Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home pemptousia.ro

pemptousia.ro

Pr. George Florovsky – Maica Domnului, cea pururea Fecioară

Întreaga învățătură dogmatică despre Maica Domnului poate fi rezumată în aceste două denumiri: Maica Domnului și cea pururea Fecioară. Ambele poartă pecetea autenticității Bisericii sobornicești, o pecete cu adevărat universală. Noul Testament mărturisește în mod vădit nașterea Mântuitorului din Sfânta Fecioară, mărturie care a devenit un element inseparabil al tradiției sobonicești. Acest lucru este mărturisit de asemenea și în Simbolul de Credință: «[…] S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara». Această sintagmă nu reprezintă o simplă relatare a unui eveniment istoric, ci o exprimare oficială, o mărturisire de credință.

Termenul «pururea Fecioară» (aeipárthenos) a fost decretat de către Sinodul V ecumenic (553). De cealaltă parte, termenul «Născătoare de Dumnezeu» (Theotókos) reprezintă mai mult decât un simplu nume onorific. Este, mai degrabă, o adevărată definiție dogmatică cuprinsă într-un singur cuvânt – Theotókos. La un moment dat, devenise piatra de încercare a adevăratei credințe și semnul distinctiv al Ortodoxiei încă dinainte de Sinodul III ecumenic de la Efes (432). (mai mult…)

Adormirea şi înălţarea la cer a Maicii Domnului

După Învierea şi Înălţarea lui Hristos la cer, Maica Domnului a rămas mângâierea şi alinarea întregii Biserici. Ea se afla în mijlocul Bisericii, dăruind tuturor ajutorul ei. Sfântul Grigorie Palama menţionează trei slujiri şi lucrări specifice ale Preasfintei noastre Născătoare de Dumnezeu.

În primul rând, cunoaştem că mărirea ei, care s-a împlinit prin Naşterea Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu, era mai presus de „nevoinţa cea mai plină de râvnă şi care se putea lucra în multe chipuri”. Dar Preasfânta Fecioară, cu toate că dobândise mare har de la Dumnezeu, a dus o viaţă de aspră nevoinţă după Înălţarea lui Hristos la ceruri. (mai mult…)