Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Pop Ion

Pop Ion

ANUL DE VESELIE

Acum ne caută El pe noi. Acum Hristos, slăvit să-I fie Numele, ne caută El pe noi. Aleargă El după noi. Dar ca mâine Îl vom căuta noi pe El şi vom alerga noi după El. Dar să dea Domnul să nu se întâmple ca uşa să fie închisă. Pentru că acum e timpul hotărât, e vremea harului, când se mai iartă orişicui se întoarce la Dumnezeu să primească haina cea de ospăţ, haina cea de nuntă.

Slăvit să fie Domnul!

Scumpii şi iubiţii noştri fraţi, la îndemnul fraţilor m-am ridicat să mai spun câteva cuvinte; sunt din Levitic, capitolul 25 şi vreau să citim împreună, începând cu versetul 8: „Să numeri şapte săptămâni de ani, de şapte ori şapte ani şi zilele acestor şapte săptămâni de ani vor face patruzeci şi nouă de ani. În a zecea zi a lunii a şaptea să pui să sune cu trâmbiţa răsunătoare; în ziua ispăşirii, să sunaţi cu trâmbiţa în toată ţara voastră şi să sfinţiţi astfel anul al cincizecilea, să vestiţi slobozenia în ţară pentru toţi locuitorii ei: acesta să fie pentru voi anul de veselie. Fiecare din voi să se întoarcă la moşia lui şi fiecare din voi să se întoarcă la familia lui”. Amin. (mai mult…)

Haina cea mai bună, păstrată pentru cel plecat departe

din vorbirea fratelui Pop Ion (Cluj) la nunta de la Dej – octombrie 1981

S-a vorbit aici de haina de nuntă… haina aceasta atât de clar arătată în Evanghelie, când fiul risipitor se întoarce acasă şi cere să fie ca unul dintre argaţi. Nu şi-a închipuit nici el, fiul, nici ceilalţi că în casa tatălui era o haină de nuntă. Haina cea mai bună, păstrată pentru cel plecat departe.

Scumpii şi iubiţii noştri! Vremea aceasta o socotim ca anul de îndurare. Poate este cineva care în clipa aceasta vrea ca să-şi primească haina de nuntă – pentru că nunta de faţă este numai un simbol, aşa cum am auzit. Se va începe adevărata Nuntă, la care va fi Mirele Hristos. Ferice de voi, care veţi avea adevărata haină de nuntă primită din mâna Lui! (mai mult…)