Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Părintele Iosif Trifa la zile de sărbătoare

Părintele Iosif Trifa la zile de sărbătoare

CEI DOI PIERDUŢI ŞI AFLAŢI: OAIA ŞI FIUL

Cea mai potrivită Evanghelie de Anul Nou pun înaintea cititorilor acestei gazete pilda Mântuitorului despre cei doi pierduţi şi aflaţi: oaia şi fiul. Sunt aceste pilde cele mai fru­moase chemări pentru mântuirea păcătoşilor şi astfel de chemări trebuie să răsune în pragul Anului Nou. Pilda cu oaia cea rătăcită şi
Read more

„LA PETRECERE DE SĂRBĂTORI… VENIŢI, FETE ŞI FECIORI… VA FI DANS PÂNĂ LA ZORI”

E vremea balurilor şi pe­trecerilor. „Invitări” în toate păr­ţile. Lumea e chemată la petre­cere de sărbători, cu dans până în zori. La petrecere de Crăciun, de Anul nou, de Botez… Iar după aceste invitări şi petreceri „cu dans până în zori”, roadă bogată culege diavolul şi iadul. Toată roada e a lui. Ce
Read more

S-a umplut de lumină şi peştera sufletului tău?

DE LUMINĂ S-A UMPLUT PEŞTERA DIN VIFLEEM S-a umplut de lumină şi peştera sufletului tău? Crăciunul, aşa cum se serbează azi – mai ales cu obişnuitele „chefuri” de sărbători –, n-are aproape nimic cu sufletul nostru. Praznicul ajunge numai până la grija mâncărilor, băuturilor şi hainelor noi, dar mai înăuntru, în
Read more

„UNDE ESTE ÎMPĂRATUL?”

Aşa întrebau Craii şi Irod Calea şi purtarea Crailor de la Răsărit sunt puse la Evanghelie cu învăţătură sufletească. Din o ţară îndepărtată au plecat Craii şi cale lungă şi grea au făcut până au ajuns în Vifleem, unde au aflat Pruncul luminat şi s‑au închinat Lui cu daruri scumpe. Aşa şi noi să ieşim […]
Read more

Preadulcele meu Mântuitor! Intră şi în peştera sufletului meu.

Rugăciune Iisuse, dumnezeiescule Copil şi scum­pul meu Mântuitor! Odinioară, în Vifleemul Iudeii, n-ai aflat gazdă şi casă unde să Te naşti. A trebuit să alegi un grajd de vite. Tu, preabunule Doamne, cauţi şi azi case sufleteşti unde să Te naşti şi să renaşti la o viaţă nouă pe cei din ele. Tu baţi şi […]
Read more

CĂ ASTĂZI S-A NĂSCUT VOUĂ MÂNTUITOR

„Iată, vestesc vouă bucurie mare, că astăzi s-a născut vouă Mântuitor”… Cu această veste de bucurie au trezit îngerii pe păstori în noaptea Naşterii şi tot cu această bucurie se apropie şi azi Naşterea Domnului. Noapte şi întuneric era în jurul păstorilor când s-a coborât îngerul la ei cu lumină şi cu vestea
Read more

CÂND VA FI PE PĂMÂNT PACE ŞI ÎNTRE OAMENI BUNĂ VOIRE

În fiecare an, praznicul Naşterii Domnului aduce cântarea cerească: „Pe pământ pace, între oameni bună voire”. Dar pacea, în loc să crească, tot mai puţină şi mai mică se face. Nu-i pace în lume, nu-i pace între popoare, nu-i pace prin ţări, nu-i pace prin sate, nu-i pace între vecini, nu-i pace în casele
Read more

„IATĂ, VESTESC VOUĂ BUCURIE MARE, CĂ S-A NĂSCUT VOUĂ MÂNTUITOR”…

„Şi păstorii erau străjuind de noapte împrejurul turmei lor. Şi iată, îngerul Domnului a stătut înaintea lor şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor şi s-au în­fricoşat cu frică mare. Şi le-a zis lor îngerul: «Nu vă temeţi, că iată, vestesc vouă bucurie mare, care va fi la tot poporul. Că S-a născut vouă
Read more

Cultul Maicii Domnului este arătat lămurit în Biblie şi el se poate oricând apăra şi susţine prin Cuvântul lui Dumnezeu.

În vedeniile sale, Evanghelistul Ioan a văzut pe Preacurata în slăvile vieţii cereşti: „Şi semn mare s-a arătat pe cer: femeie învăluită în soare şi luna sub picioarele ei şi pe capul ei cunună cu doisprezece stele” (Apoc 12, 1). Iar Psalmistul David, aşişderea, chipul Preacuratei l-a văzut în Psalmul 44: „Înainte
Read more