Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Părintele Dometie de la Râmeți

Părintele Dometie de la Râmeți

Din învăţăturile Sfinților Părinți – Părintele Dometie de la Râmeți

Despre rugăciune şi cântarea în biserică

• Mereu îl auzeai zicând, şi încet, şi mai tare: „Doamne, ajută-ne! Doamne, iartă-ne!”.
• Să zicem tot timpul zilei, oriunde ne aflăm: „Doamne, ajută-ne!”, „Doamne, iartă-ne!” şi „Doamne, fii cu noi!”.
• Viaţa noastră trebuie să fie numai o rugăciune.
• Maicilor şi surorilor, viaţa noastră trebuie să fie o rugăciune continuă. Nu sunt mulţumit de sfinţiile voastre, fiindcă nu slujiţi şi nu cântaţi lui Dumnezeu cu mai multă râvnă. (mai mult…)

Din învăţăturile Sfinților Părinți – Părintele Dometie de la Râmeți

Despre faptele bune

• Când vrei să faci o faptă bună, atunci s-o faci, n-o lăsa pe ziua de mâine.
• Să ne îmbogăţim în fiecare zi şi în fiecare clipă tezaurul faptelor bune sus, în cer, şi să căutăm să facem din inima şi din sufletul nostru un templu sfânt, în care să sălăşuiască lumina divină, cea care luminează calea spre viaţa de veci.
• Nu e lucru mare a face şcoală şi a spune multe cuvinte. Dumnezeu cere de la noi fapte bune şi inimă curată.
• Procedează astfel încât fapta să ţie locul cuvântului şi vorbeşte astfel încât cuvântul să ţină locul faptei.
• Să dăm cele ce se cuvin lui Dumnezeu şi să dăm şi cele ce se cuvin aproapelui, aceasta este desăvârşirea.
• Cine ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, acela nu face nici o faptă care să nu fie demnă de Dumnezeu. (mai mult…)

Din învăţăturile Sfinților Părinți – Părintele Dometie de la Râmeți

Despre pocăinţă

• Două căi sunt cele care duc la rai: nevinovăţia şi pocăinţa.
• Spune Sfântul Marcu Ascetul: „Păcat spre moarte este tot păcatul nepocăit”. Chiar de se va ruga un sfânt pentru un asemenea păcat al altuia, nu va fi auzit.
• Priveşte spre cer şi cugetă: „Iată unde voi sta pe veci numai dacă mă voi pocăi cum se cuvine”.
• Nevoieşte-te în post şi înfrânare sau în alt chip, fă milostenie, ca să-ţi dea Dumnezeu pocăinţă adevărată şi să te căieşti de păcatele tale.
• Cine este atât de neînţelegător, chiar de ar fi tânăr, încât să fie încredinţat că are să trăiască până seara? Seneca învăţa acelaşi lucru: (mai mult…)

Din învăţăturile Sfinților Părinți – Părintele Dometie de la Râmeți

Iubirea şi ascultarea de Dumnezeu

• Să ardem de dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, să nu fim reci, căci atunciDomnul ne aruncă afară.
• Nimic în lumea aceasta nu merită atenţie, decât numai gândul la Dumnezeu, restul fiind deşertăciune -cum zice înţeleptul Solomon (cf. Eclesiastul l, 14).
• Dreptatea divină cere să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice pe lume.
• Să ne lepădăm cu totul de lume, chiar şi de cei mai iubiţi ai noştri, fraţi, surori şi părinţi; nimic să nu întreacă mai mult ca iubirea de Dumnezeu.
• Să facem voia lui Dumnezeu, să-L lăudăm şi să-I dăm mărirea care I se cuvine, pentru că El este plenitudinea tuturor măririlor.
• Aşa trebuie să ardem pentru Dumnezeu cu viaţa şi fiinţa noastră, precum arde o lumânare în sfeşnic. (mai mult…)

Din învăţăturile Sfinților Părinți – Părintele Dometie de la Râmeți

Despre viaţa creştinului în general

• Viaţa o avem de la Dumnezeu: prin El trăim, ne mişcăm şi suntem.
• Ne-a adus Dumnezeu din nefiinţă la fiinţă, dar să ne mântuiască nu poate fără noi.
• Să nu credeţi că la lepădarea de lume şi luarea crucii de fiecare zi sunt chemaţi numai călugării. Toţi sunt chemaţi, pentru că toţi au un suflet de mântuit şi o moştenire de câştigat în Împărăţia Cerurilor. Pe vremea când Domnul  Iisus îndemna poporul la lepădarea de lume şi luarea crucii de fiecare zi nici nu existau călugări, şi cu toate acestea El spunea nu numai atât, ci: „Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru desăvârşit este” (Matei 5,48).’
• Să luăm aminte la viaţa noastră, că nu suntem decât hoit şi mâncare viermilor. (mai mult…)