă şi îndemnuri de a călca pe urmele lor. (mai mult…)

  • 1
  • 2