Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Părintele Iosif Trifa la zile de sărbătoare

Părintele Iosif Trifa la zile de sărbătoare

LA PRAZNICUL ADORMIRII NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

Biserica noastră Ortodoxă învaţă că Preacurata n-a rămas îngropată în mormânt, ci – printr-o minune – a fost înălţată în slăvile vieţii cereşti. Iar învăţătura aceasta nu e întemeiată pe legende, ci pe Biblie, pe Cuvântul lui Dumnezeu. În vedeniile sale, Evanghelistul Ioan a văzut pe Preacurata în slăvile vieţii
Read more

PENTRU SUFLET Evanghelia de la Matei 17, 14-21

Sus pe muntele Taborului, în faţa celor trei ucenici, se petrecea marea sărbătoare a puterii dumnezeieşti prin schimbarea la faţă a Domnului. Jos în vale, la poala muntelui, rămăsese mulţime de norod, între ei şi cei nouă apostoli care n-au fost luaţi de Domnul în munte. Se făcuse mare pricire. Mizeria şi necazul
Read more

VĂDUVA DIN SAREPTA SIDONULUI

Acum sâmbătă avem praznicul Sf. Prooroc Ilie. Viaţa şi lucrarea Sf. Prooroc se află în Biblie la cartea I Regi capitolele 17, 18 şi 19. Multe minuni şi învăţături sunt în viaţa acestui prooroc. Acolo e şi văduva din Sarepta Sidonului. Domnul îl trimise pe Ilie să-l hrănească această văduvă care n-avea decât „un
Read more

Sfinţii nu s-au născut sfinţi, ci s-au făcut; şi viaţa lor este pusă înaintea noastră ca şi noi să facem asemenea lor.

Duminică avem prăznuirea tuturor sfinţilor şi de aceea se citeşte evanghelia despre cei ce şi-au lăsat toate şi au urmat lui Hristos. Această prăznuire a sfinţilor este pusă cu învăţătură pentru noi. Să luăm şi noi pildă de viaţă din vieţile lor: „Fiţi şi voi sfinţi întru toată viaţa, căci scris este: «Fiţi
Read more

ROADELE DUHULUI

Acum duminică avem praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, iar Apostolul Pavel, în a sa Epistolă către Gala­teni (5, 22) scrie că „Roada duhului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, credinţa, blândeţile, înfrânarea poftelor”. Faţă de acestea, apostolul spune că roadele „trupului” şi ale păcatului sunt:
Read more

CĂTRE CEI CARE AU FOST LA SIBIU ŞI CĂTRE CEI CARE N-AU PUTUT VENI

Tuturor celor care aţi venit – cu mari jertfe – la Sibiu, vă tri­mit în numele Domnului, şi din acest loc, frăţeştile mele îmbrăţişări. În numele Domnului, vă rog să mă iertaţi dacă n-am putut sta de vorbă cu toţi care aţi fost aici. Grija de bunul mers al adunării mi-a ră­pit tot timpul. A […]
Read more

MĂREAŢA ADUNARE A OASTEI DOMNULUI, LA SIBIU [1932]

Ziua a doua de Rusalii. Marea zi a Oastei Domnului O zi de mare izbândă; o zi hotărâtoare pentru viitorul Oastei   Vorbirea Părintelui Iosif   După mişcătoarele cuvântări care s-au spus aici, eu cred că e de prisos să vorbesc mai pe larg. Eu, de altcum, vorbesc prin foaie, în fiecare săptămână, cu „ascultă­torii”
Read more

EVANGHELIA DIN DUMINICA DUPĂ ÎNĂLŢAREA DOMNULUI (Ioan cap. 17)

Şi a grăit Iisus acestea, ridicând ochii Săi la cer: „Părinte, a sosit ceasul; preamăreşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te preamărească pe Tine. Tu I-ai dat Lui stăpânire peste toată suflarea, ca tot ce I-ai dat Lui să le dea viaţă veşnică. Şi aceasta este să Te cunoască pe Tine unul […]
Read more

ORI-ORI: ORI TE BIRUIE BALAURUL, ORI ÎL BIRUI TU PE EL

Despre Sf. Gheorghe spun Vieţile Sfinţilor că s-a luptat cu un balaur înfricoşat. Desi­gur, o luptă crâncenă va fi fost aceasta. A fost, aşa zi­când, o luptă pe „moarte şi viaţă”. Era o luptă ce se dă­dea cu „ori-ori”; ori biruia Sf. Gheorghe, ori biruia balaurul. La urmă, a fost biruit şi omo­rât balaurul. O […]
Read more

„Acum slobozeşte, Stăpâne, pe robul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta

La 40 de zile după naşterea din Vifleem, Maria cu Iosif au luat pe Iisus, Copilul Sfânt, şi L-au dus la biserică, cu jertfă de curăţire, „ca să facă după obiceiul legii pentru el». În biserică aştepta bătrânul Simion, „om drept şi temător de Dumnezeu, căruia îi era făgăduit de la Duhul Sfânt să nu […]
Read more