Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Oastea Domnului

Oastea Domnului

Misiune şi contramisiune

Oastea Domnului este, prin excelenţă, o mişcare misionară. Părintele Iosif a gândit-o ca o mişcare misionară. Cuvântul misiune vine de la verbul misio, din limba latină, care înseamnă a trimite. Deci misiunea este o lucrare pe care o fac nişte oameni trimişi. Vedeţi, Dumnezeu mai întâi cheamă şi apoi trimite.
Read more

13 noiembrie: Ziua Bibliei

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu  (II Tim. 3, 16) Autorul Sfintei Scripturi este Dumnezeu Însuşi. Dumnezeirea a scris această Carte prin insuflare, prin inspiraţie; Duhul Sfânt a inspirat pe scriitorii Bibliei, adică i-a însufleţit şi le-a dat în gând să scrie adevărul cel veşnic şi descoperirea lui
Read more

Apele furate

Dumnezeu veghează totdeauna asupra a tot ce facem noi semenilor noştri. Dacă noi tragem asupra altora săgeţi arzătoare, El le este acelora un scut puternic, iar săgeţile otrăvitoare trase de un om asupra altuia se vor întoarce totdeauna asupra celui ce le-a trimis. Dacă vrem să le facem bine, binele, trecând prin
Read more

Pentru tine eşti

Fiecare om este un singuratic pe pământ. Până la urmă urmelor el rămâne singur în faţa tuturor lucrurilor şi răspunsurilor sale. Nimeni nu-l poate nici înlocui în împlinirea datoriilor lui şi nimeni nu-i poate nici lua osânda sau răsplata sa pentru împlinirea sau neîmplinirea acestora. Numai Domnul nostru Iisus
Read more

Obârşia înţelepciunii

Domnul m-a făcut pe mine mai nainte decât toate, mai naintea celor care mai dintâi au fost lucrate. Mai nainte de-nceputuri eu am fost, din veşnicie, până nici n-a fost a lumii aşezată temelie. Eu am fost născută-atuncea când Adâncul n-a fost încă, nici izvoarele-ncărcate cu belşug de apă-adâncă. Mai nainte-am
Read more

Ferice omul care Mă ascultă

O, slăvită Înţelepciune a lui Dumnezeu, Iisuse Domane, îndură-Te şi fă ca toţi să Te ascultăm pe Tine. Să Te primim în inimă şi să Te păstrăm în ea. Îndură-Te şi rămâi în fiecare creatură a Ta îndrumător ascultat, rod fericit, mântuitor şi etern. Îndură-Te şi rămâi în fiecare timp şi în fiecare loc dreptate, […]
Read more

Eu eram meşterul lui

Slavă veşnică Ţi-aducem Ţie, Iisuse, preamărindu-te pe Tine, prin Tine şi pentru Tine… Pe Tine pentru ce am fost. Prin Tine pentru ce suntem. Şi pentru Tine pentru ce vom fi. Ne proşternem şi Te slăvim veşnic şi veşnic. Ne prosternem în faţa Ta, Lumina – Înţelepciune. Dumnezeul-Meşter şi Însoţitorul
Read more

Înainte de orice început

În acest deosebit de frumos text din Sfânta Scriptură se vorbeşte despre Domnul Hristos, Cuvântul şi Înţelepciunea lui Dumnezeu, ca despre Acela Care a fost mai dinainte de orice început Sfetnicul şi Împreună-lucrătorul Tatălui la facearea tuturor celor văzute şi nevăzute. În nişte cuvinte şi imagini unice este
Read more